„Pevně věřím, že na D1 skončíme na podzim příštího roku,“

Most Vysočina na dálnici D1 Most Vysočina na dálnici D1

říká Jiří Salava, oblastní ředitel Metrostav Infrastructure pro Vysočinu. „Modernizace dálnice D1 je pro všechny velmi náročná. Měli bychom si ale uvědomit, že tahle „oprava“ už byla zapotřebí. A po několika letech se blíží ke svému konci, tak snad se poté všem uleví a bude se nám po novém povrchu jezdit lépe a bezpečněji.“

Práce na D1 jsou termínově našponované, jak se podařilo dohnat skluz, který způsobila jarní opatření vlády?
Největší komplikace, spojené s opatřeními vlády v souvislosti s pandemií koronaviru, nám způsobil zákaz volného pohybu osob. A to hlavně z toho důvodu, že celá řada našeho dělnického, ale i technického personálu je ze zahraničí, zejména pak ze Slovenska. Zároveň i někteří naši podzhotovitelé jsou ze zahraničí.

Díky vyššímu nasazení stávajících kapacit, doplnění chybějících pracovníků náhradními kapacitami z Čech, buď vlastními, nebo českým podzhotovitelem, kterého ale nebylo vůbec jednoduché sehnat, neboť stejný problém řešily i ostatní firmy, se nám podařilo dopad jarních vládních omezení zvládnout, a pandemie prozatím nemá na žádné z probíhajících modernizací (úsek 16, 19, 23) vliv na konečný termín zprovoznění. Smluvní termíny prozatím plníme.

Jak se promítlo do staveb nečekaně deštivé léto?
Déšť je obecně velký problém pro silniční stavitelství, a letošní deštivé léto, a především přívalové deště, nám způsobily celou řadu nepříjemností. Zejména jsme řešili problémy na úseku 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, kde jsme v letních měsících prováděli modernizaci středního dělícího pásu, a to zejména výstavbu nové kanalizace. Vzhledem k tomu, že se práce provádí v hloubené rýze, kterou není vůbec jednoduché odvodnit, neboť je podél ní z obou stran zachován stávající provoz, došlo několikrát ke kompletnímu zatopení této rýhy, a tím ke znehodnocení již provedených konstrukcí. Tyto konstrukce jsme pak museli odstranit a provést znovu, což si vyžádalo zvýšené náklady, ale hlavně nám to způsobilo časové komplikace, neboť harmonogram prací je na modernizaci D1 velice napjatý.

Je možné, že se ve spolupráci s ŘSD budou měnit termíny zprovoznění jednotlivých úseků?
Prozatím na všech námi modernizovaných úsecích držíme smluvní termíny, ale vzhledem k současné situaci se neodvažuji budoucí vývoj vůbec odhadovat.

Loni byla středobodem oprava mostu Vysočina u Velkého Meziříčí, jak pokračují práce na úseku 19 letos a kdy celý úsek dokončíte?
V letošním roce byly práce na úseku 19 zahájeny na začátku března a to Etapou 4, v rámci které byla provedena modernizace pravého jízdního pásu (směr Brno) před mostem Vysočina a levého jízdního pásu (směr Praha) za mostem Vysočina. Po této Etapě, která skončila na začátku července 2020, byla zahájena závěrečná Etapa 5 (5a + 5b + 5c), během které se dokončí modernizace středního dělícího pásu zahrnující osazení definitivních svodidel a výstavba nových přejezdů středních dělících pásů. Úsek 19 by měl být kompletně uveden do provozu v listopadu letošního roku.

V průběhu Etapy 4 a 5 je prováděno i rozšíření a zesílení levého mostu Vysočina. Oproti loňskému roku je doprava vedena již po rozšířeném pravém mostě, který již umožňuje vedení dopravy v režimu 2 + 2, a proto máme na práce na levém mostě výrazně více času. I přesto se však díky konstrukci samotné a prováděným pracím stále jedná o velice náročný úkol a pevně věřím, že se vše podaří stejně dobře jako v loňském roce.

V příštím roce pak máme v plánu dokončit kompletní protikorozní úpravu vnějšího povrchu levého i pravého mostu Vysočina. Práce budou probíhat pouze pod mostem a zásadně neovlivní provoz na dálnici D1. Veškeré práce pak budou dokončeny do října 2021.

Dá se technickou náročností srovnat některý z dalších úseků s mostem Vysočina?
Modernizace každého úseku dálnice D1 je náročná, a to zejména k napjatým termínům a provádění prací za plného provozu, ale dle mého názoru je modernizace (rozšíření a zesílení) mostu Vysočina jedinečné a pro mě osobně po technické stránce nejnáročnější ze všech modernizovaných úseků.

Co byste vzhledem k náročnosti vyzdvihl na posledním úseku „Devět Křížů – Ostrovačice,“ a jaký je další harmonogram prací?
Modernizace úseku 23 je náročná hlavně z důvodu extrémně krátké doby výstavby, kterou máme v příštím roce na modernizaci levého a pravého jízdního pásu, a to i z důvodu délky úseku, která je cca 10,3 km. Máme však připraven takový plán výstavby a návaznosti jednotlivých technologií, který nám, jak věřím, zajistí, že splníme smluvní termíny a modernizace úseku 23 bude dokončena do podzimu 2021.

Jak jsou nové úseky dopravně dimenzovány a jaké nové umělé objekty (mosty, přechody) stavíte?
Modernizace D1 obecně spočívá v rozšíření obou jízdních pásů o 0,75 m, kategorii D 28/120.

V současnosti nám zbývá již jen dokončit mostní objekty na úseku 23, a to celkem 5 nadjezdů nad dálnicí, zrekonstruovat 1 přesypaný dálniční most a dokončit výstavbu dvou nových nadchodů pro zvěř v km 169,740 a v km 175,611.

Jak vnímají modernizaci blízká města a obce?
Modernizace dálnice D1 je pro všechny, zvláště pro blízká města a obce, zejména pro jejich občany, náročná. Měli bychom si ale uvědomit, že tahle „oprava“ už byla zapotřebí. A po několika letech se blíží ke svému konci, tak snad se poté všem uleví a bude se nám po novém povrchu jezdit lépe a bezpečněji.

Změnila se kvůli epidemii dlouhodobě organizace práce? Musí stavební firmy najímat více dělníků pro případ, že by se muselo točit více týmů?
Prozatím ne, ale vzhledem k současné situaci se neodvažuji budoucí vývoj nijak odhadovat. Sledujeme dění u nás i v zahraničí a přejeme si, aby se situace z jara letošního roku již neopakovala. Snažíme se nyní dodržovat veškerá hygienická opatření a nařízení a uvidíme, co následující dny, týdny či měsíce přinesou.

Musíte více pracovat i s psychikou lidí nebo cítíte, že jsou lidé na stavbě relativně v normálu?
Lidé na stavbě jsou naprosto v pohodě, ale samozřejmě jim musíte být oporou a „dodávat“ jim trochu klidu a jistoty, a to zejména v okamžicích, kdy se blíží konec jednotlivých etap modernizace. Řekl bych ale, že tohle zvládáme výborně. Už jen díky tomu, jak jsme mezi sebou sehraní a dokážeme si navzájem pomáhat. Mám opravdu velkou radost z toho, jaký mám na stavbě tým. Všichni do jednoho táhnou za jeden provaz, a to je pro mě velice důležité. Vážím si všech zaměstnanců, se kterými jsem se během modernizace D1 pracovně setkal.

Na co jste v rámci modernizace dálnice D1 nejvíce hrdý?
Nejvíce jsem hrdý na to, jak jsem již zmínil, jaký tým lidí se nám podařilo dát dohromady. Tým, jehož součástí jsou jak zkušení odborníci a odbornice, tak i mladí začínající stavaři. Tým, který drží při sobě, a jehož hlavní snahou je splnit tvrdé termíny, při dodržení kvalitativních podmínek objednatele. Tým lidí, kde starší zkušení „matadoři“ se nezdráhají předávat informace a zkušenosti těm mladším. Je velice hezké to sledovat a být toho všeho součástí. Všechno je o lidech. A když se sejde dobrá parta, i náročná práce nabývá úplně jiných rozměrů. Rád bych tímto vyjádřil velké poděkování všem našim lidem, kteří se na modernizaci D1 podíleli či podílejí. Velmi si toho vážím.