ŘSD zahájilo výstavbu dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve čtvrtek 14. března výstavbu dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy. Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 200 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

„Společně se sousedním úsekem mezi Časy a Ostrovem máme aktuálně v realizaci 27 kilometrů dálnice D35, které zprovozníme v jednom roce. Právě část mezi Hradcem Králové a Mohelnicí je tím nejdůležitějším úsekem celé D35, neboť po dokončení bude společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1,“ okomentoval zahájení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

ZAJÍMAVOSTI NA STAVBĚ

Žárové hroby

Výzkum společnosti Archaia odkryl u Rokytna jedno z nejbohatších a nejrozsáhlejších žárových pohřebišť lužické kultury z pozdní doby bronzové nejenom u nás, ale i v polském prostoru. Na pohřebišti v pískové duně našli archeologové více než 200 žárových hrobů a více než 2 000 keramických nádob. V prostoru pohřebiště vzniklo v 50. letech 20. století letiště pro práškovací letadla, takže jej nepoškodila hluboká orba. Vznikla tak možnost zkoumat perfektně zachovalé hroby.

Estakáda přes Labe

Účelem estakády je převedení D35 přes inundační území Labe, služební sjezd, polní cestu, koryto Labe a část biocentra. Přemostění tvoří dva nezávislé předpjaté trámové mosty dvoutrámového a komorového průřezu s podélnými náběhy. Délka mostů je 1,06 km. Založení mostů bude hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Na mostech bude provedena příprava pro osazení samočinného ostřikovacího zařízení proti námraze. Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 151 kilometrů dálnic (z toho je 31 km modernizace D1) a 59 kilometrů silnic I. třídy. V letošním roce má ŘSD v plánu zahájit ještě dalších 155 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

DATA O STAVBĚ – ÚSEK OPATOVICE NAD LABEM – ČASY

Hlavní trasa:

  • délka: 12,6 km
  • kategorie: D 26,0/130 (dle nové ČSN)
  • plocha vozovek: 245 211 m2
  • počet stavebních objektů: 259

Zhotovitel: STRABAG, M-SILNICE a SMP CZ
Cena stavby dle smlouvy: 3 389 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 01/2022