Štvanická lávka je otevřena. Karlín a Holešovice spojuje unikátní konstrukce z bílého betonu

publikováno:
Nově otevřená Štvanická lávka v Praze. Nově otevřená Štvanická lávka v Praze.

Chodci i cyklisté mohou konečně cestovat mezi Holešovicemi a Karlínem rychleji a bezpečněji. Štvanická lávka, kterou Praha uvádí do provozu, má řadu architektonických i technologických unikátů. Na 300 metrů dlouhou konstrukci použili mostní specialisté unikátní ultra-vysocehodnotný bílý beton, poslední pole na holešovické straně je pak zvedací, aby odolalo i tisícileté vodě. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů Kč. S otevřením Štvanické lávky zároveň skončil provoz přívozu P7, který doposud propojoval oba břehy. 

Lávka nově představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je z lávky právě přímý přístup také na ostrov Štvanice. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysocehodnotného betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Stavět se začala v lednu 2022 a její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí je, že zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci. 

Nově otevřená lávka pro pěší a cyklisty se těší velké pozornosti Pražanů i turistů. K jejich lepší orientaci poslouží také prototypy nové městské navigace, konkrétně obelisk a směrovka v rámci projektu Čitelná Praha.Zároveň je to krok k vytvoření zelené rekreační zóny na ostrově Štvanice, kam mohou Pražané přijít trávit volný čas, sportovat nebo za kulturou. 

Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda.

Unikátní provedení

„Největší výzvou je na Štvanické lávce kombinace unikátních technologií – zatím nikde v Evropě nebyl použit ultra-vysocehodnotný beton na tak velké stavbě, navíc v bílé barvě. Jedinečný je i systém zdvihu posledního pole jako ochranou před povodněmi. Jsme velmi rádi, že jsme mohli Praze předat kvalitní most světových parametrů,“ připojuje se prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.

Lávka je osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha, kterou financovala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a tato městská instituce ji také bude mít ve správě. „Galerie hlavního města Prahy se s radostí připojila k realizaci lávky nákupem a instalací nového uměleckého díla do veřejného prostoru. Socha ženy s názvem Řeka od Jana Hendrycha může být zosobněním ostrova, stejně jako duší nového mostu. Představení nové plastiky veřejnosti za účasti autorů díla i architektury proběhne začátkem září," prohlašuje vedoucí správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová.

Dávný projekt konečně na světě

„Štvanická lávka se v plánech objevuje více než 120 let. Aby se opravdu stala skutečností, postupovali jsme popořadě. Nejprve jsme ve vypůjčené pramici ve volební kampani v roce 2014 vyzkoušeli převoz lidí mezi Holešovickou tržnicí a Štvanicí. Po vyhraných volbách jsme začali pracovat na zajištění přívozu, který Praha 7 financovala napůl s magistrátem. Tehdy byla Praha 8 totiž ještě k přívozu skeptická a finančně se neúčastnila. Přívoz se rychle stal druhým nejvytíženějším v Praze a potvrdil všem, že Štvanickou lávku je důležité postavit. Nejen občané Prahy 7 s nově otevřenou lávkou získávají rychlé spojení mezi Holešovicemi a Karlínem, ale navíc i příjemný přístup do zeleně na Štvanici,“ uvádí starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský. 

V současné době funguje lávka v režimu předčasného užívání, tedy stavba je způsobilá a bezpečná k běžnému provozu veřejnosti. Jediným omezením do doby kolaudace je konání organizovaných akcí, jako je například koncert, pochod nebo běžecký závod. Do doby kolaudace bude také na holešovickém břehu ponechána pomocná konstrukce pro zdvih lávky při povodni. Po kolaudaci převezeme lávku do své správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Aktuálně budou ještě pokračovat některé dílčí práce potřebné pro kolaudaci, kterou hlavní město předpokládá na konci letošního srpna. Konkrétně se jedná o dokončení terénních úprav, především se jedná o úpravy břehových opevnění podle požadavků Povodí Vltavy, a dále o instalaci tlumičů kmitů naladěných podle výpočtu a dynamické zatěžovací zkoušky.

„Naším cílem bylo, aby lávka působila jako přirozená křivka, která se vine prostorem. Zároveň jsme nechtěli, aby šla příliš do výšky. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu," shoduje se kolektiv autorů nové lávky.

Čitelná Praha

Současně s otevřením nové Štvanické lávky testuje Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi v rámci projektu Čitelná Praha prototypy nových prvků pěší navigace, konkrétně obelisk a směrovku, které budou základním kamenem navigace pro pěší pohyb po Praze a nahradí stávající nevyhovující značení pomocí hnědých turistických směrovek. Hlavní novinkou je použití map bližšího i širokého okolí, které jsou vždy natočeny z pohledu diváka. Prototypy obelisku a směrovky jsou umístěny na severním předpolí Štvanické lávky poblíž tramvajových zastávek Holešovická tržnice.