Vytížená Strakonická získá v Praze třetí pruh, určen bude pro autobusy

Probíhající přípravné práce před vybudováním železobetonových opěrných zdí nezbytných pro rozšíření komunikace Probíhající přípravné práce před vybudováním železobetonových opěrných zdí nezbytných pro rozšíření komunikace

Společnost SWIETELSKY stavební ve sdružení s firmou Porr v březnu v Praze zahájila stavbu vyhrazeného pruhu pro autobusy ve Strakonické ulici, přivádějící do hlavního města dopravu od Písku či Příbrami. Nově bude mít tři jízdní pruhy. Investorem zakázky za 325 milionů korun, která skončí v létě 2022, je pražská Technická správa komunikací.

Rozšíření o jeden pruh pro autobusy a záchranáře v délce 2 179 metrů se týká směru do centra v úseku od zastávky Dostihová po Barrandovský most.

„V hlavním městě jde o jednu z nejvýznamnějších a největších dopravních staveb, na níž se nyní podílíme. Vše probíhá za provozu a hodně tedy záleží na přípravě a samotném řízení stavby, protože zejména v ranních hodinách čelí tento úsek příjezdové komunikace extrémnímu náporu,“ říká Rastislav Súľovský, ředitel odštěpného závodu Dopravní stavby Střed, SWIETELSKY stavební, který zakázku realizuje.

Práce v první etapě probíhají od 8. března při dopravním omezení. Rychlost zde byla snížena na 50 km/h a cesta do centra vede dvěma zúženými pruhy, z nichž levý je široký jen dva metry. Dopravní omezení se týkají také přilehlé cyklostezky.

V této první etapě, která skončí v březnu 2022, se odstraňují náletové dřeviny, překládají inženýrské sítě, buduje nová dešťová kanalizace v délce 800 metrů a nové opěrné zdi v délce 1 500 metrů. Přibydou i nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Samotná vozovka se pak rozšíří o jeden jízdní pruh.

„V letošním roce probíhají tedy zejména práce související s přípravou pro rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh směrem do centra Prahy,“ uvádí Rastislav Súľovský. Jde zejména o přeložky inženýrských sítí, pilotové založení budoucích opěrných zdí a samotné vybudování železobetonových opěrných zdí. A také sanace podloží rozšiřovaného jízdního pruhu a vybudování nestmelených vrstev na rozšiřovaném pruhu vozovky.

Ve druhé etapě od března 2022 do května 2022 a třetí etapě, která potrvá od května 2022 do 19. července 2022, budou práce pokračovat ve stávajících jízdních pruzích a doprava povede vždy dvěma pruhy. Tato část prací zahrnuje výměnu dvou vrstev živičného krytu, sanaci trhlin a výměnu lamp veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu.

Zdeněk Zuntych
SWIETELSKY stavební s.r.o.