Daimler Truck AG a skupina Volvo vytvoří společný podnik pro výrobu palivových článků

publikováno:
autor:
Testovací série dvou- a třínápravových těžkých rozvážkových vozidel Mercedes-Benz eActros s akumulátorovým pohonem jezdí v testovacím provozu v Evropě. Testovací série dvou- a třínápravových těžkých rozvážkových vozidel Mercedes-Benz eActros s akumulátorovým pohonem jezdí v testovacím provozu v Evropě.

Vizi Green Deal o udržitelné dopravě a uhlíkově neutrální Evropě do roku 2050 sdílejí dvě přední společnosti v průmyslu užitkových vozidel, Daimler Truck AG a skupina Volvo, které podepsaly předběžnou nezávaznou dohodu o zřízení nového společného podniku. Záměrem je vývoj, výroba a komercializace systémů palivových článků pro aplikace těžkých vozidel a další případy použití. Daimler sloučí všechny své současné činnosti v oblasti palivových článků ve společném podniku. Skupina Volvo získá 50 % ve společném podniku za částku přibližně 0,6 miliardy EUR.

„Doprava a logistika udržují svět v pohybu a potřeba dopravy bude i nadále růst. Skutečně CO2-neutrální přepravu vozidly poháněnými elektřinou lze dosáhnout pomocí elektrických pohonných jednotek s energií přicházející z akumulátorů nebo z přeměny vodíku. Pro kamiony, které zvládnou těžký náklad a velké vzdálenosti, jsou palivové články jednou z důležitých odpovědí a jsou zároveň technologií, ve které Daimler během vývoje pro Mecedes-Benz v posledních dvou desetiletích získal značné zkušenosti. Tato společná iniciativa se skupinou Volvo je milníkem v uvádění nákladních vozidel a autobusů s palivovými články na naše silnice,“ říká Martin Daum, předseda představenstva Daimler Truck AG a člen představenstva Daimler AG.

„Elektrifikace silniční dopravy je klíčovým prvkem při realizaci tzv. Green Deal, uhlíkově neutrální Evropy a nakonec uhlíkově neutrálního světa. Použití vodíku jako nosiče zelené elektřiny k pohonu elektrických nákladních vozidel v dálkovém provozu je zásadním doplněním nabídky k akumulátorovým elektrickým vozidlům a obnovitelným palivům. Kombinace zkušeností skupiny Volvo a zkušeností společnosti Daimler v této oblasti s cílem urychlit tempo rozvoje je dobrá jak pro naše zákazníky, tak pro společnost jako celek. Vytvořením tohoto společného podniku jasně dokazujeme, že věříme ve vodíkové palivové články pro užitková vozidla. Aby se však tato vize stala skutečností, je třeba, aby k rozvoji přispěly i další společnosti a instituce, v neposlední řadě za účelem vytvoření potřebné palivové infrastruktury,“ říká Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel skupiny Volvo.

PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK JAKO PALIVO

  • Vodíkový palivový článek přeměňuje chemickou energii paliva, v tomto případě vodíku, a kyslík ze vzduchu na elektřinu. Elektrická energie pohání elektrické motory, které pohánějí elektrické vozidlo.
  • Existují dva hlavní způsoby výroby vodíku. Takzvaný zelený vodík může být vyráběn lokálně na čerpací stanici, kde se pomocí elektřiny přemění voda na vodík. Očekává se, že při druhém způsobu bude tzv. modrý vodík vyráběn ze zemního plynu s využitím technologie zachycování uhlíku k vytvoření uhlíkově neutrálního paliva.

Společnosti Volvo Group a Daimler Truck AG budou 50/50 partnery ve společném podniku, který bude fungovat jako nezávislý a samostatný subjekt, přičemž Daimler Truck AG a skupina Volvo budou i nadále konkurenty ve všech ostatních oblastech podnikání. Spojení sil sníží náklady na vývoj v obou společnostech a urychlí uvedení systémů palivových článků na trh u produktů používaných pro přepravu těžkých nákladů a pro náročné dálkové aplikace. V souvislosti se současným hospodářským poklesem se spolupráce stala ještě nezbytnější, aby bylo možné splnit cíle zelené dohody v reálném časovém rámci. Společným cílem je, aby obě společnosti nabídly sériově vyráběná těžká nákladní vozidla s palivovými články v druhé polovině desetiletí. Kromě toho jsou do rozsahu působnosti nového společného podniku rovněž zahrnuty další případy použití v automobilovém průmyslu i v jiných odvětvích.

Jako přípravu na novou formu spolupráce spojuje Daimler všechny své dosavadní aktivity v rámci celé skupiny vývoje palivových článků do různých typů vozidel. Dosavadní činnost společnosti „Mercedes‑Benz Fuel Cell GmbH“, která má dlouholeté zkušenosti s vývojem palivových článků pro různé aplikace vozidel, bude převedena do společnosti Daimler Truck AG. Podnik bude zahrnovat jak provoz v Nabern/Německo (v současnosti sídlo Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH), tak výrobní zařízení v Německu a Kanadě.

Podepsaná předběžná dohoda není závazná. Konečná dohoda se očekává ve třetím čtvrtletí a bude uzavřena před koncem roku 2020. Všechny potenciální transakce podléhají kontrole a schválení příslušnými orgány pro hospodářskou soutěž.