International Construction Costs (ICC) 2020: Celosvětově zaznamenalo stavebnictví v roce 2019 nižší růst cen než v předchozím roce

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Arcadis, mezinárodní poradenská společnost zaměřená na stavebnictví, životní prostředí a udržitelný rozvoj, zveřejňuje každoroční výsledky mezinárodního srovnání stavebních nákladů (International Construction Costs 2020). Arcadis ICC Index 2020 sleduje 100 měst světa, hodnotí jejich stavební náklady a tržní podmínky. Letošní studie také obsahuje pohled na stavebnictví s ohledem na současnou pandemii koronaviru a na probíhající klimatické změny. 

Arcadis ICC Index 2020

Nejdražší města

Nejlevnější města

Pořadí v rámci CEE

1. Londýn

100.Bengalúr (Indie)

64. Zahřeb

2. New York

99. Nové Dilí (Indie)

67. Praha

3. Hong Kong

98. Bombaj (Indie)

68. Varšava

4. Ženeva

97. Kuala Lumpur (Malajsie)

69. Bělehrad

5. San Francisco

96. Shenzhen (Čína)

71. Krakov

6. Kodaň

95. Wuhan (Čína)

72. Poznaň

7. Tokio

94. Guangzhou (Čína)

87. Bukurešť

8. Curych

93.Chengdu (Čína)

90. Sofie

9. Dublin

92. Bangkok (Thajsko)

10. Edinburgh 

91. Hangzhou (Čína)

V rámci každoročního žebříčku mezinárodních stavebních nákladů ICC Index se západoevropská města dlouhodobě umísťují na předních místech. V ICC 2020 je jich v první desítce celkem šest. Jde o britská města Londýn a Edinburgh, švýcarská města Ženevu a Curych, dánskou Kodaň a irský Dublin. Nejnižší stavební náklady mají asijská města – v Indii, Číně, Malajsii a Thajsku, což se odráží v tamější stavební aktivitě.   

V rámci měst sledovaných v regionu CEE se Praha umístila za Záhřebem. V těsném závěsu za ní se nachází polská města Varšava, Krakov a Poznaň a srbský Bělehrad, s odstupem pak Bukurešť a Sofie.

Růst stavebních nákladů byl v posledních letech v České republice tažen zejména růstem mezd (který byl dokonce vyšší než na západě), omezenou kapacitou stavebních firem a krátkodobým nedostatkem určitých typů stavebních materiálů. V roce 2019 dosáhly ceny stavebních materiálů podle mého názoru maxima, na kterém se udrží – kvůli dlouhodobě nasmlouvaným kontraktům – i v letošním roce,“ uvádí Milan Vencl, Cost Consultant poradenské společnosti Arcadis.

Dopad pandemie COVID-19 na stavebnictví

Podle studie ICC 2020 existují dva hlavní způsoby, jak může COVID-19 ovlivnit stavebnictví. V první řadě může jít o šok na straně nabídky, kdy se developerské a stavební projekty zpomalí, zpozdí nebo zcela zastaví v důsledku nedostatku stavebních materiálů a technologických celků, či chybějících stavebních dělníků. Druhým nebezpečím je propad poptávky v důsledku případné hospodářské recese. 

K dnešnímu dni (6. dubna 2020) se velké stavební projekty v České republice realizují a každý se snaží minimalizovat prodlení na minimum. Nicméně sledujeme výpadky jak u pracovníků z ciziny, tak výpadky dodávek stavebních materiálů ze zahraničí (např. oblíbené italské obklady). České firmy dělají maximum, aby své závazky dodržely. Další vývoj bohužel nejsme v tuto chvíli schopni predikovat, ale můžeme dodat, že situace bude přímo záviset na rozsahu a délce vládních omezeních nejen u nás, ale i v okolních státech,“ dodává Josef Kalabis ze společnosti Arcadis.

Adaptace stavebnictví na klimatické změny

Vzhledem k tomu, že stavebnictví je zodpovědné za téměř 12 % celosvětových emisí CO2, významně přispívá ke globálnímu oteplování. Navzdory této skutečnosti je např. ve srovnání s automobilovým průmyslem výrazně pozadu v adaptaci na klimatické změny. V Evropě jsou hnacím motorem strukturálních změn požadavky evropské legislativy, požadavky realitních investorů a veřejné mínění (důraz na trvale udržitelné podnikání).

Jedinou předností současné pandemie je pokles emisí skleníkových plynů po celém světě,“ říká Andrew Beard, vedoucí globálního týmu Cost Management ve společnosti Arcadis, a dodává, že současná pandemie s největší pravděpodobností odsune řešení klimatické krize do pozadí v zájmu udržení chodu jednotlivých národních ekonomik „Z dlouhodobého hlediska představuje klimatická krize ještě větší výzvu, s níž se musíme vyrovnat.“   

Dobrou zprávou je, že Česká republika je v rámci regionu CEE zemí s nejvyšším počtem komerčních nemovitostí s environmentálních certifikací LEED nebo BREEAM. Společnost Arcadis se podílela na certifikaci 100 budov z necelých 200 komplexů. Česká pobočka Arcadis byla také pověřena certifikací industriálního portfolia společnosti CTP, které zahrnuje 293 nemovitostí napříč regionem CEE.