Na sympozium Mosty se sjelo 700 odborníků

Sympozium Mosty 2019 Sympozium Mosty 2019

Více než 700 specialistů v oboru mostního stavitelství se sešlo na 24. ročníku Mezinárodního sympozia Mosty 2019 v Brně. Rekordní účast podpořilo i několik zástupců ze zahraničí a i díky tomu lze o této akci hovořit jako o jedné z největších mezinárodních akcí svého druhu v Evropě. Na programu sympozia, které se konalo ve dnech 25. a 26. dubna v prostorách Hotelu International Brno, bylo 70 přednášek ve 4 tematických okruzích. Sympozium tradičně pořádá společnost SEKURKON s. r. o. ve spolupráci s přípravných výborem, jehož členy jsou zástupci mostařské veřejnosti. Záštitu převzalo Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Asociace krajů ČR.

Účastníci sympozia získali například informace o financování dopravní infrastruktury v roce 2019, o aktuálním stavu přípravy staveb mostů ŘSD nebo plánovaných investicích do železniční infrastruktury. Velkou část setkání se diskutovalo o problematice stavu mostů nebo správy a údržby významných silničních mostů především z betonu a oceli. Obsáhlý byl i blok zahraničních hostů a realizací mostů českých firem v zahraničí a zkušenostech získaných v rámci těchto projektů. Hovořilo se tak například o příhradové lávce Dombäcksviken ve Švédsku nebo mostu přes Astfjord v Norsku, dvoukřídlém zvedacím mostu v Sobieszewie v Polsku, či o novém mostu přes Dunaj mezi městy Komárno a Komárom.

Mimo popisu desítek úspěšných případových studií z výstavby nových přemostění nebo rekonstrukcí z úst přítomných partnerů sympozia a dalších zúčastněných firem, nechyběly ani přednášky ryze akademické či vědecké. Příkladem mohou být informace o znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky nebo o vlivu koroze na vlastnosti předpínací výztuže. Podnětná byla také přednáška o haváriích nazvaná: „Když zkolabuje jeřáb – přepočet Motsa Bridge v Izraeli“.

Generálním partnerem sympozia Mosty byla firma STRABAG a. s. Hlavními partnery letošního ročníku pak společnosti Allplan Česko s. r. o., BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o., Cirmon s. r. o., CONSTRUSOFT s. r. o., Česká asociace ocelových konstrukcí, EUROVIA CS, a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IDEA StatiCa s. r. o., Metrostav a. s., OHL ŽS, a. s., Pontex, spol. s r. o., PRAGOPROJEKT, a. s., SaM silnice a mosty a. s., SMP CZ, a. s., STAVBY OMO s. r. o., SUDOP PRAHA a. s. a VÍTKOVICE STEEL, a. s.