VÍTKOVICE STEEL: Na opravy a rekonstrukce mostů jsme dobře připraveni

Tomáš Pogány, obchodní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL Tomáš Pogány, obchodní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL

Tradičním účastníkem mezinárodního Sympozia MOSTY je společnost VÍTKOVICE STEEL – největší tuzemský výrobce ocelových plechů. Nosný výrobní program ostravské společnosti tvoří tlusté plechy, tvarové výpalky a štětovnice. Firma využívá více než stoleté know-how v kombinaci s moderním způsobem řízení podniku. Dodala ocel na řadu významných staveb v ČR i zahraničí. Jak je firma připravena na avizované rozsáhlé opravy a rekonstrukce tuzemských mostů, přibližuje Tomáš Pogány, obchodní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Jak hodnotíte letošní ročník Sympozia MOSTY?
Přes všechna omezení se akce vydařila a opět přinesla kvalitní přehled toho, co se děje v silničním a železničním mostním stavitelství. Kromě informační hodnoty oceňuji také možnost podnětných diskusí a setkání. Pro nás bylo mimo jiné důležité dozvědět se představy a plány vicepremiéra a ministra Karla Havlíčka. Vidíme velkou příležitost pro nás v projektech oprav mostů, na které vláda slibuje navýšení prostředků, a vítáme ustavení expertního týmu na ministerstvu, který bude mít tuto agendu na starosti. Panu ministrovi jsme nabídli účast našeho zástupce na aktivitách expertní skupiny a potažmo expertízu významného domácího výrobce plechů na mosty. Na konferenci mě samozřejmě potěšilo, že jsem viděl v prezentovaných případových studiích výrobky společnosti VÍTKOVICE STEEL využité na stavbách, a to nejen naše tlusté plechy v mostních konstrukcích, ale i štětovnice, které jsou důležitou součástí přípravných prací na stavbách.

„Ocel je nejdůležitějším konstrukčním materiálem dnešního světa a my jsme hrdí na to, že jsme pokračovateli tradice budování ocelových základů Evropy.”

Vláda schválila historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 128 miliard korun. Část z nich půjde na mosty. Jak se chcete zapojit do avizovaného projektu oprav a rekonstrukcí mostů? Jaké jsou vaše přednosti ve srovnání s konkurenty?
Jde o stovky mostů ve špatném stavu, tedy i o bezpečnost nás všech. My máme všechny předpoklady stát se významným dodavatelem plechů a výpalků pro opravy a rekonstrukce mostů. Máme know-how, dlouholeté zkušenosti, šikovné zaměstnance i dostatečnou výrobní kapacitu. Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5 – 100 mm (po dohodě až 200 mm) a šířkách 1 000 – 3 200 mm. Kontrola kvality výrobků u nás probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějším zkušebním zařízením a provádějí široké portfolio mechanických zkoušek. Kvalita našich produktů je velmi vysoká, což potvrdil i průzkum spokojenosti zákazníků, který proběhl letos na jaře. Navíc neustále pracujeme na zlepšování kvality a služeb. Celkově si myslím, že na plánované opravy a rekonstrukce tuzemských mostů jsme dobře připraveni. Navíc ocel je nejdůležitějším konstrukčním materiálem dnešního světa a my jsme hrdí na to, že jsme pokračovateli tradice budování ocelových základů Evropy.

Mosty se ale staví i z betonu a dalších materiálů, jaké přednosti má ocel?
Ocel patří mezi nejvýznamnější a nejvšestranněji použitelné stavební materiály. Je nejvíce recyklovaným materiálem na světě, zpět do života se vrací přes 90 procent staré oceli. Má celou řadu předností. Věřím, že projektanti nebudou konzervativní, ale naopak progresivní a budou s ocelí počítat. I staré betonové mosty se mohou nahradit při projektování ocelovými. U investorů je zase důležité, aby při hodnocení nákladů nehleděli jen na nejnižší přímý investiční náklad, ale aby se zaměřili na celý životný cyklus mostu. Za pozornost stojí ale i na jiné okolnosti a parametry. Podle aktualizované metodiky ČVUT, kterou má ŘSD k dispozici, je ocelový most, hlavně v případě mostů s větší roztečí pilířů minimálně srovnatelný a nezřídka i levnější. Je však třeba opravdu hodnotit celé náklady stavby, včetně doby závěrky, nebo omezení provozu na komunikaci. Dovolím si také upozornit, že velmi důležitý je přístup investora již při zadání projektu, kdy často vznikají mosty s malou roztečí pilířů, aby mohly být zhotoveny z betonu, byť tyto pilíře budou omezovat budoucí rozšíření komunikace, nebo mohou vést k dodatečným omezením komunikace během stavby, případně být nebezpečným prvkem v případě nehody. Nemělo by se rovněž zapomínat na takové faktory, jako jsou lhůty. Výstavba betonového mostu je časově náročnější. Například při dálničních mostech je čas klíčovým faktorem. V neposlední řadě by se mělo začít také hledět na uhlíkovou stopu, tedy odkud a jak se materiál dováží. Přednost by logicky měli mít místní dodavatelé.

Můžete uvést nějaké příklady zajímavých staveb, kde se uplatnily vaše plechy?
Je to například unikátní Mariánský most přes řeku Labe v Ústí nad Labem nebo dálniční most na D47 přes řeku Odru v Ostravě. V zahraničí to je kupříkladu železniční most Zwolle v Nizozemí a most Tejo v Lisabonu. Ocelové konstrukce z ostravské oceli najdeme na Olympijském stadionu v Berlíně či v hale železniční stanice ve Frankfurtu n. M. v Německu. Mezi projekty z poslední doby, kde se uplatnily plechy společnosti VÍTKOVICE STEEL, patří rekonstrukce Negrelliho viaduktu, který je po Karlově mostě druhým nejstarším mostem v Praze. Plechy z Vítkovic pomohly při opravě jedné z konstrukcí. Také samotný Karlův most nese ostravskou stopu – v podobě štětovnic použitých při údržbě a opravách pilířů. Dodávali jsme materiál i na železniční most přes koryto Nosického kanálu řeky Váh na trati Púchov – Považská Bystrica. Výroba ocelové konstrukce probíhala v mostárně společnosti Firesta, ta náročnou stavbu prezentovala právě na Sympoziu Mosty 2020. Nová mostní konstrukce přispěje ke zvýšení rychlosti na nové přeložce železniční trati. Jde o mimořádnou konstrukci dvojkolejného mostu s největším rozpětím na území České a Slovenské republiky.

Vaše společnost začátkem roku dokončila modernizaci technologie výroby výpalků, může to mít vliv na získávání infrastrukturních zakázek?
Modernizovaný pálicí stroj umí vypálit speciální úkosy důležité pro svařování, což umožnilo firmě získat nové portfolio zakázek pro stavebnictví a strojírenství. Hlavní částí rekonstrukce byla instalace nové tříhořákové automatické hlavy, která dokáže vytvořit 4 typy úkosových hran s vysokou přesností. Jedná se o moderní HIGH-TECH technologii, kterou společnost Vítkovice Steel postavila ve spolupráci s českou firmou specializující se na pálicí stroje. Jsme teď schopni dodávat na mosty jak plechy, tak hotové výpalky. Aktuálně vyrábíme výpalky pro most na obchvatu Frýdku-Místku.

To zní optimisticky, ale evropské ocelářství se už delší dobu potýká s problémy, drtí ho zejména levné dovozy z Číny a třetích zemí. Pociťuje to i vaše firma?
Bohužel ano, také proto jsme se aktivně zapojili do organizování demonstrace ocelářů 1. října v Ostravě, která byla součástí celoevropské protestní akce se společným sloganem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“. Cílem bylo upozornit na nerovné podmínky na trhu. Naše ocelářství vzhledem k přísné ekologické legislativě v EU nemůže konkurovat dovozům z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, které mohou na evropský trh dodávat ocel za nižší ceny, protože je nesvazují žádná podobná omezení. Evropa by si měla důsledně chránit svůj trh a potažmo evropské výrobce. Jinak ztratí svou soběstačnost a bude závislá na neférových dovozech. Ze statistik je zřejmé, že dovoz se letos nijak nesnížil, ale poptávka a spotřeba klesly téměř o pětinu. Aktuální trh s ocelí v Evropě je hodně „pokřivený“. Dovozci ze třetích zemí nijak neutrpěli, ale zdejším výrobcům se velmi výrazně zúžil prostor.

Co by se mělo změnit, co by pomohlo?
Chceme jen rovné podmínky, nic nadstandardního. Těžko se soupeří s někým, kdo nemá stejné podmínky na výrobu. Byli bychom rádi, kdyby si to uvědomili i v Bruselu. Proto intenzivně komunikujeme a spolupracujeme s unií EUROFER a ministerstvem průmyslu a obchodu. U plechů je zřejmé, že ochranná opatření (safeguards) neposkytují dostatečnou ochranu. U štětovnic opatření fungují, ale mají příští rok skončit, a pro nás je životně důležité, aby pokračovala. V Evropě zůstali už jen dva producenti štětovnic, ostatní byli zahubeni čínským dovozem. Bez udržení safeguards na současné úrovni výrobu štětovnic nebude možné zachovat.

Letošní rok je kvůli koronaviru složitější. Jsou nějaké výrobky a trhy, kde se pokles poptávky projevil silně a kterých se naopak nedotkl vůbec?
Infrastrukturní projekty zasaženy příliš nebyly a pokračují, takže plechy například na mosty se prodávají. Problémem zůstává naše další odbytiště – strojírenská výroba, ta velmi utrpěla. Některé firmy během jarní vlny koronaviru na několik týdnů úplně zastavily výroby a zotavení bylo extrémně pomalé. Do toho přišla druhá vlna a někteří naši zákazníci a partneři (hlavně ti v západní Evropě) ani nestihli ukončit svůj režim kurzarbeit a dolehla na ně druhá vlna. Oblast, která se v podstatě úplně zastavila, je lodní průmysl. Nikdo nekupuje výletní lodě a také výroba nákladních lodí stagnuje. Na druhé straně se nám daří prodávat štětovnice a pozitivně vypadá i výroba větrných elektráren. Ty prožívají boom bez ohledu na COVID, jejich výrobci mají zakázky na dva roky dopředu. Dodávat do těchto firem je pro nás perspektivní a určitě se chceme na tento sektor zaměřit do budoucna ještě více.

Daří se Vám za této nelehké situace získávat nové zákazníky nebo nové trhy?
Jedním z prvních kroků po mém nástupu začátkem letošního roku do funkce obchodní ředitele byl průzkum spokojenosti zákazníků. Ten nám mimo jiné ukázal, že v některých oblastech a procesech bychom měli být aktivnější. Zmínil bych například Maďarsko. Je to sice geograficky jedna z nejbližších zemí, ale na maďarském trhu jsme za posledních 5 let nic neprodali. Je to pochopitelné, dělat byznys s Maďary v jiném jazyce je těžké. Takže jsem využil svoji jazykovou výhodu a několikrát jsem se tam osobně vydal. Nevítali mě s otevřenou náručí, ale vytrvalost se vyplatila a už máme první objednávky od tamních odběratelů a vyhlídky na příští rok jsou slibné. Celkově se snažíme být aktivnější v obchodní politice, využívat a vyhledávat příležitosti. COVID přinesl snížení poptávky, ale větším problémem je už zmíněný nedostatečně kontrolovaný dovoz. To je něco, proti čemu sama firma nemůže bojovat ani sebelepšími obchodními dovednostmi ani přísnými proti-koronavirovými opatřeními.

Troufnete si odhadnout, jak se trh, resp. poptávka bude dál vyvíjet?
Ve výhledu jsem opatrný. Nevíme, co přinese COVID a jaká budou další opatření u nás a v okolních zemích. U štětovnic jsem optimista, zájem je stabilní. U plechů to bude opět složité, ale výstavba infrastruktury by měla běžet. Co se týče výpalků, jsme schopni prodávat více. Věřím, že se nám podaří zapojit se co nejvíce do zmiňovaných oprav a rekonstrukcí mostů. Jsou to náročné projekty na koordinaci, ale je to velká šance vytěžit naše pálicí linky a dosáhnout zajímavé přidané hodnoty a na druhé straně pomoci státu řešit problémy s kvalitou a bezpečností mostů.

Jana Dronská