AZ SANACE realizovala „Sanaci železničního náspu na trati Kladno – Rakovník u Kamenných Žehrovic“

publikováno:
autor:

AZ SANACE, a. s. jsou koncovým dodavatelem speciálních stavebních prací a to speciálního zakládání (piloty, mikropiloty, zápory, kotvy), sanace skalních zářezů, sanace betonových konstrukcí a staveb a rekonstrukcí mostů.

Za více než 20 let společnost postavila stovky staveb a zrealizovala tisíce dílčích stavebních dodávek. Mezi nejvýznamnější stavby společnosti patří Protipovodňové opatření města Mělník postavené za cenu 530 mil. Kč, výstavba mostu na dálnici D6 Sokolov – Tisová za 358 mil. Kč, sanace skalních stěn v obci Hřensko v součtu za více než 300 mil. Kč. V posledních letech patřily mezi nejvýznamnější stavby Sanace sesuvu na železniční trati Dubí – Moldava a Sanace sesuvu na trati Vimperk – Lipka.

AZ SANACE, a. s. jsou rovněž projekční společností, a to se stejnou specializací jako u stavebních prací.

Nejvýznamnějšími objednateli jsou Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, kraje a obce.

V letošním roce naše společnost zrealizovala Sanaci železničního náspu na trati Kladno – Rakovník u Kamenných Žehrovic. Ve sledovaném úseku trati byly sledovány zvýšené deformace železniční trati, projevující se změnou geometrické polohy traťové koleje, která si vyžadovala častou údržbu a vyrovnávání nivelety kolejí podbíjením.

Námi navržené a zrealizované řešení spočívalo v zajištění dostatečné únosnosti zemní pláně železničního spodku pomocí monolitické železobetonové roznášecí desky založené na mikropilotách, které přenáší zatížení od vlakových souprav do spodní části zemního tělesa železničního spodku a jeho podloží. Nedílnou součástí stavby bylo také odvodnění zemní pláně pomocí příčných odvodňovacích žeber a provedení zesílené konstrukce pražcového podloží a přechodových klínu. Tím došlo k definitivnímu zajištění stabilizace propadu tělesa dráhy.