Modernizace a odvodnění nádraží Praha Vršovice

MEA vícedílné zadlažďovací poklopy Multispan MEA vícedílné zadlažďovací poklopy Multispan

Od roku 2018 probíhá rekonstrukce a modernizace železničního koridoru Praha Hlavní nádraží – Hostivař, jejíž součástí jsou i rekonstrukce stávajících nádraží nebo také výstavba zcela nových nástupišť. Vršovické nádraží prochází kompletní proměnou, vybudovaly se nástupiště i podchody. Během letošní zimy bylo řešeno odvodnění podchodů se žlaby MEA z polymerického betonu v celkové délce cca 100 metrů. Byly použity žlaby s nízkou stavební výškou SVF1500 a VF1000. Po instalaci a finalizaci povrchů se žlaby zakryjí kompozitním roštem.

Pro zakrytí vstupů do kolektorů a dalších podzemních zařízení se na nástupiště vršovického nádraží použily vícedílné zadlažďovací poklopy MEA MULTISPAN o rozměru 900x1200 mm pro požadované zatížení B125 kN. Vnější rozměry byly upraveny podle rozměrů velkoformátové dlažby. Konstrukce zakrytí je zcela vyjímatelná, aby byla umožněna průchodnost celého čistého otvoru.

Víceprvkové zakrytí otvorů MEA MULTISPAN se zachováním požadované únosnosti umožňuje systém vyjímatelných podpůrných nosníků, které jsou uloženy do připravených kapes. Rozměry jednotlivých poklopů tak mají zachovaný rozměr, který umožňuje snadnou manipulaci.

Z podkladů společnosti MEA Water Management s.r.o.