Rekonstrukce nádraží v Rožnově

publikováno:
autor:
Objekt si zachoval původní charakter, navíc je citlivě spojený s novým technologickým zázemím. Objekt si zachoval původní charakter, navíc je citlivě spojený s novým technologickým zázemím.

Cestující v Rožnově pod Radhoštěm využívají už od února bezbariérová nástupiště, nyní se jim otevřela i samotná nádražní budova. V její blízkosti vzniklo veřejné parkoviště a nový přístupový chodník. Stavba probíhala od loňského srpna, celkové investiční náklady dosáhly částky 230 milionů korun.

Rekonstrukce nádražní budovy umožnila poskytnout cestujícím rozšířené a moderní zázemí včetně komerčního prostoru a bezbariérových toalet.První fáze rozsáhlé rekonstrukce, zahájené v srpnu loňského roku, byla zaměřena na kolejiště stanice. Změna konfigurace kolejí umožnila vybudovat dvě bezbariérová nástupiště, přístup k vlakům je po centrálním přechodu. Následně se práce přesunuly k nádražní budově, která prošla citlivou modernizací, vyrostl i nový technologický objekt.

„Rekonstrukce nádražní budovy nám umožnila poskytnout cestujícím rozšířené a moderní zázemí včetně komerčního prostoru a bezbariérových toalet. Objekt si zachoval původní charakter, navíc je citlivě spojený s novým technologickým zázemím,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nádražní budova v Rožnově je památkově chráněná. Zpracování projektové dokumentace a stavební práce včetně výběru použitých materiálů a vzorkování jednotlivých prvků proto probíhaly v součinnosti s Národním památkovým ústavem.

Zhotoviteli prací byly společnosti SWIETELSKY Rail CZ a EDIKT. Projektovou dokumentaci v režimu BIM připravoval SUDOP Brno. Celkové investiční náklady stavby činí 230 391 537 korun.

Realizace projektu Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancována Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Foto: Správa železnic