Rekonstrukcí Letohradu jsme dokázali, že umíme i větší investiční stavby na železnici

publikováno:
Pavel Mužík, člen představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice Pavel Mužík, člen představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice

Úspěšně dokončená rekonstrukce železniční stanice Letohrad byla náročnou zkouškou, zda se podaří společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice povyrůst z regionálně zaměřené firmy do aktivního hráče na trhu velkých investičních akcí. „Vynaložili jsme maximální úsilí a jsem rád, že se zhodnocuje v realizaci dalších zajímavých staveb,“ říká v rozhovoru Pavel Mužík, člen představenstva společnosti, který má na starosti především železniční projekty. Mezi ty nové patří i velká přestavba pardubického uzlu.

Letos jste dokončili rekonstrukci železniční stanice Letohrad, co vše jste v rámci oprav dělali a jak jste s výsledkem spokojení?
Jsme spokojeni. Vzhledem k tomu, že to byl první krok našeho holdingu směrem k větším stavbám investičního charakteru, tak jsme vynaložili maximální úsilí ve všech fázích stavby, od přípravy přes realizaci k samotnému řádnému dokončení stavby ve stanovených termínech a předání správcům do užívání. Rád bych touto cestou poděkoval celému týmu, který se na realizaci stavby podílel, partnerovi ve sdružení, subdodavatelům a v neposlední řadě také všem našim pracovníkům za příkladný přístup k této stavbě. Samozřejmě nemohu opomenout investora, který nám dal šanci ukázat, že i tyto stavby umíme odřídit a zrealizovat.

V rámci železniční divize šlo o jednu z významných zakázek, nahradí ji plně uzel Pardubice, na jehož modernizaci se podílíte?
Modernizace pardubického uzlu je aktuálně na svém začátku. Stavbu, jejíž konec je plánován až v roce 2023, budeme prokládat objemově menšími stavbami opravného charakteru pro jednotlivá Oblastní ředitelství. Nicméně i nadále se chceme a také budeme ucházet o práci v tendrech na stavby investičního charakteru, protože v tomto segmentu se v našem regionu plánují i další významné zakázky.

Na uzlu v Pardubicích pracujete ve sdružení, jaké části modernizace máte na starosti?
Náš stavební holding má velice široký záběr činností. Prakticky ve všech segmentech stavebnictví disponujeme dostatečnými vlastními kapacitami, a to se také odráží do škály prací, které máme v rámci modernizace pardubického uzlu na starosti. Realizovat budeme především železniční svršek, ocelové a železobetonové mostní konstrukce, objekty pozemních a vodohospodářských staveb nebo přeložky zabezpečovacího sdělovacího vedení.

Jde o největší železniční projekt, na kterém se historicky podílíte?
Určitě ano. Přestavba pardubického uzlu se řadí mezi největší v současné době realizované investiční zakázky Správy železnic. Zřejmě jde i o vůbec historicky největší zakázku, co se týče objemu peněz, investovanou Správou železnic. I pro nás je to tak největší stavba, na které se budeme společně s partnery ve sdružení podílet.

Přistupuje člověk k velké stavbě trochu jinak, když je v domovských Pardubicích?
My se snažíme přistupovat ke každé stavbě stejně, tudíž s maximálním úsilím především ke spokojenosti zákazníka, ale asi rozumím, kam touto otázkou míříte. Ano, když stavíte v domovském prostředí, tak je to trochu jiné a musím říct, že asi ještě o něco těžší. Nesmíte ani trochu zaváhat, jinak na vás okolí nenechá nit suchou, i když je to známé a jindy přátelské okolí. Určitě nechceme, aby se zrovna tady v tomto případě potvrdilo rčení, že doma není nikdo prorokem.

Berete úspěch v Pardubicích tak, že se stáváte respektovanějším hráčem v celostátním železničním byznysu?
To musí posoudit jiní. Já to beru tak, že umíme kdekoliv, nejen v Pardubicích, nabídnout našim zákazníkům a partnerům kvalitní práci vlastní kapacitou, počínaje řediteli staveb, přes specialisty a techniky až po dělníky napříč stavebními obory, která je v této době vyžadována. A to vše doplněno širokou škálou vlastní traťové mechanizace, především na kolejový svršek. Domnívám se, že právě proto jsme vyhledávaný a spolehlivý partner na velkých a náročných stavbách. Získanou práci si umíme a také chceme odpracovat.

Správa železnic masivně investuje do oprav nádraží, budete se snažit paralelně i o další stavby na nádražní síti nebo vám Pardubice naplní většinu kapacity?
Tady bych svoji odpověď rozdělil do dvou částí. Co se týče oprav výpravních budov, tak v tomto segmentu jsme v nedávné době uspěli v tendru na I. část rekonstrukce výpravní budovy tady v Pardubicích a i nadále se budeme ucházet o další malé či velké projekty, protože i v oboru pozemních staveb máme velkou kapacitu, a to jak ve firmě CH&T Pardubice, tak ve firmě Marhold, která je také součástí stavebního holdingu enteria.

A co se týče staveb na síti Správy železnic, tam se i nadále budeme ucházet o další stavby jak investičního charakteru, tak i charakteru opravných prací.

Jaké další železniční stavby máte letos za sebou a jaké stavby z plánovaných tendrů vás budou zajímat?
Na poli investičních staveb bych se zmínil o stavbě Rekonstrukce žst. Žďár nad Sázavou, v segmentu mostních jsou to stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk – Sebnitz “ nebo „Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou“. První zmiňovaná rekonstrukce mostu, kterou provádíme ve sdružení s firmou Firesta, bude dokončena na jaře roku 2021. Ve Vlastějovicích naše práce aktuálně finišují, stavbu předáváme do provozu již v půli letošního prosince.

Na poli opravných prací určitě stojí za zmínku stavba „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky pro oblastní ředitelství Hradec Králové, která zahrnovala opravu železničního svršku v délce 8 km včetně přejezdů a umělých staveb.

A co nás bude nadále zajímat? Nepředbíhejme a nechme se překvapit, plánovaných tendrů bude v našem okolí dost.

Nedávno jste investovali poměrně dost peněz do kolejové techniky, jak pokračuje rozvoj strojového parku a můžete přiblížit, jaké stroje aktuálně máte?
Naše investice do kolejové techniky určitě nekončí. Do tohoto segmentu chceme investovat i nadále. K tomu, abychom dosáhli celkového úspěchu na stavbě, je v současné době i pro budoucnost traťová mechanizace klíčová. V současnosti má naše sesterská společnost Hrochostroj čtyři podbíječky na úpravu GPK, tři štěrkové pluhy, jeden dynamický stabilizátor, jednu čističku štěrkového lože, jednu kolejovou brusku a jednu mobilní kolejovou svařovnu pro odtavné stykové svařování. A novinka na závěr. V letošním roce jsme zprovoznili obnovovací vlak SMD 80, který se využívá na kontinuální výměnu železničního svršku nebo ho lze využít i na samostatné snesení svršku či samostatnou pokládku. Všechny vyjmenované stroje využíváme primárně pro potřeby holdingu, ale nabízíme tyto služby i ostatním subjektům.

Jaké čekáte letos hospodářské výsledky a dá se predikovat, jak bude vypadat i vzhledem k současné situaci příští rok?
V letošním roce bylo práce hodně. Myslím, že v České republice není moc firem, které by si mohly stěžovat na nedostatek práce v oboru železničních staveb. A to bez ohledu na pro českou ekonomiku složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru. Musím říct, že jsem rád a zároveň děkuji všem našim zaměstnancům, partnerům ve sdruženích, subdodavatelům a zástupcům investora, jak jsme tento rok společně zvládli, prakticky bez ztráty kytičky. A hospodářský výsledek? Bude lepší než loňský a zasloužený. Příští rok? Podle dostupných informací, se kterými momentálně pracujeme, by té práce mohlo být opět dost. Uvidíme.