Správa železnic zrekonstruovala písecké nádraží, změny čekají i Havířov a stanici Brno-Královo Pole

publikováno:
autor:
Celému objektu železniční stanice Písek se vrátila jeho historická podoba. Celému objektu železniční stanice Písek se vrátila jeho historická podoba.

Celému objektu železniční stanice Písek se vrátila jeho historická podoba, současně ale nabízí moderní zázemí pro cestující i dopravní zaměstnance. Je to výsledek kompletní obnovy, která skončila 24. října. Na práce Správy železnic nyní naváže město Písek, které upraví přednádražní prostory společně s rekonstrukcí dopravního terminálu.

Práce zahrnovaly úpravu a zateplení fasády a její doplnění o ozdobné prvky. Vyměnila se okna a dveře, budova získala novou střechu z alpské krytiny. Místo přístavku vzniklo parkovací stání, chodník a zatravněná plocha.

V přízemí, které slouží především k zajištění provozu a služeb pro cestující, došlo ke změně dispozic včetně přesunu veřejných toalet. V nové odbavovací hale vznikly nové pokladny pro dva dopravce a zázemí pro zaměstnance. Obnovou prošla i dopravní kancelář. Cestující mají k dispozici nový informační systém.

V prvním patře se zrekonstruovaly bytové jednotky a podkroví budovy, které je stavebně připraveno pro budoucí komerční využití.

Zhotovitelem stavby byla společnost EDIKT, na výsledné podobě budovy se podílela Architektonická kancelář Pavel Černohouz a firma APREA. Celkové investiční náklady dosáhly téměř 66 milionů korun.

Realizace stavby byla financována v rámci Národního plánu obnovy z finančního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) Evropské unie.

V Havířově přicházejí na řadu nástupiště

V následujících třech letech se promění i poslední větší nádraží v Moravskoslezském kraji, které dosud neumožňuje bezbariérový přístup k vlakům. Správa železnic zahájila komplexní přestavbu havířovské stanice. Tento důležitý milník výrazně posílí dostupnost a komfort cestování vlakem. Po rekonstrukci budou moct spoje ve směru od Ostravy končit až na zastávce Havířov střed.

Správa železnic zahájila komplexní přestavbu havířovské stanice.„Modernizace havířovské stanice je pro nás klíčová. Výrazně totiž zajistí dostupnost vlaků široké veřejnosti, protože vedle zlepšení technických parametrů infrastruktury přinese především plnou bezbariérovost. Po rekonstrukci budovy a úpravě přednádraží, kterou realizovalo město, se dostává i na samotnou staniční část. Navíc prodloužíme podchod až do místní části Šumbark, čímž spojíme části města pohodlnou a bezpečnou cestou,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Rozsáhlá modernizace zahrnuje celkovou přestavbu staniční části včetně nástupišť a bezbariérový přístup k nim. Obnovou projde trakční vedení, výhledově se počítá s jeho přepnutím ze stejnosměrného na střídavé napětí. Dále dojde ke komplexní rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a propustků, což umožní plynulejší dopravu. Plánovaná instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pak zajistí nejvyšší úroveň bezpečnosti cestujících.

Správa železnic zahájila komplexní přestavbu havířovské stanice.Pro přístup na nástupiště i během náročné rekonstrukce vybudují stavbaři provizorní lávku. Cestující ji budou používat od poloviny příštího roku. S dopravními omezeními pak bude třeba počítat při výstavbě nového železničního mostu přes Ostravskou ulici.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Subterra, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a AŽD.

Projekt Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo) bude spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) s předpokládanou výší dotace až 2,2 miliardy Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Celková proměna královopolského nádraží může začít

Začít může i modernizace druhého nejvytíženějšího nádraží v jihomoravské metropoli Brně. Správa železnic vybrala zhotovitele, kterými jsou společnosti OHLA ŽS, Subterra, FIRESTA-Fišer a TRAMO RAIL. Komplexní rekonstrukce stanice Brno-Královo Pole a přilehlých úseků vyjde na 2,9 miliardy korun. Zásadní proměnou projde zázemí pro cestující, vznikne nový moderní dopravní terminál. První práce začnou příští měsíc, hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Připravovaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí přilehlého dopravního terminálu. Půjde o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt. V přízemí se vybudují pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro 250 osob.

Zásadní přestavbou projde kolejiště ve stanici, koleje se prodlouží, postaví se nová nástupiště a jejich zastřešení. Stávající podchod se rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí. Bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy.

Dojde i k rekonstrukci části trati z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.

Součástí stavby bude rovněž obnova 13 mostů, 10 propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí 120 km/h.

Hodnota stavebních prací dosáhne téměř tří miliard Kč. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.