SŽDC vybaví úsek Přerov – Česká Třebová evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Evropský zabezpečovací systém ETCS získá do poloviny příštího roku další traťový úsek. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila instalaci moderního vlakového zabezpečovače na spojovacím rameni prvního a druhého koridoru z Přerova do České Třebové. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD Praha.

„Systém ETCS přináší řadu výhod, mezi které patří zejména zlepšení plynulosti železniční dopravy při současném zvýšení bezpečnosti provozu. K tomu přispívá i schopnost zařízení v případě potřeby bezpečně zastavit jedoucí vlak,“ uvedl ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl.

V roce 2001 byly zahájeny aktivity směřující k implementaci systému ETCS do podmínek ČR a bylo stanoveno, že další rozvoj rádiových systémů a vlakového zabezpečovacího zařízení se bude ubírat tímto směrem. Realizace pilotního projektu ETCS úrovně 2 (L2) v úseku Poříčany – Kolín byla s využitím finanční podpory z kohezního fondu Evropské unie zahájena v roce 2005, testovací provoz byl spuštěn v roce 2011.

Vyhodnocení zkušeností s implementací ETCS L2 v rámci pilotního projektu se stalo podkladem pro zadání výstavby ETCS v úseku Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko, jejíž realizace byla zahájena v roce 2012. O čtyři roky později pak začala implementace na trati Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín – Petrovice u Karviné – státní hranice ČR/Polsko.

Součástí právě zahajované stavby je výstavba jednotlivých částí vlakového zabezpečovače ETCS, dálkových optických kabelů a souvisejících technologií. V celém úseku tratě Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) budou instalovány ve stanicích a na trati nepřepínatelné balízy, které slouží k předávání informací mezi traťovou částí ETCS a palubními vysílačkami umístěnými na stanovišti strojvedoucího.

Řízená oblast je rozdělena do tzv. oblastí RBC (radioblokových centrál). Z nich se do RBC přenášejí informace o traťovém a staničním zabezpečovacím zařízení, stejně jako o zabezpečení přejezdů. To vyžaduje i pokrytí území signálem GSM-R za pomoci základnových stanice (BTS). V rámci této stavby se vybudují tři nové, jedna stávající bude doplněna.

Zdroj: www.szdc.cz