Tramvajová vozovna na plzeňských Slovanech prochází kompletní rekonstrukcí

publikováno:
Celková vizualizace areálu s ozeleněnou střechou Celková vizualizace areálu s ozeleněnou střechou

Moderní tramvajová vozovna nahradí stávající objekt, jehož nejstarší část slouží od roku 1943 a už nevyhovuje požadavkům moderní městské dopravy. „Z původního areálu a přilehlé komunikace nezbude nic a vše se buduje nové,“ říká v rozhovoru pro Silnice železnice Michal Tulpa, vedoucí projektu z divize 1 Metrostavu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Investor: Plzeňské městské dopravní podniky a. s.
  • Projektant: METROPROJEKT Praha a. s. (zdroj vizualizací)
  • Zhotovitel: sdružení firem Metrostav a. s. (vedoucí sdružení), BERGER BOHEMIA a. s. a TSS Grade a. s.

Jak rozsáhlou modernizací Slovany projdou?
Jedná se o kompletní rekonstrukci celého areálu Vozovny Slovany a části přilehlé komunikace Slovanská alej. Veškeré původní objekty v areálu, tj haly vozovny, výpravna, administrativní budova, drobné objekty v areálu, budou postupně zdemolovány. Stejně tak i veškeré komunikace, koleje, trakční vedení, inženýrské sítě. Z původního areálu a přilehlé komunikace nezbude nic a vše se buduje nové.

Jaký je plán prací?
Plán prací je přizpůsoben požadavkům objednatele na zachování provozu areálu. Z tohoto důvodu vznikly provizorní stavy (provizorní odstavné kolejiště, provizorní servisní zázemí, provizorní výpravna) tak, aby bylo možné objekty postupně vyklidit a zdemolovat.

Co vše se po dokončení pro Plzeňské městské dopravní podniky uživatelsky změní?
Rekonstrukce přinese kompletní zlepšení spolehlivosti a provozu na tramvajových tratích. A nová vozovna umožní zlepšit i dopravní obslužnost města, protože se výrazně zvýší efektivita jejího využití.

Původní objekty již nedokáží splnit technické a provozní parametry dnešní doby. Používají se nové technologie, tramvaje jsou větší a těžší, potřeba je i větší kapacita tramvají. A jejich technický stav již nebyl ideální.

Jaká další zlepšení Plzeňáky čekají?
Jelikož bude mít areál novou dispozici, dojde ke změně smyslu provozu. Stávající vjezd a výjezd pro vozidla a tramvaje sousedí s bytovými objekty, nyní bude vjezd a výjezd situován na rekonstruovanou komunikaci Slovanská alej, sousedící s administrativními objekty. Splní se tím i hlukové limity, které stará vozovna nesplňovala.

A projekt je rovněž přínosem pro ekologii. Nová vozovna bude využívat dešťovou vodu pro mycí cyklus tramvají a všechny střechy budou ozeleněny.

Jak velká komplikace pro vás je, že se musí rekonstruovat za provozu?
Po celou dobu realizace musí být zachován omezený provoz vozovny. Z tohoto důvodu došlo k vybudování provizorních odstavných kolejišť pro tramvaje. Dále byl vybudován provizorní komplex pro servisní činnost a bude zřízena i provizorní výpravna.

Zachování provozu vozovny komplikuje celou rekonstrukci, která musela být rozdělena na etapy. Prostor areálu je maximálně vytížen a je složité koordinovat zbývající volné plochy staveniště.

Jednou z komplikací je i realizace nové měnírny, která musí být provedena před zahájením demolice původní. Nový administrativní objekt, kde je měnírna umístěna, je ve stejné pozici, kde je umístěna stávající. Z tohoto důvodu se i samotný administrativní objekt musí realizovat po částech.

Jak je vozovna zabudovaná do okolní zástavby a mění projekt komunikaci s městskou krajinou?
Dispozičně jsou všechny nové haly umístěné na původní pozici, dojde u nich však k velkému zvětšení půdorysné plochy. Administrativní objekt bude umístěn v podobné poloze jako je nynější výpravna a vjezd do areálu, a i tento objekt bude o dost větší než stávající. Administrativní budova tvoří protihlukovou bariéru mezi areálem a obytnou zástavbou.

Na jakou technologickou část se vyloženě těšíte nebo je pro vás zajímavá?
S celým týmem bereme projekt komplexně. Všechny stavební práce na sebe navazují a jsou technologicky propojené, 100% funkčnost a přínos projektu bude až s dokončením posledního objektu. Tudíž se osobně těším, až všechny dílčí objekty a celky budou hotové a funkční, a celý smysl projektu do sebe zapadne a splní svůj záměr.