Silničáři v Pardubickém kraji se vzpamatovávají po náročné zimě

publikováno:
autor:
Metač sněhu – Polička Metač sněhu – Polička

Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajišťuje sjízdnost silnic v zimním období na téměř třech tisících dvou stech kilometrech. Jedná se o silnice II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje. Právě končící zima pro ně byla jednou z nejnáročnějších od rekordního roku 2005. Například jen lednové náklady na zimní údržbu byly dvojnásobně vyšší než v předchozím roce 2018.

V Pardubickém kraji silničáři poprvé se zimní technikou vyjížděli už v polovině listopadu. Během následujících tří měsíců v celém kraji najezdili neuvěřitelných 345 tisíc kilometrů. Nejvytíženější byla střediska na Hlinecku, Svitavsku a v Poličce. Celkové náklady na zimní údržbu se vyšplhaly na 130 milionů korun. Nejnáročnější byl měsíc leden, kdy se náklady na zimní údržbu za tento měsíc vyšplhaly na 55,5 milionu korun. Jen pro srovnání – za stejné období loňského roku to bylo 23,5 milionů korun. „Za hodně mluví i fakt, že na konci ledna jsme už měli spotřebováno osm tisíc tun soli. V loňském zimním období jsme za celou dobu spotřebovali sedm tisíc tun tohoto materiálu. Inertního materiálu jsme spotřebovali dvanáct tisíc tun,“ dodal Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Nejnáročnějším měsícem uplynulé zimní sezony byl leden. Silničáře trápilo především silné sněžení a vítr. Závěje dočasně dokonce uzavřely některé úseky silnic na Lanškrounsku a na hranicích s Olomouckým krajem. „Důvodem bylo zavátí silnice, kde dokonce zapadla i těžká technika včetně naší frézy na sníh a minimální viditelnost způsobená unášeným sněhem. Druhým klimatním problémem byl spad ledovky zejména ve východní části kraje v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Ta způsobila nejen kluzký povrch vozovek, ale lámání stromů a větví a jejich následný pád na silnici. Jeden den takovéto klimatní události stojí i přes 4 miliony korun. I přes tyto problémy jsme ale nikde nemuseli vyhlašovat kalamitní stav. V polovině ledna docházelo jen k dílčím krátkodobým uzavírkám a vždy tak, aby byla dopravní obslužnost dotčených obcí a jejich místních částí zajištěna,“ uvedl Miroslav Němec.

I když zima je u konce, tak v garážích Správy a údržby silnic zůstávají některé vozy připravené na případnou nenadálou zimní událost, tak aby se dalo rychle reagovat. V minulosti došlo ke spadu silné vrstvy mokrého sněhu i v květnu. Většina vozů je poté přestavěna na letní údržbu. Zimní údržba, ale také zahrnuje úklid po zimě. V nižších polohách kraje s tím už silničáři začali dříve. Je nutné uklidit ze silnic inertní materiály, vyčistit propustky a příkopy, umýt silniční značení a dopravní značky. Vyšší náklady budou také na údržbu silniční vegetace. Zeleň byla na mnoha místech poškozena silným spadem sněhu, ledovkou či větrem. V rozpočtu má Správa a údržba silnic Pardubického kraje na tento úklid po zimě prozatím částku přibližně 6 milionů korun. Lze ale očekávat, že náklady na tyto nutné práce budou po letošní zimě vyšší.

„Náročná zima s častým střídáním teplot se odrazí i na technickém stavu vozovek. To znamená i vyšší náklady na jejich opravy. Od našeho zřizovatele jsme získali posílení do rozpočtu o dalších 70 milionů korun, jsme tedy na částce celkem 120 milionů korun. Aktuálně revidujeme stav silnic po zimě. Na základě tohoto seznamu pak stanovíme priority a začneme s opravami,“ popsal stav Miroslav Němec. Silničáři už v únoru začali s lokálními provizorními výspravami tzv. studenou obalovou směsí.

Rozsah poškození je oproti loňským rokům větší a již v průběhu zimy bylo nutné opravovat lokální výtluky v nákladech téměř 6 mil Kč. Vlastník silnic Pardubický kraj posílil prostředky na opravy silnic oproti loňsku o 22 mil Kč a další prostředky vyčlenil na strojní velkoplošné výspravy finišerem v objemu 42 mil Kč. Dále 15 mil. Kč na silniční nátěry z asfaltové emulze s podrcením kamenivem. Touto technologií dojde k uzavření již narušených povrchů silnic, obnově jejích protismykových vlastností a prodloužení životnosti. „Další prostředky navíc od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jsou vyřešeny. Náš kraj získá částku přesahující 122 mil. korun. V letošním roce SFDI mezi kraje rozdělí dvě miliardy korun. V loňském roce to byly čtyři miliardy. Další dvě miliardy letos stát krajům poskytne cestou ministerstva pro místní rozvoj na posílení zdrojů silničního Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, který dopravu v gesci má.

„Větší náklady budou i na úklid po zimě a údržbě silniční vegetace, která byla poškozena spadem těžkého mokrého sněhu a dvěma vichřicemi. Vyšší spotřeby inertních posypových materiálů (písky a drtě) znamenají větší nároky na úklid povrchů vozovek, krajnic, příkopů, vyčištění odvodňovacích zařízení. V rámci letošního jara je předpoklad nákladů na tuto činnost 6 – 7 mil. Kč,“ dodává Němec.

Zimní období Náklady tis. Kč
2012 - 13 126 090
2013 - 14 73 914
2014 - 15 92 984
2015 - 16 87 765
2016 - 17 103 218
2017 - 18 106 377
2018 - 19 130 000