Správa a údržba silnic Pardubického kraje je připravena na zimu

publikováno:
autor:
Zimní údržba Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zimní údržba Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je organizací, která je zřízena pro správu a údržbu silnic v majetku Pardubického kraje. Jedná se o zimní údržbu 931 kilometrů silnic II. třídy a 2207 kilometrů III. třídy celkem tedy 3 138. V zimním období se pro malý dopravní význam neudržuje pouze 132 kilometrů silnic. To jsou jen 4 procenta z celkové délky spravované silniční sítě.

Jsou to úseky bez zástavby, kde není provozována veřejná autobusová doprava a náklady na údržbu těchto úseků by byly neadekvátní jejich dopravnímu významu. Všechny tyto úseky jsou předmětem projednání Plánu zimní údržby silnic a v souladu s platnou legislativou je na ně vydáno příslušné Nařízení Pardubického kraje. O silnice prvních tříd se od roku 2018 starají soukromé firmy.

V Pardubickém kraji v zimě největší problémy představuje zejména silný vítr v kombinaci se spadem sněhu a v případě sněhové pokrývky i bez vlastního sněžení. Problémy s tvorbou sněhových jazyků a závějí jsou pak zejména na otevřených úsecích na Hlinecku, Poličsku, vyšších polohách Svitavska a dále v oblasti Lanškrounska, Žamberecka a Králicka.

V nižších polohách se jedná zejména o likvidaci náledí a námraz, které jsou velmi nebezpečné v přechodových obdobích začátku a konce zimy. Řidiči tyto jevy často podceňují, v zimním období je potřeba si počínat si při řízení velmi obezřetně a zejména předvídat.

CO JE SOUČÁSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Dle zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášce, se zimní údržbou podle pořadí důležitosti zásahu zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Je třeba si uvědomit, že následky povětrnostních vlivů v zimě mnohdy bezezbytku odstranit nelze, proto je legislativně stanoveno zmírňování klimatních událostí zimního období. Jednotlivé úseky silnic jsou zařazeny dle plánu zimní údržby do pořadí důležitosti, kdy každé má stanovenu lhůtu pro zajištění sjízdnosti od doby výjezdu mechanizmů údržby. V I. pořadí do 3 hodin, ve II. do 6 hodin a ve III. pořadí do 12 hodin. Zařazení do pořadí důležitosti odpovídá zpravidla třídě příslušné komunikace, dopravně významnější úseky se zařazují do pořadí o kategorii výše – v kraji například silnice 366 – frekventovaný úsek od silnice I/35 přes Mikuleč do Svitav.

Před zimním obdobím každoročně probíhá přestavba techniky, kdy se přestavují letní vozidlové nástavby, se kterými se v letním období provádí opravy vozovek asfaltovou směsí, případně emulzí nebo slouží pro navážení stavebního materiálu.

Po snesení letních nástaveb se vozidla důkladně očistí, nakonzervují a osadí se zimní příslušenství a systémy pro upnutí sněhových radlic na odstraňování sněhu. „Pro maximální efektivitu údržbových prací používáme víceúčelová nákladní vozidla a nástavby tak, aby vlastní přestavba byla rychlá a v případě příznivých klimatických podmínek mohla být vozidla využita co nejdéle na práce letní běžné údržby,“ dodává provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

Předzásobení posypovými materiály probíhá v letních měsících, kde jsou silničáři termínově limitováni pouze případnými opravami skladovacích prostor. Na průměrných ročních spotřebách a včasném letním předzásobení tímto dochází k úspoře přibližně 1,5 milionu korun.

V loňském roce náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš provedl inspekční cestu po všech cestmistrovstvích Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Jejím cílem bylo se osobně přesvědčit o stavu budov, areálů, mechanizačních a dopravních prostředků, ale i o názorech pracovníků této organizace. Jedním ze závěrů byla i celková rekonstrukce skladového hospodářství posypového materiálu ve Svitavách s kapacitou 1 200 tun posypové soli, zhruba dvojnásobek inertního materiálu a rekonstrukce sociálního zařízení. Tato investice byla v letošním roce zrealizována, hodnota prací přesahuje 30 mil. Kč. Obdobně bylo rozhodnuto i o přemístění cestmistrovství v Pardubicích, nakoupení šesti těžkých nákladních automobilů s kompletní výbavou, nakládací technice a dalších položkách. „Celkem investice do budov, areálů, dopravních a mechanizačních prostředků v letošním roce přesáhnou 100 mil. Kč. Je to největší částka, jaká kdy byla do obslužného majetku správy a údržby silnic Pardubickým krajem investována,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kvůli současné epidemiologické situaci musela společnost přijmout celou řadu opatření. „Již od první vlny na jaře provádíme opatření, aby se jakékoliv údržby námi spravované silniční sítě nedotkla, řidiči a cestující veřejnost nepocítili žádnou změnu dosavadních standardů. Z důvodu aktuální situace s pandemií COVID jsme byli nuceni provést preventivní opatření pro eliminaci výskytu nákazy a případného šíření i u našich pracovníků. Samozřejmostí je již z první vlny od jarních měsíců zvýšená dezinfekce společných prostor, vozidel i vlastní hygiena rukou, atd. Všechna naše cestmistrovství napříč krajem jsou mimo běžné dezinfekční prostředky vybavena například i kapacitními generátory ozónu pro pravidelnou dezinfekci uzavřených prostorů i vozidel, tak abychom co nejvíce preventivně ochránili dostatečný počet řidičů pro provádění zimní údržby silnic v kraji,“ upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Správa a údržba silnic používá nákladní vozidla ve speciální zimní výbavě a v provedení 4 × 4 případně 6 × 6, tak aby každá náprava vozidla byla poháněná. Speciální výbavou jsou zcela určitě podmetací sněhové řetězy, které řidič aktivuje přímo z kabiny. Jedná se o rotující řetězy pod hnané kola zadní nápravy. Je třeba si uvědomit, že řidiči zimní údržby musí zajistit sjízdnost za jakékoliv povětrnostní situace, proto je nutné adekvátní vybavení.

„Z novinek v technice lze uvést 2× teleskopický nakladač (Svitavy, Pardubice), traktor + sněhové radlice (Žamberk), do konce listopadu převezmeme 5 ks nových nákladních vozidel (1 ks podvozku v provedení 6 × 6 cestmistrovství Hlinsko a dále podvozky 4 × 4 na střediska Běstovice, Holice, Polička a Žamberk) se sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi,“ uvedl Miroslav Němec.

„Novinkou a zajímavostí je další nové vozidlo pořízené Pardubickým krajem v rámci projektu ‚Postav si svůj náklaďák – Tatra do škol‘. V rámci tohoto projektu studenti Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí zkompletovali pod odborným dohledem pracovníků z automobilky Tatra, kompletní vozidlo Tatra Phoenix v provedení 4 × 4, a to z dílů dodaných automobilkou do jejich učebních dílen. Pardubický kraj zajistil na základě smlouvy s automobilkou potřebný materiál pro výuku studentů, kteří tak v rámci odborné praxe pracovali na reálném projektu, který bude sloužit údržbě silnic v oblasti Lanškrounska. Závěrečné testy, kontrola a expedice vozidla proběhla přímo v Kopřivnici, kde byli přítomni přímo i studenti pracující na projektu a byli tak oceněni za svou práci, pozitivně motivováni k dalšímu profesnímu působení v oboru,“ uzavřel ředitel pardubické SÚS Miroslav Němec.

Související články