Mosty, lodě, haly, přehrady – ocel z Ostravy má široké uplatnění

publikováno:
autor:
Oprava pilířů Karlova mostu (štětovnice) Oprava pilířů Karlova mostu (štětovnice)

Společnost VÍTKOVICE STEEL je největší výrobce ocelových plechů v České republice. Více než stoleté know-how spolu s moderním způsobem řízení podniku z něj činí předního výrobce za tepla válcovaných výrobků z oceli. Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které se vyrábí ve válcovně plechů, a štětovnice, které vznikají ve válcovně těžkých profilů.

VÍTKOVICE STEEL dodaly ocel na řadu významných staveb. Připomeňme si například unikátní Mariánský most přes řeku Labe v Ústí nad Labem nebo dálniční most na D47 přes řeku Odru v Ostravě. V zahraničí to je například železniční most ve městě Zwolle v Nizozemí a most Tejo v Lisabonu. Ocelové konstrukce z ostravské oceli najdeme na Olympijském stadionu v Berlíně či v hale železniční stanice ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Mezi poslední projekty, kde se uplatnily ocelové plechy společnosti VÍTKOVICE STEEL, patří rekonstrukce Negrelliho viaduktu, který je po Karlově mostě druhým nejstarším mostem v Praze. Neobvyklá je i jeho délka 1 100 metrů, která ho v čase jeho vzniku řadila mezi nejdelší mosty světa. Plechy z Vítkovic pomohly při opravě jedné z konstrukcí. Také samotný Karlův most nese ostravskou stopu – v podobě štětovnic použitých na opravu pilířů. „Aktuálně probíhá rozsáhlá modernizace vodního díla Gabčíkovo na Slovensku. Součástí rekonstrukce plavebních komor je výměna dolních vrat, která jsou největší v Evropě. Část materiálu na ně dodala naše společnost,“ doplnil obchodní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL Tomáš Pogány.

TLUSTÉ PLECHY STĚŽEJNÍM VÝROBKEM

Ocel patří mezi nejvýznamnější a nejvšestranněji použitelné stavební materiály, zároveň se jedná o nejvíce recyklovaný materiál na světě. Plechy společnosti VÍTKOVICE STEEL jsou vyrobeny z plynule odlévaných bram. Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5 – 100 mm (po dohodě až 200 mm) a šířkách 1 000 – 3 200 mm. Tyto plechy mají rozmanité využití, kromě ocelových a mostních konstrukcí se používají také v lodním průmyslu, ve výrobě dopravních strojů a vozidel, pro produktovody nebo tlakové nádoby.

Druhým ze tří hlavních produktů společnosti VÍTKOVICE STEEL jsou tvarové výpalky. Podnik nabízí možnost zpracování za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí polotovary k dalšímu mechanickému opracování. Výpalky se využívají na různé strojní konstrukce, větrné elektrárny, mostní konstrukce a další účely ve strojírenství a stavebnictví.

„Ocel je nejdůležitějším konstrukčním materiálem
dnešního světa a my jsme hrdí na to,
že jsme pokračovateli tradice budování
ocelových základů Evropy.”

Tomáš Pogány, obchodní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL

MODERNIZACE VÝROBY VÝPALKŮ PŘINESLA NOVÉ MOŽNOSTI

Společnost VÍTKOVICE STEEL nedávno dokončila modernizaci technologie výroby výpalků. Modernizovaný pálicí stroj umí vypálit speciální úkosy důležité pro svařování, což umožní firmě získat nové portfolio zakázek pro stavebnictví a strojírenství. „Nová technologie má úspěšně za sebou zkušební provoz, který ověřil dané parametry přesnosti a kvality. V současné době se rozbíhá plnohodnotné využití. Předpokládáme, že zájemci budou rychle přibývat,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Tomáš Pogány.

Hlavní částí rekonstrukce byla instalace nové tří-hořákové automatické hlavy, která dokáže vytvořit čtyři typy úkosových hran s vysokou přesností. Jedná se o moderní high-tech technologii, kterou společnost postavila ve spolupráci s českou firmou MGM Tábor, specializující se na pálicí stroje. Požadovaná vysoká přesnost tolerancí výsledných úkosů si vyžádala kormě nové moderní tří-hořákové hlavy také rekonstrukci pojezdové dráhy a zpevnění základové konstrukce 28 metrů dlouhého pálicího stolu. Dalším významným novým prvkem byla instalace regulačních stavěcích mechanismů, které umožní jemné seřizování pálicího stolu do ideální roviny.

OSTRAVSKÉ ŠTĚTOVNICE ZNÁ CELÁ EVROPA

Třetím stěžením výrobkem firmy jsou štětovnice. VÍTKOVICE STEEL jsou jejich jediným výrobcem v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii. Jakostní úroveň sortimentu štětovnic, vyráběných na těžké profilové trati, je garantována celou řadou certifikátů. Mohou se použít na konstrukce pro vodní hospodářství a protipovodňovou ochranu, v přístavech, kanálech, jako mostové opěry, podlahy a základy, podzemní stavby nebo přídržné stěny pro rozšíření silnic.

KONTROLA KVALITY NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějším zkušebním zařízením. Zkušební laboratoře VÍTKOVICE STEEL jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci na základě plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a jsou členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří. Provádějí široké portfolio mechanických zkoušek, včetně ověření a zkoušení chemické analýzy nízko a středně legovaných ocelí.

Více na www.vitkovicesteel.com.