Pražský Karlín a žižkovský památník propojí lávka s výtahem

publikováno:

Pohodlnější přístup z Karlína do parku na Vítkově nabídne nová bezbariérová lávka, která překlene železniční trať. Povede z Pernerovy ulice přes nový bytový dům a umožní tak pohodlnější cestu pro pěší na Vítkov a dále na Žižkov.

V prodloužené ose Peckovou ulicí naváže nová lávka na budovaný most Holešovice–Karlín vedoucí přes Vltavu. Vznikne tak pohodlnější propojení Holešovic, Karlína, vrchu Vítkov a Žižkova. Z karlínské strany bude na lávku přístup výtahem ve věži u bytového domu soukromého investora, lávka překlene železniční trať a napojí se na pěší trasy směřující na vrch Vítkov.

Mezi dvěma bytovými domy v Pernerově ulici bude stát věž s výtahem, ze kterého povede zastřešená lávka na Vítkov dlouhá 56 metrů a široká necelé tři metry. Svojí podobou bude odkazovat na železnici, nad níž se bude tyčit. Investorem lávky je hlavní město Praha, technická správa komunikací hl. m. Prahy nyní zpracovává stavební projekt a stavět by se mohlo začít do pěti let.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Lávka na Vítkov

Délka: 56 m

Celková šířka: 2,8 m

Světlá šířka: 2,5 m

Výška konstrukce: 3,25 m

Světlá výška: 3 m

Můstek je navržen jako zastřešená ocelovo-betonová transparentní konstrukce složená ze subtilních prvků. Jedná se o tzv. Vierendelův nosník doplněný o tažené diagonály. Dva podélné nosníky jsou spojeny ocelovými příčníky do prostorově tuhé krabicové konstrukce, do které jsou vloženy takzvané UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete) panely mostovky a střechy. Na vítkovské straně se bude lávka opírat o mikropiloty. Zábradlí je tvořeno tenkou ocelovou sítí na celou výšku lávky. Osvětlení lávky je zajištěno pomocí podélných LED pásků vložených do konstrukce osvětlující pochozí plochu.

Hlavní pole nosníků bude mít délku 56 metrů, šířka nosné konstrukce je 2,8 metru, průchozí šířka je 2,5 metru a celková výška konstrukce dosahuje 3,25 metru.