Nový asfalt pro Škodovku

Za soumraku přišly na řadu i osvětlovací balóny (foto: Colas CZ, a. s.) Za soumraku přišly na řadu i osvětlovací balóny (foto: Colas CZ, a. s.)

Společnost Colas CZ položila povrch zkušební dráhy mladoboleslavské automobilky. Pokládku, do níž zapojila dvě své obalovny v okolí, zvládla v rekordním čase devíti dnů.

REKONSTRUKCE ZKUŠEBNÍ DRÁHY ÚHELNICE

  • Investor: Škoda Auto
  • Zhotovitel: sdružení Colas CZ a Strabag
  • Cena dle smlouvy: 71,4 mil. Kč (bez DPH)
  • Realizace: 08/2020 – 10/2020

Stavební firmy jako své reference obvykle představují projekty, které slouží veřejnosti – ať už jsou to silnice, mosty, chodníky, cyklostezky nebo třeba koleje. Zkušební dráha Škody Auto, na jejíž renovaci se Colas CZ podílel, je ale výjimkou. Projekt postavený za soukromé peníze je určen pro interní zkoušky automobilky a veřejnost na polygon, který je ukrytý v lesích u obce Úhelnice poblíž Mladé Boleslavi, nemá přístup. Neznamená to ale, že by pro Colas CZ nešlo o prvořadou referenční zakázku, kde by si stavaři nemohli odzkoušet svou invenci.

Pro Colas CZ to zdaleka nebyla první stavba „pod komínem“, jak se v Mladé Boleslavi přezdívá areálu automobilky. Pro Škodovku tato stavební firma vybudovala či renovovala většinu parkovišť, odstavných ploch a firemních komunikací, a to včetně jejich rozšíření a zpevnění nebo výstavby nájezdových ramp pro kamiony. Od počátku bylo ale jasné, že tentokrát jde o mimořádnou akci. Stavělo se v místě, které je přísně střežené – Škodovka v Úhelnici má kromě samotné dráhy také halu vybavenou nejmodernější kamerovou technikou, kde se provádí crash testy. A navíc technické zadání obsahovalo jeden mimořádně náročný požadavek.

„Škoda Auto přišla s tím, že chce položit celou obrusnou asfaltovou vrstvu v jednom pásu, jen s jedinou podélnou spárou. Zakázku jsme získali mimo jiné i proto, že jsme na rozdíl od konkurence vymysleli a nabídli řešení,“ vysvětluje Lubomír Kovář, stavbyvedoucí Colasu CZ. Sám má se zakázkami pro Škodovku letité zkušenosti. Před pětatřiceti lety tehdy ještě jako zaměstnanec Armabetonu stavěl nový areál automobilky, posledních více než deset let je pak neoficiálním „styčným důstojníkem“ pro Škoda Auto v barvách Colasu CZ.

Samotný polygon byl zbudován na přelomu 80. a 90. let minulého století, podle provedených sond ale vykazoval podélné trhliny a krytový povrch byl degradovaný. Při kompletní opravě zkušební dráhy Colas CZ spojil své síly se společností Strabag, která se postarala především o podkladní vrstvy. Staveniště si obě firmy převzaly loni v polovině srpna. Již předtím ale začaly přípravy na klíčovou operaci – pokládku obrusné vrstvy. Jelikož nebylo možné postupovat klasicky, tedy s navazováním v podobě příčných spár, bylo nutné asfalt položit kontinuálně.

Postupovalo se přesně podle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. „Dopředu jsme si museli zajistit plnou kapacitu obaloven, povolat veškerou techniku s jejich četami, nasmlouvat externí dopravce. A k tomu mít samozřejmě k dispozici náhradní finišer a válce a držet pohotovost na dílně, kdyby se něco porouchalo,“ vyjmenovává stavbyvedoucí Jakub Janovec. Colas CZ zapojil do akce dvě své obalovny – v Bradleci, který leží jen pár kilometrů od polygonu, a také v Provodíně. Z tamější obalovny provozované společností Silnice Žáček, kterou loni Colas CZ získal, je to do Úhelnice 45 kilometrů. Nešlo jen o zamluvení plné kapacity, ale také o to, aby směsi z obou výroben byly identické. Tedy připravené za použití stejného materiálu a podle stejné technologické receptury.

Ostrá fáze, která spočívala v pokládce asfaltu v úseku polygonu o délce 2,3 kilometru a šířce 21,3 metru, nastala koncem loňského září. Začal devítidenní maraton, který přerušily jen dva dny špatného počasí. Na polygonu se pracovalo často až čtrnáct hodin denně, za šera přišly na řadu i osvětlovací balóny. Celkem se položilo 10 662 tun asfaltové směsi, celková plocha k pokládce činila 94 428 m2, což je celých dvanáct fotbalových hřišť. Kromě zmíněné technologické finesy v podobě jediné podélné spáry navíc musela být práce finišerové čety obzvláště přesná. Na čtyři centimetry obrusné vrstvy připadala tolerance jen 2 mm, to je dvakrát méně, než vyžaduje investor při stavbě dálnice.

Zkušební dráhu s kompletně novým povrchem si investor převzal loni 12. října. K čemu všemu Škoda Auto využije tříkilometrovou zkušební dráhu, která kromě „rovinky“ obsahuje také dvě menší a dvě větší kruhové plochy, můžeme jen spekulovat. Informace o testování si bedlivě hlídá každá automobilka, nejen ta mladoboleslavská. Colas CZ si nicméně na polygonu ověřil, že dokáže zajistit přísun velkých objemů asfaltových směsí, dopravit je na stavbu a rychle a přesně provést pokládku. Díky tomuto „cvičení“ získal Colas CZ důležité know-how i pro ostatní zakázky, kdy bude potřeba poradit si s opravdu velkými plochami asfaltu.

Colas CZ, a. s.