Obrubníkové mostní odvodnění v praxi

Trojský most v Praze Trojský most v Praze

V posledních letech proběhlo několik úspěšných realizací odvodnění mostní vozovky pomocí obrubníkových mostních odvodňovacích prvků MEA DECK z recyklovaného kompozitu. Pro krátkou rekapitulaci můžeme uvést několik zásadních důvodů, proč použít právě takové řešení.

Při použití obrubníkových odvodňovacích prvků MEA DECK je zajištěno, že voda odteče z komunikace rychle a plynule a nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti po povrchu vozovky. Snižují se výrazně průsaky do konstrukčních vrstev mostní vozovky přes porézní asfalt. Většina vody se při dešti nerozlévá po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu, odkud je svedena rovnou do odtokové kanalizace. Na mostech tak při dešti nevznikají louže, nebezpečné pro provoz a aquaplaning. Při nadzemním křížení silnic nebo dálnic pak voda nestříká na komunikaci probíhající pod mostem. Mostní obrubníkové odvodňovací prvky také nezasahují do vozovky a pojezdová šířka komunikace není omezena žádnou vpustí, takže je využitelná po celé šířce, od obrubníku k obrubníku. Toto řešení se velice osvědčilo i při prudkých deštích na rekonstruovaném mostě přes Štěrboholskou magistrálu v Praze nebo na mostě vedoucí přes Libereckou ulici, frekventovanou výpadovku na D8.

Realizace odvodnění mostů tímto systémem můžeme nalézt po celé republice. Na severní Moravě při rekonstrukci mostu na obchvatu u Jablůnkova bylo ekonomicky výrazně výhodnější použít právě prvky MEA DECK, stejně jako na přehradní hrázi Husinec v Jižních Čechách. Asi nejznámějším objektem s obrubníkovým odvodněním je Trojský most v Praze. Zde se jednalo o komplexní hydraulické řešení včetně atypicky řešených dilatačních průchodek. Nelze ale opominout také loni instalované odvodnění na mostě generála Pattona v Plzni.

Použití obrubníkového odvodnění není nutné používat pouze na vozovkách s komplikovaným nebo nedostatečným podélným spádem, ale řešení je vhodné i na mostech, kde je prioritou ekonomické řešení a rychlý odvod vody z komunikace. Právě probíhající rekonstrukce mostu na Barrandovské estakádě je toho aktuálním příkladem. Most má vysoký podélný spád 6 %, takže v tomto případě bylo prioritou jednoduché a bezpečné řešení. Při komplexní rekonstrukci se zcela ruší centrální venkovní svodový žlab, který byl komplikovaný na údržbu, a do kterého byly v pravidelných intervalech instalovány propustky na odvod vody z komunikace. Místo něj je v obou ramenech podélně navržen liniový obrubníkový systém MEA DECK, který vodu rovnoměrně zachytává přímo z vozovky a bez dalšího přípojného potrubí odvádí na konec mostu do sběrné jímky.

Obrubníkové prvky MEA DECK vynikají rázovou houževnatostí a jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN-EN 1433 pro odvodnění komunikací. Obrubníkové mostní kompozitní odvodňovací žlaby MEA DECK jsou nejen pevné, ale na pohled vypadají zcela jako betonové. Dokud je ovšem nezvednete. A to je další výhoda těchto prvků. Snadná manuální instalace, kdy jeden kus váží od 9 do 19 kg, podle šířky a provedení. Není třeba kvůli pokládce zajišťovat žádnou těžkou mechanizaci. Vše zvládne jeden nebo dva lidé. Obrubníkové odvodňovací díly díky své váze výrazně nezatěžují mostní konstrukci. Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu.

Odvodnění mostních vozovek může být řešeno různými způsoby. Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů MEA DECK ale poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz. Výškové korekce samotných žlabů a vtoků umožní přizpůsobit se i nepříznivým překvapením v průběhu rekonstrukce. Provedené stavby již prokázaly, že řešení odvodnění mostů pomocí kompozitového obrubníkového odvodnění má rozhodně svoje opodstatnění a jeho obliba roste s přibývajícími realizacemi.