Obrubníkové odvodnění MEA KERB instalováno v Chorvatsku

Žlaby MEA KERB byly instalovány v chorvatském městě Zabok. Žlaby MEA KERB byly instalovány v chorvatském městě Zabok.

Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu MEA KERB bylo instalováno v chorvatském městě Zabok. Systém obrubníkového odvodnění se často používá ve městech v Čechách i na Slovensku, protože nezasahuje do vozovky a řeší odvodnění i při malých spádech v městské aglomeraci a na rychlostních komunikacích. Obrubníkový systém dokáže zabránit tvorbě kaluží na silnici a odstřikování vody na chodník. Je to bezpečný systém pro cyklisty a pohodlný pro chodce.

V Zaboku bylo instalováno přes 1200 metrů žlabů MEA KERB 500. Tento druh žlabu je hlubší varianta ke standardním žlabům rozměru 320 mm. Využívají se zejména v případě vzdálených odtoků nebo malých spádů. Žlab tak může dočasně plnit i retenční funkci v případě přívalových dešťů. Žlab snese zatížení ve třídách B125 – D400 kN.

Dodávky žlabů MEA KERB jsou pro český i zahraniční trh realizovány z vlastního výrobního závodu v Plzni.

Video a technické informace o obrubníkovém systému na https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198