Premiéra nového betonu při opravě Barrandovského mostu

Ukládka UHPC z autodomíchávače. Ukládka UHPC z autodomíchávače.

V rámci rekonstrukce Barrandovského mostu byl použit značkový ultra-vysokohodnotný (UHPC) beton TOPCRETE®, který vyvinula společnost TBG METROSTAV s. r. o. Jedná se o první použití tohoto moderního betonu v ČR za účelem zesílení a prodloužení životnosti stávajícího mostu. Aplikace betonu zvýší únosnost původní mostovky a současně prodlouží životnost mostu až o 100 let.

Ukládka UHPC z autodomíchávače.Při realizaci 1. etapy rekonstrukce bylo zjištěno, že původní předpoklady o tloušťce vozovkového souvrství nebyly splněny. Na mnoha místech byla zastižena výrazně větší tloušťka konstrukce vozovky (místy až 350 mm). Dle norem a předpisů platných v současnosti není možné takovou tloušťku realizovat jen pomocí asfaltového souvrství. Při požadavku na zachování nivelety komunikace tak bylo nutné najít konstrukční řešení pro vyrovnávací vrstvu.

S ohledem na nastavený harmonogram stavby a pro zaručení maximální trvanlivosti vyrovnávacího souvrství byla zvolena vrstva z UHPC, která kromě požadavku na minimalizaci času pro její provádění plnila roli ochrany a ztužení stávajícího horního povrchu nosné konstrukce mostu. Ztužení bylo velmi efektivní v příčném směru nosné konstrukce mostu. Konstrukce byla v příčném směru dle původního projektu využita na téměř 100 %, proto bylo dodatečné ztužení a zvýšení únosnosti vrstvou z UHPC velmi přínosné.

Ukládka UHPC v oblasti konzol.

Po odstranění vrstvy asfaltu se UHPC aplikoval na povrch obnažené mostovky. Únosnost původní mostovky se tak zvýšila a beton zároveň vytvořil vysoce odolnou obálku, která bude most chránit po další desetiletí. Beton je navržen jako samozhutnitelný v pevnostní třídě 110 MPa. Tekutost betonu musela být taková, aby se beton dal dobře zpracovat, ale zároveň držel do požadovaných spádů horního povrchu mostovky.

Zpracování UHPC.UHPC značky TOPCRETE® byl vyráběn v betonárně TBG Metrostav v Praze Libni. Maximální objem záměsi činil 1,25 m³, namíchání jedné záměsi trvalo po optimalizaci celého procesu 5 minut. Maximální kapacita betonárny tak byla 15 m³/hodinu. Tato kapacita však nikdy naplno využita nebyla. Za den se na stavbu dodávalo maximálně cca 30–40 m³ materiálu dle postupujících prací přímo na mostě.

Autor a foto: TBG METROSTAV