SaM – silnice a mosty na Vašich cestách

D10 most 10-039, modernizace mostu Svijany D10 most 10-039, modernizace mostu Svijany

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Společnost SaM silnice a mosty a. s. realizovala v letech 2017 – 2018 několik mostních a silničních staveb. Představujeme tři mosty a okružní křižovatku.

D 10 MOST 10-039.1 MODERNIZACE MOSTU SVIJANY

Sedmipolový most délky 341 m ze segmentů FI překonává řeku Jizeru a silnici třetí třídy.

Modernizace mostu spočívala v rekonstrukci zádržného systému s cílem zvýšení bezpečnosti provozu. Nové monolitické římsy jsou osazeny zábradlím a svodidlovým zábradlím. Byla provedena výměna okrajových úseků 2 dilatačních závěrů. Původní ocelový odvodňovací žlab byl nahrazen kanalizačním potrubím zavěšeným pod mostem. U nosné konstrukce byl zřízen protispád vyrovnávací stěrkou, odizolován asfaltovými pásy, úžlabí opatřeno drenážním plastbetonem. Vozovka se odvodnila typovými vpustěmi napojenými do kanalizace. Výměna konstrukce vozovky byla provedena jen v místech stěrky. Rovněž se vyměnila ložiska u opěr a byla provedena údržba ložisek na pilířích. Také byly sanovány opěry a výústní objekt kanalizace. Střední mezery mostů (zrcadla) byly zakryty rošty z kompozitu.

 • Objednatel: ŘSD ČR, závod Praha
 • Projekt RDS: Projektová kancelář VANER s. r. o.
 • Realizace: 03 – 08/2018
 • Náklady: 24,049 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod Mladá Boleslav

OK STRÁŽ POD RALSKEM

Předmětem zakázky pro Liberecký kraj byla přeměna průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Vnější průměr prstence je 35 m, jízdní pás šíře 7,5 m. Kolem středového ostrůvku byl vydlážděn prstenec o šíři 2 m z kamenných kostek. V konečné fázi byla provedena pokládka vozovkových vrstev z asfaltového betonu včetně nového svislého a VDZ.

Součástí stavby, pro investora město Stráž pod Ralskem, byla rekonstrukce mostu ev. č. 278-002. Nosná konstrukce byla zesílena spřaženou železobetonovou deskou, byly zhotoveny závěrné zídky, hydroizolace, mostní závěry a monolitické římsy, osazeno nové mostní vybavení a položena asfaltová vozovka, opatřená VDZ. Součástí byla i výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty, VO a nasvícení míst pro přecházení.

 • Objednatel: Liberecký kraj, Město Stráž pod Ralskem
 • Projektant: S.A.W. Consulting s. r. o.
 • Realizace: 06 – 11/2018
 • Náklady: pro Liberecký kraj 14,616 mil. Kč pro město Stráž pod Ralskem 8,622 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod Turnov

I/9 ZAHRÁDKY, MOST 9-044

Rekonstrukce silničního mostu o jednom poli přes skalní průrvu Robečského potoka. Délka přemostění 10,50 m (klenba 6,20 m). Konstrukce mostu na vtokové straně byla snesena. Na nové úložné prahy byla osazena elastomerová ložiska. Nová mostovka je z 8 předpjatých nosníků T – profilu se spřaženou železobetonovou deskou. V původní klenbové části z pískovcových kvádrů mimo vozovku bylo provedeno obetonování rubu klenby. Na požadavek NPÚ byla obetonávka pro budoucí opravy bez poškození pískovce separována geotextilií od kamenného zdiva. Sanace klenby (přespárování zdiva) byla prováděna z provizorní podlahy na trámech ve stávajících kapsách. Jediný původní trám na výtokové straně byl dle požadavku NPÚ snesen a po dokončení stavby vrácen na původní místo. Izolace desky je provedena z natavovacích asfaltových pásů, ochrana izolace pod vozovkou je provedena ložnou vrstvou vozovky, pod prefa římsou asfaltovými pásy s AL vložkou.

 • Objednatel: ŘSD ČR, správa Liberec
 • Projekt: Projektová kancelář VANER s. r. o.
 • Realizace: 03 – 12/2018
 • Náklady: 7,159 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., závod Česká Lípa

Související články