Úleva pro místní, komfort pro řidiče

Obchvat Velkého Beranova vede malebnou krajinou Vysočiny (Foto: Colas CZ, a.s.) Obchvat Velkého Beranova vede malebnou krajinou Vysočiny (Foto: Colas CZ, a.s.)

Obchvat Velkého Beranova, na němž se podílela firma Colas CZ, byl největší silniční stavbou Kraje Vysočina. Z obce extrémně zatížené projíždějícími auty odvedl tranzitní dopravu.

Obec Velký Beranov, která leží na spojnici Jihlavy a dálnice D1, byla léta sužována hustou tranzitní dopravou. Denně tu projelo až 12 tisíc aut a na jednoho obyvatele tak připadlo rekordních tisíc vozů. Od loňského podzimu se ale obci podstatně ulevilo. Předposlední říjnový den roku 2020 se u Velkého Beranova otevřel léta plánovaný obchvat. Šlo o největší silniční stavbu Kraje Vysočina v jeho dvacetileté historii, která navíc vede mimořádně obtížným terénem. Více než čtyřkilometrový obchvat odvedl tranzitní dopravu z Velkého Beranova a navíc propojil krajské páteřní silnice II/602 a II/353.

Zhotovitelem stavby byla Společnost Velký Beranov ECS + COLAS, v níž se sdružily firmy Eurovia CS a Colas CZ. A právě Colas CZ měl na starosti technicky nejnáročnější úsek před Novými Domky mezi dvěma největšími mosty, kde je vozovka doslova zaříznuta do skalního svahu. Svým charakterem jde v podstatě o horskou silnici, kde se střídají hluboká údolí překlenutá mosty se skalními zářezy, od řeky Jihlavy má navíc silniční tah velký podélný sklon. Dalšími zajímavými technickými detaily jsou například podzemní nádrž na odvedení dešťových vod z části stavby, systém odvodnění nebo střídající se prudké násypy a opěrné zdi.

Nedaleko Nových Domků Colas CZ postavil také nový elegantní most přes údolí přítoku Henčovského potoka, jeden z pěti mostní objektů na trase. Během jeho betonáže, která proběhla loni v květnu v rekordním čase jednoho dne, bylo uloženo bezmála 1 200 m3 betonové směsi a v jednu chvíli pracovalo na stavbě 70 dělníků a techniků.

Již tak složitou stavbu v kaňonovité krajině, která se začala budovat na jaře roku 2019, navíc nepříznivě ovlivnila epidemie koronaviru. Subdodavatel, který měl zajistit provedení hlubinného založení rámového mostu na trase obchvatu, zaměstnával pracovníky ze Slovenska a nemohl tak zaručit včasné provedení vrtacích prací. „Museli jsme urychleně sehnat jiné lidi, všichni jsme jeli naplno. Onemocnět jsme si prostě nemohli dovolit,“ líčí Pavel Duba, autorizovaný stavbyvedoucí Colasu CZ.

Další potíže přišly loni na podzim v podobě mimořádně deštivého počasí. Nakonec se ale vše podařilo a Colas CZ předal svou část obchvatu do předčasného užívání dokonce s předstihem. Firma tak dokázala, že na Vysočině patří v dopravních stavbách mezi absolutní špičku. Colas CZ realizoval v tomto kraji řadu významných zakázek, včetně desítek kilometrů silnic I. třídy a úseků dálnice D1. Za projekt přestupního terminálu v Třebíči získal Colas CZ ocenění Stavba roku Kraje Vysočina 2015.

Colas CZ, a.s.