Východní Čechy zažívají v posledních letech dálniční boom, kterého jsme součástí

publikováno:
autor:
Ing. Petr Hejdrych, ředitel výstavby D11 a D35 Ing. Petr Hejdrych, ředitel výstavby D11 a D35

Petr Hejdrych z Metrostav Infrastructure vede týmy stavbařů, které finišují s dostavbou části dálnice D11 a zároveň koordinuje i výstavbu na D35, která je v plném proudu. „Nyní se intenzivně pracuje na mostních objektech, dokončují se hrubé zemní práce, budují se aktivní zóny a kanalizační síť. Už jsou ale i úseky, kde jsme zahájili pokládku konstrukčních vrstev vozovky,“ říká zkušený stavbař.

V Metrostav Infrastructure máte na starosti výstavbu dvou úseků dálnic D11 a D35, jak zvládáte koordinaci těchto velkých staveb najednou?
Musím uznat, že bez fungování a spolupráce uvnitř jednotlivých týmů by nebylo možné takto velké projekty uřídit. Jsem rád, že mohu spolupracovat s kolegy profesionály a odborníky, na které se mohu vždy spolehnout. Výhodou koordinace těchto dvou projektů je zejména optimalizace nasazení výrobních kapacit, ať už se jedná o plné vytížení našich finišerových pokládek, grejdru, dozerů, nebo i plánování využití materiálových zdrojů v čase (štěrky, násypový materiál, živičné směsi).

V čem je výstavba dálnic D11 a D35 specifická a co vás na nich letos čeká?
Obě zmíněné stavby mají relativně složité základové podmínky. U obou hraje velkou roli vysoká hladina spodní vody, která nás potrápila zejména při zakládání mostů a při sanačních pracích na zemním tělese. D11 se blíží ke svému zprovoznění. Nyní probíhají práce na pokládkách konstrukčních vrstev vozovek a konstrukční práce na mostech. Na D35 byla výstavba zahájena o několik měsíců později než na D11. Nyní se intenzivně pracuje na mostních objektech, dokončují se hrubé zemní práce, budují se aktivní zóny a kanalizační síť. Už jsou ale i úseky, kde jsme zahájili pokládku konstrukčních vrstev vozovky.

Která z těchto staveb je vám bližší?
Je celkem obtížné říct, která stavba je mi bližší. Na D11 nyní trávím více času, termín zprovoznění se blíží a přibývají starosti s postupným dokončováním a předáváním jednotlivých stavebních objektů. Na tuto stavbu jsem nastoupil, když už byla v plném běhu a ze začátku bylo celkem náročné zorientovat se v technických problémech a dodavatelské struktuře. Oproti tomu na D35 jsem byl od samého začátku, již od přípravné fáze.

Výstavba obou dálnic probíhá ve východních Čechách, jaké máte v oblasti materiálové a technologické zázemí?
Východní Čechy v současné době zažívají tzv. dálniční stavební boom. Celkem jsou rozestavěny 4 dálniční úseky – dva na D11 a dva na D35. Tento postup výstavby zcela vyčerpal materiálové zdroje širokého okolí. Na tyto stavby bylo a je přepravováno několik milionů tun materiálu. Tím trpí i dopravní infrastruktura, která na tuto dopravní zátěž nebyla dostatečně koncipována. Řekl bych, že naše firma byla na tento stav dobře připravena a stěžejní materiály si vyrábíme sami. Jde například o výrobu směsi mechanicky zpevněného kameniva a také o výrobu živičných směsí v podílové obalovně Chvaletice, patřící do Skupiny Metrostav. Tato zařízení nám umožňují být víceméně materiálově soběstační a efektivně plánovat a provádět jednotlivé stavební činnosti.

Jaké týmy napříč firmou se na výstavbě podílejí?
Dálniční stavby jsou tak pestré a komplexní, že se zde uplatní prakticky celé výrobní portfolio naší společnosti. Velkou část výstavby tělesa dálnice provádí náš Provoz zemních prací, na technologicky náročných mostech (např. estakáda na D35 s využitím přesuvné skruže) se uplatňuje náš Provoz mostních technologií. V současné fázi výstavby plně využíváme služeb Střediska asfaltových vozovek při pokládkách konstrukčních vrstev vozovky a dále Střediska betonových vozovek při zhotovení monolitických betonových žlabů a výroby směsi MZK.

Jak se vyvíjela vaše profesní kariéra?
V roce 2003 jsem nastoupil do tehdy relativně nově založené divize 4 Metrostavu a.s. Její dynamický rozvoj a dlouhodobá strategie vyústila až k prodeji části divize 4 do společnosti Metrostav Infrastructure a.s., v níž pracuji dnes. Tento krok byl ovšem nezbytný pro další rozvoj v tomto segmentu. Celou svou profesní kariéru jsem dosud zasvětil jediné firmě. Začal jsem na D11 u Chlumce nad Cidlinou, kde jsem si prošel pozicemi asistent stavbyvedoucího, přípravář/kvalitář, posléze pozicí stavbyvedoucího. V letech 2011 – 2018 jsem působil na pozici vedoucího útvaru předvýrobní přípravy. Nyní pracuji na pozici ředitele výstavby staveb D11 Hradec Králové – Smiřice a D35 Časy –Ostrov.

Jak se během vaší kariéry vyvíjela technologie výstavby? Vnímáte nějakou změnu, která stavbařům za poslední dekádu zefektivnila práci?
Velký vývoj a pokrok způsobil vstup digitálních technologií do výbavy strojů. Nyní je prakticky nemyslitelné, že by dozer nebo grejdr nebyl vybaven systémem pro 3D navádění. Velkým ulehčením je také například systém pro sledování pohybu vozidel, umožňující určit místo a čas ukládky. V kombinaci s umístěním vah přímo na stavbě je vedena přesná evidence veškerého materiálu.

Kolik zaměstnanců máte pod sebou a daří se vám v této covidové době nábor nových zaměstnanců?
Celkem se jedná o cca 25 zaměstnanců. Myslím si, že složitý nábor nových zaměstnanců není ani tak způsoben covidovým obdobím, jako dlouhodobým nedostatkem odborných pracovníků v celém stavebnictví.

Čeho byste chtěl ve své profesní kariéře ještě dosáhnout? Máte nějaký nesplněný cíl?
Na toto je obtížné nyní odpovědět, vzhledem k momentální pracovní vytíženosti není moc času přemýšlet nad budováním dalších plánů.

Co pro vás práce ve stavebnictví znamená?
Práce ve stavebnictví je velice náročná a jakákoli chyba může způsobit fatální následky. Pokud se však dílo povede, je za námi vidět kus dobře odvedené práce.

Co vás kromě práce nabíjí, abyste udržel work-life balance?
Abych mohl pracovně optimálně fungovat, potřebuji se pravidelně fyzicky vybít – snažím se pravidelně chodit do fitka, na badminton či tenis, v zimě rád lyžuji a běžkuji. V covidové době byly sportovní možnosti velice omezené, chodil jsem alespoň běhat a nechal jsem se svést kouzlem skialpinismu. Ve všem mě podporuje manželka a k těmto společným zálibám se snažíme vést i naše děti.