Významné stavby Pardubického kraje

publikováno:
autor:

V rámci projektu přivaděčů vznikají v okolí krajské metropole Pardubického kraje tři silniční stavby, které zásadním způsobem ovlivní napojení východní části Pardubic na dálnici D35 a evropskou dopravní síť.

První stavba napojuje východní část Pardubic Černou za Bory (Starzone) s obchvatem Zminnýho, napojením obchvatu Dašic a připojením na budoucí dálnici D35. To tvoří ucelený tah, jenž bude propojen s dálniční sítí. Dálniční úsek z Opatovic nad Labem do Časů bude zprovozněn už v prosinci letošního roku. Nový úsek měří 12,6 km. Další část D35 z Časů do Ostrova se řidičům otevře v roce 2022. Díky obchvatu Zminnýho a Dašic dojde k propojení průmyslové zóny, kde sídlí přes padesát podniků s obratem více jak 9 miliard korun ročně.

„Problém je na hraně udržitelnosti. Tato část města Pardubice je napojená na současnou silnici 322, která vede přes Zminný a Dašice a v těchto obcích jsou hlukové limity velmi na hraně“

„Problém je na hraně udržitelnosti. Tato část města Pardubice je napojená na současnou silnici 322, která vede přes Zminný a Dašice a v těchto obcích jsou hlukové limity velmi na hraně,“ dodal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Obdobnou stavbou je obchvat Rokytna. Jedná se o jednu ze tří staveb, která zasahuje do dopravních poměrů pardubické aglomerace. Obě stavby jsou z hlediska přípravy rozpracované. Na obchvatu Dašic a obchvatu Rokytna běží v celém úseku záchranný archeologický průzkum tak, aby bylo staveniště v příštím roce plně k dispozici. V letošním roce bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele obchvatu Rokytna. U výkupu pozemků byla nejsložitější situace u Dašic.

„Pardubický kraj tuto záležitost vyřešil dohodou. To znamená, že pozemky pro záchranný archeologický průzkum jsou k dispozici. Pokud půjde vše podle plánu, tak v příštím roce by se mohlo začít s výstavbou obchvatů,“ řekl Miroslav Němec.

U obchvatu Zminnýho je časová osa posunuta. Je potřeba udělat územní řízení, ve kterém se bude zkoumat, zda je zapotřebí EIA.

„Pro občany je potěšitelná zpráva, že výstavba přivaděčů k D 35, silnic II. třídy, přechází z fáze předprojekční a projekční do intenzivní výstavby.“

„Pro občany je potěšitelná zpráva, že výstavba přivaděčů k D 35, silnic II. třídy, přechází z fáze předprojekční a projekční do intenzivní výstavby. Pardubický kraj prakticky překonal všechny vážné překážky bránící provedení jednotlivých staveb. Byl dořešen nesoulad s územními plány, majetkoprávní problémy, vypořádány připomínky občanů, obcí, měst, úřadů, technické záležitosti. Spolupráce odboru investic a majetkoprávního odboru Pardubického kraje se Správou a údržbou silnic byla sázka na správnou kartu a vedla ke kvalitní a zrychlené přípravě těchto staveb,“ řekl Michal Kortyš, senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje, který má dopravu v gesci.

Současná doba nenahrává cenové politice. Obdobné stavby jsou plánovány dlouhodobě. Ceny materiálů rostou, a to se podepisuje i na těchto stavbách. Jenom záchranný archeologický průzkum na obchvatu Dašic přijde na částku přes 80 milionů korun, což je třetina plánovaných stavebních nákladů. U Rokytna přijde archeologický průzkum na 40 milionů korun. Částka je nižší, protože se liší rozsahem. V zásadě nebrání nic ničemu, aby se všechny stavby dostavěly. Výběrové řízení ukáže, jaká bude skutečná cena stavebních nákladů. Pokud budou na dostavbu chybět finanční prostředky, tak se dá předpokládat, že ty bude Pardubický kraj hledat u nové vlády. Téma přivaděčů je totiž vyvolanou investicí k výstavbě D35 a memorandum na výstavbu přivaděčů z roku 2017, které podepsala vláda s Pardubickým krajem, má na výstavbu přivaděčů jiný pohled, než je dnes.