V Chocni by mohlo dojít ke zklidnění dopravy v Pardubické ulici

publikováno:
autor:
Železniční koridor Železniční koridor

Jedna z nejcennějších společenských komodit je, že veřejnoprávní instituce spolupracují na projektech. Správa a údržba silnic Pardubického kraje má vyzkoušenou spolupráci s MD ČR, SFDI, Správou železnic, ŘSD ČR, Lesy ČR, ŘVC, úřadem pro zastupování státu nebo katastrálním úřadem. Podrobněji se můžeme podívat na projekt mostu ve Valech. Správa a údržba silnic Pardubického kraje jej dělala společně s ŘSD. O tyto společné projekty se SÚS Pk velice zajímá. Ve svém opodstatnění mají svoji velkou váhu. Nyní je aktuální spolupráce se Správou železnic. Rozvojových témat je pět.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje i nová témata. Připravujeme podklady pro součinnost nad železničními tématy. Těch je také pět.

„Pracujeme na návrhu, jak zvýšit bezpečnost dopravy na důležitých železničních tratích a koridoru, silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V tomto směru dojde i ke zrušení přejezdu na lokálních tratích, ve prospěch zvýšení traťové rychlosti. „Ve všech projektech bychom chtěli nastavit také rámec o vzájemné spolupráci. Za tímto účelem jedeme 1. července za generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. Na základě našich dřívějších jednání bychom chtěli naše projekty konkretizovat,“ dodal ředitel Miroslav Němec.

DOPRAVNÍ UZEL PARDUBICE

V rámci dlouhodobé strategie, kdy se v Pardubicích nabízí propojení železniční, silniční, letecké a lodní dopravy, bude na Správě železnic projednáno vybudování veřejné vlečky do budoucího veřejného Přístavu Pardubice. Ta bude napojena z Rosic nad Labem do veřejného přístavu, budoucího logistického centra a průmyslové zóny Semtín a Rybitví. Daný záměr byl už projednán s odborníky a dotčenými stranami. Části tohoto záměru se budují, nebo budou v krátké době uskutečněny. Např. mimoúrovňové křížení silnic I/2 a I/37 Pardubice – Paramo, křížení I/36 a I/37 Pardubice – Palackého ulice, severovýchodní obchvat Pardubic atd. Vybudování vlečky mimo jiné umožňuje i budované zdvojkolejnění železniční trati Pardubice – Hradec Králové.

Třetím tématem silničářů a železničářů v Pardubickém kraji je přeložka silnice II/312. Toto dílo se skládá ze tří staveb. Jedna stavba povede z Vysokého Mýta – sever na Choceň, včetně jejich obchvatů. Je ambice tyto přejezdy v rámci této stavby učinit mimoúrovňové. To je také podmínka zvýšení traťové rychlosti na koridoru (200 km/h), trati na Týnišťko (160 km/h) a lokálce do Mýta.

„Chtěli bychom dosáhnout toho, abychom se se Správou železnic stali společným zadavatelem. Naše organizace by měla ambici nadjezdy inženýrsky připravit v rámci stavby přeložky II/312 po úroveň stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby,“ prozradil Němec.

Rozvojová témata Pardubického kraje jsou velmi užitečný projekt. Jenom v rámci přivaděčů silnic k D35 vzniknou obchvaty šesti sídelních útvarů. Je to Vysoké Mýto, Choceň, Mostek, Zminný, Dašice a Rokytno.

Dalším tématem k jednání mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Správou železnic je vybudování nového mimoúrovňového křížení v Chocni. Tento nadjezd by měl výrazně změnit k lepšímu dopravní poměry ve městě a regionu. Tato uvažovaná stavba má ambici propojit silnici II/315, která vede od Týnišťka do Chocně a silnici II/357, která vede z Chocně na Vysoké Mýto.

„Nadjezd by se nacházel v prostoru výtažné koleje železničního nádraží v Chocni směrem na Týnišťko. Došlo by k velkému zklidnění dopravy v Pardubické ulici, jenž je souběžnou silnicí s řekou Orlice a která vede nádherným lesoparkem. Tato silnice by se stala v rámci naší silniční sítě nepotřebnou. Byla by zachována obslužnost integrovaným záchranným systémem nízko profilovým podjezdem v prostoru závor na Pardubické ulici“, dodal Miroslav Němec.

Dlouhodobě se usiluje o zrušení přejezdu v Černé za Bory, který vede přes koridorovou železniční síť. Právě toto téma bude dalším bodem k jednání. Přejezd v Černé za Bory má vysoký stupeň nebezpečnosti. Je až s podivem, že se na tomto přejezdu nestala žádná dopravní nehoda s vlakem. V tomto místě mnohdy hrozí k uvíznutí jak osobních či nákladních vozidel mezi závory. Při rychlosti Pendolina by v takovém momentu došlo k velmi nepříjemné nehodě.

SÚS Pardubického kraje bude na těchto tématech intenzivně pracovat se Správou železnic. Obě organizace budou hledat co nejefektivnější a nejrychlejší návrhy řešení popsaných témat tak, aby Pardubický kraj a Vláda ČR dostaly co nejkvalitnější podklady k rozhodování.