Fórum o financování vysokorychlostní železnice: VRT není žádné betonové monstrum

Vizualizace terminálu VRT Roudnice nad Labem. Vizualizace terminálu VRT Roudnice nad Labem.

Setkání pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze, Business France Česká republika a Správou železnic. Účastnili se jí rovněž zástupci Stavební správy vysokorychlostních tratí i francouzského správce železniční infrastruktury SNCF Réseau. Právě z koncepce francouzské vysokorychlostní železnice bude český systém vysokorychlostních tratí vycházet.

„Vysokorychlostní trať poznáte jednoduše podle toho, že je rovná nebo že je oplocená. Není to žádné betonové monstrum,“ uvedl v rámci svého vystoupení Jiří Merta, technický náměstek Stavební správy VRT. Představil také strategii, podle které by měly vysokorychlostní tratě vznikat.

Otevřená cesta do Evropy

„Na přípravu mezinárodního spojení z Prahy do Drážďan jsme získali padesátiprocentní spoluúčast z fondu CEF, což je financování z evropských fondů. Pro další úseky VRT o toto financování usilujeme, ale ještě o tom není úplně rozhodnuto,“ uvedl dále Jiří Merta.

Vizualizace terminálu VRT Praha-východPředstavil také dopravní model a připomněl, že česká síť VRT musí být součástí evropské sítě TEN-T. V rámci aktuálního stavu přípravy by měly být hotové první čtyři dokumentace pro územní rozhodnutí již v tomto roce. Už byl také zahájen také první proces posuzování vlivu na životní prostředí - EIA.

„Vypisujeme architektonické soutěže na terminály, které budou sloužit přilehlému regionu, u terminálu Praha-východ u dálnice je již hotová dokumentace pro územní rozhodnutí. Terminál Roudnice nad Labem je zase na základě vizualizací velmi krásně zasazen do terénu, včetně nezbytných technických staveb,“ uzavřel Jiří Merta.

Diskutovalo se o různých modelech financování velkých evropských projektů vysokorychlostní železnice s pomocí soukromého kapitálu, včetně konkrétních příkladů z evropských zemí (především Francie a Velké Británie). Mezinárodní fórum bylo součástí Czech – French Railway Days 2023.