SŽDC pokračuje v intenzivní přípravě VRT Polabí

Ilustrační foto Ilustrační foto

Na konci září byla v registru smluv uveřejněna smlouva na geodetické zaměření VRT Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). Zhotovitelem prací za téměř 10 milionů korun bude společnost GEFOS. Geodeti budou v terénu pracovat do konce letošního roku, hotové dílo odevzdají příští rok v březnu. Geodetické podklady výrazně uspíší zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

V souvislosti s přípravou realizace veřejné zakázky Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany proběhla 30. září v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) předběžná tržní konzultace. Manažer drážní infrastruktury má zájem, aby zadávací podmínky této zakázky co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku vysokorychlostní trati v ČR.

Konzultace se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie. SŽDC představila potenciálním dodavatelům hlavní body zadání a také model uvažovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Tato metoda má za cíl zajistit co nejširší uplatnění odbornosti dodavatelů a zadavatelům poskytnout možnost rozlišení zkušeností a kvality dodavatelů.

Výstavba VRT Polabí má být jako první etapa VRT Praha – Brno zahájena v roce 2025. SŽDC si je vědoma rozsahu připravovaného záměru, a proto považuje za nutné pro něj zajistit podporu veřejnosti, kterou bude nadále o přípravě výstavby VRT pravidelně informovat.