Zbyněk Hořelica: Projektů financovaných z rozpočtu SFDI máme nyní mnoho. Dostatek finančních prostředků pro rok 2023 také - 2. ČÁST

Ing. Zbyněk Hořelica. Foto: SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. Foto: SFDI

Druhá část rozhovoru s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyňkem Hořelicou. Jak vidí ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica situaci ve financování liniových staveb u nás? V příštích letech pozitivně, vyhlídky jsou podle něj nadějné jak z hlediska volby správných projektů, tak jejich financování.

Jak letošní rozpočet ovlivnily principy prosazované v zájmu zelené politiky?

Požadavky vyplývající z požadavků EU jsou postupně promítány do financovaných projektů a investoři je běžně zohledňují. Rozpočet na rok 2023 tak nebyl nijak významně ovlivněn požadavky tzv. zelené politiky. Z pohledu tvorby rozpočtu na tento rok je nutné zmínit, že je trochu jiný. Po několika letech se totiž objevila opět otázka zapojení dluhového financování s tím, že část rozpočtu ve výši 30,7 miliardy Kč je nutné pokrýt těmito externími zdroji. Dnes se diskutuje o změně našeho zákona spočívající v možnosti přijímání zápůjček, státní záruky a případně emitování dluhopisů na dopravní infrastrukturu. Když jednáme s potenciálními partnery, například s Evropskou investiční bankou, vidíme jednoznačnou snahu směrovat tyto finanční prostředky do železnice, resp. zelené dopravní infrastruktury. Na druhou stranu my potřebujeme dostavět i tu silniční síť, zejména páteřní síť dálnic. Když to zjednoduším, můžeme tedy část národních zdrojů, které máme k dispozici, přesměrovat na silnice, a tu druhou část, kterou jsme potenciálně schopni získat z úvěrových prostředků, případně z emise dluhopisů, použít na financování železnice.

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v letech 2021-2022.

Zatím jsme nemluvili o vodních cestách, které u nás zůstávají poněkud v pozadí.

Ano, a tomu odpovídá i rozpočet, kde se pohybujeme ve zcela jiných číslech. V případě Ředitelství vodních cest jde většinou o částku, jež mírně přesahuje jednu miliardu, konkrétně pro rok 2023 je to zaokrouhleně 1,2 miliardy. Zejména v poslední době se budují přístaviště, která mají význam pro rekreační plavbu, ale co se týče přepravy nákladů, máme velké plány v Děčíně nebo Přelouči. V obou případech je ovšem extrémně složitá právě ta fáze přípravy.

Kde vidíte hlavní význam využití našich vodních cest?

Především v přepravě stavebních materiálů a obdobných komodit. Kdyby se povedlo splavnit Labe až do Německa, byla by to samozřejmě významná pomoc. Propojení na Hamburk vnímám zatím jako velkou výzvu. V přepravě zboží zatím stále hrají klíčovou roli železnice a silnice.

Které dálniční úseky jsou u nás jednoznačně prioritní?

Ing. Zbyněk Hořelica.Částečně už jsme to zmínili, ale je nutné dodat, že klíčové jsou všechny dálniční úseky, resp. dobudování páteřní dálniční sítě. Pokud bych měl konkrétně uvést, jedná se o úseky dálnice D3 směrem k hranicím s Rakouskem, Dálnice D11 směrem na Polsko, Dálnice D35 a samozřejmě Pražský okruh. Pan ministr dopravy Kupka bude zanedlouho prezentovat právě dokončovaný desetiletý plán rozvoje dopravní infrastruktury u nás, který již počítá ve velké míře s dobudováním páteřní sítě dálnic. Důležité je nezapomenout na PPP projekty, první pilotní projekt už probíhá na dálnici D4. V současné době se připravuje i varianta na železnici, což je propojení Ševětín–Nemanice, případně napojení na Letiště Václava Havla. A v neposlední řadě jsou to vysokorychlostní tratě, na jejichž přípravu poskytujeme poměrně velký objem finančních prostředků z našeho rozpočtu. V přípravě pro Správu železnic je to 4,1 miliardy celkem, určené jak na konvenční železnici, tak na vysokorychlostní tratě. Tyto částky se budou v dalších letech ještě navyšovat.

Reagovali jste na zvýšení cen materiálů, jako jsou ocel nebo kamenivo?

Byl to už především problém minulého roku. V souvislosti s významným nárůstem cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury, k němuž došlo v nejvyšší míře zejména od začátku roku 2021, byla pro resort dopravy vydána Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury, na které jsme se podíleli s Ministerstvem dopravy a resortními organizacemi. Dobrou zprávou je, že se ceny začínají opět stabilizovat a obávaný strmý nárůst, jenž by rostl donekonečna, naštěstí nenastal.

Jaký máte před sebou osobní cíl?

Jasně vidím, že finančních prostředků na dopravní stavby bude třeba i v dalších letech více a více. Proto je potřeba Státní fond dopravní infrastruktury transformovat a přizpůsobit tomu, abychom byli schopni pracovat nejenom s finančními prostředky, které máme dnes k dispozici, ale využívat i další zdroje včetně těch soukromých. To znamená posunout úpravu a novelu našeho zákona, jež řeší nejenom možnost získávání dalších zdrojů, ať už z emisí dluhopisů pro dopravní infrastrukturu, nebo případně přijímání zápůjček. Případné získání státní záruky je v tomto směru velmi důležité.

A pak bych chtěl, aby SFDI byl opravdu moderním úřadem. Proto se snažíme zjednodušovat některé procesy a usilovně pracujeme na digitalizaci. Vzniká nový portál, na němž bychom chtěli komunikovat s našimi příjemci způsobem, který odpovídá 21. století. Myslím si, že je dobře, že v České republice státní fond máme, který jednoznačně přispívá ke stabilitě celého sektoru dopravy. I když bych asi nebyl dobrý ředitel, kdybych ho nehájil a nechválil, ale opakovaně slyším z jiných států, kde obdobná instituce neexistuje, třeba ze Slovenska, jak by ji uvítali.

Související články