ŘSD testuje kooperativní dopravní systém

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic uskutečnilo v prvním pololetí tohoto roku testování pilotního projektu kooperativního dopravního systému. Tzv. C-ITS byl testován na dálnici D1 v okolí Brna (km 180 – km 211), na dálnici D5 (km 7 – km 150) a dálnici D11 (km 0 – km 90). Kromě zmíněných testovaných C-ITS koridorů ŘSD ČR provozuje kooperativní dopravní systém na Pražském okruhu v úseku Mirošovice – Rudná.

ŘSD se v současnosti intenzivně věnuje testování C-ITS technologií v rámci projektu C-Roads Czech Republic spolufinancovaného z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF. C-ITS technologie zprostředkovávají přímou komunikaci mezi jednotlivými vozidly a komunikaci mezi vozidly a řídícími či informačními centry. Přenos dat je zajištěn prostřednictvím C-ITS jednotek umístěných na dopravní infrastruktuře nebo prostřednictvím mobilních sítí.

V loňském roce ŘSD v rámci pilotního projektu vybavilo vybrané úseky dálnic D1, D5 a D11 statickými zařízeními C-ITS podél dálnic, a to ve dvou dodávkách. Realizace první dodávky byla uskutečněna na dálnici D1 v okolí Brna, kde bylo nainstalováno 25 vysílačů kooperativních informací podél dálnice a osazeno 69 osobních a nákladních vozidel a mobilních vozíků údržby. Ve druhé dodávce na dálnici D5 a D11 pak bylo naistalováno 54 zařízení C-ITS technologie podél dálnice a osazeno 81 osobních a nákladních vozidel a mobilních vozíků údržby. Od začátku roku navíc dochází k osazování dalších 78 mobilních vozíků údržby. Implementovaný systém zprostředkovává informaci řidičům, například varování před pracemi na silnici, stojícími či pomalu jedoucími vozidly či před přibližujícím se vozidlem IZS.

ŘSD v únoru uskutečnilo testování na všech třech C-ITS koridorech za účasti dalších partnerů projektu C-Roads v České republice a dodavatelů systému. Do testů se tak zapojily technologické firmy, mobilní operátoři, správci pozemních komunikací a zástupci akademické sféry (ČVUT). Účelem testování bylo ověření náležité komunikace mezi zařízeními vyvíjenými a implementovanými v České republice. Výsledkem bylo ověření funkcionalit testovaných zařízení, software, back office, stejně tak jako uživatelského rozhraní.

Během testů účastníci úspěšně dostávali dopravní informace z informačních a řídících center (např. o dopravních kolonách, nebezpečných lokalitách či varování o počasí), varování o pracích na silnici z mobilních vozíků údržby a varování o pomalu jedoucích či stojících vozidlech. V rámci testování C-ITS koridoru v okolí Brna se navíc účastnilo i vozidlo HZS Brno vybavené C-ITS technologií, řidiči testovací flotily proto během jízdy obdrželi informaci o blížícím se vozidlu IZS a mohli tak přizpůsobit svoji jízdu.

V rámci dalšího ověřování C-ITS technologií je plánováno přeshraniční mezinárodní testování za účasti zástupců jednotlivých členských států mezinárodní Platformy C-Roads. Výsledky testovacího provozu jsou důležitým poznatkem z praxe. Ty využívá Ministerstvo dopravy jako koordinátor projektu C-Roads Czech Republic při přípravě dalšího rozvoje C-ITS po technické i finanční stránce. A to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

Zdroj: ŘSD ČR