Stavba obchvatu Kojic za 280 milionů korun začíná

publikováno:
autor:

Další krok ke zrychlení spojení mezi Pardubickým a Středočeským krajem byl učiněn. Po vybudování obchvatu Chvaletic byla v pondělí slavnostně zahájena stavba obchvatu Kojic na silnici II/322 směrem na Kolín. Náročná stavba vyjde Pardubický kraj na 280 milionů korun včetně daně. Sdružení společnosti Metrostav Infrastructure a Chládek a Tintěra se zavázalo dokončit stavbu za 371 dní od převzetí staveniště.

„Po vybudování obchvatu Chvaletic se jedná o druhou stavbu silnice II. třídy v našem kraji ve zcela nové trase. To kladlo velký nárok na projektování celé stavby. Tu se nám v rámci výběrového řízení podařilo zlevnit o 85 milionů korun oproti předpokládané hodnotě. Sdružení stavebních firem zvítězilo s nabídkou 280 milionů korun včetně daně a zároveň s nejkratší délkou realizace 371 dní, což je výrazné zkrácení oproti konkurenčním nabídkám. Snažíme se, aby se silniční stavby pokud možno neprodlužovaly, jelikož to má vliv jak na osobní dopravu, tak na objízdné trasy naší autobusové dopravy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Stavba je tvořena třemi etapami. První etapu tvoří úsek silnice Chvaletice – Kojice, druhou etapou je samotný obchvat Kojic a třetí etapu tvoří úsek silnice II/322 od křižovatky s III/3224 po nový obchvat Kojic. Stavba má velký dopravní význam v přímém dopravním spojení na ose Pardubice – Kolín s napojením na dálnici D11. „Obchvat obce Kojice vyloučí osobní, ale i nákladní kamionovou dopravu na průtahu obcí, což samozřejmě bude znamenat výrazné uklidnění dopravy pro obyvatele obce. Zároveň je stavba důležitá pro připravovanou investici Středočeského kraje, kterou je propojeni obcí Vinařice a Bernardov,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš, který přidal také jednu zajímavost celé stavby. „Technickou zajímavostí, a tím také náročnou v rámci příprav, je nepochybně způsob založení zemního tělesa na náspu, kde se v současné době nachází rybníky a mokřady. Proto také bylo projektování stavby tak náročné,“ řekl Kortyš.

V rámci přípravy stavby byl v území proveden archeologický průzkum. „Při archeologickém průzkumu se podařilo objevit torzo osady z přelomu 12. a 13. století. Byla nalezena i grafitová keramika, která časově odpovídá první písemné zmínce o obci. Lokalitou probíhala erozní rýha, na jejímž dně se podařilo objevit torzo pozdně laténského hrnce,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic a kultury Roman Línek s tím, že průzkum odhalil další zajímavé informaci o obci. „Ve všech sondách se pod stávajícími statky podařilo objevit starší zdiva spadající do konce 15. až poloviny 16. století, což napovídá o historickém vývoji formování obce od 12. století až do současnosti,“ doplnil Línek.

Stavba se svým rozsahem řadí mezi finančně nejnáročnější, a proto na ni kraj využívá dotačních možností Evropské unie. „Integrovaný regionální operační program nám v tomto případě pomůže částkou 85 procent z celkových uznatelných nákladů stavby. Na rozpočet Pardubického kraje tak zbyde 15 procent z těchto nákladů, což je společně se snížením výsledné částky vlivem výběrového řízení jednoznačně pozitivní zpráva,“ sdělil radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

„Věnovali jsme přihlášce do výběrového řízení mimořádnou pozornost a jsem velice rád, že se nám podařilo uplatnit naše bohaté zkušenosti a společně s naším partnerem jsme zadavateli představili nejvýhodnější nabídku. Potvrdila se tím naše strategie, která je založena na výrazném zeštíhlení a razantním zvýšením flexibility naší společnosti. Metrostav Infrastructure tak se svým zkušeným týmem nejen potvrzuje prémiovou pozici v oblasti silničního stavitelství, ale navíc k tomu získává konkurenční výhodu ve schopnosti rychlého, cenově výhodného a kvalitního provedení staveb. Dalším výrazným benefitem je schopnost stát se vyhledávaným dodavatelem jak pro velké silniční stavby celostátního významu, tak pro regionální projekty na úrovni krajů i jednotlivých obcí. Těšíme se, až se opět sejdeme při předání hotového díla zástupcům Pardubického kraje a až silnice začne sloužit řidičům a uleví obyvatelům přilehlé obce Kojice.“ řekl při zahájení stavby Ing. Zdeněk Ludvík, ředitel a předseda představenstva Metrostav Infrastructure.

„Naše společnost Chládek a Tintěra, Pardubice působí nejen na východočeském stavebním roce trhu více jak 25 let. Za loňský rok jsme dosáhli oceněné TOP stavební firma roku v ČR podle hodnocení veřejných zadavatelů. Jsme velmi rádi, že se nám povedlo s naším partnerem ve sdružení uspět při výběrovém řízení o tuto významnou zakázku. Je to pro nás velká příležitost dokázat, že ocenění nebylo náhodné. Uvědomujeme si náročnost stavby i skutečnost, že na čas snížíme komfort obyvatelům Kojic i přilehlých obcí. Věřím ale, že společně s naším partnerem ve sdružení a se zkušeným investorem Pardubickým krajem vytváříme silný tým, který projekt předá do užívání veřejnosti v plánovaném termínu.“ řekl při zahájení stavby Petr Janeček, člen představenstva Chládek a Tintěra Pardubice a.s.