Chci vtáhnout do hry banky i velké dopravce

publikováno:
autor:
Dagmar Paličková Dagmar Paličková

Mediální a konferenční byznys prochází v pandemií radikální proměnou, která může přerýsovat trh na dlouhá léta dopředu. A především u konferencí a veletrhů může změna přinést úplně nové formáty setkávání. Zeptali jsme se proto Dagmar Paličkové, nové výkonné ředitelky společností KONSTRUKCE Media a Sekurkon, jak vidí budoucnost odborných médií i odborného vzdělávání, a zda se už napříště nebudeme setkávat jen přes počítač.

Naším hlavním byznysem je vydávání časopisů, propojování lidí na konferencích a odborné vzdělávání. S jakou vizí do společností Sekurkon a KONSTRUKCE Media přicházíte?
Pro mě je klíčová práce s lidmi. Ráda se s nimi potkávám a vydavatelství spojené se vzděláváním – ať už jde o konference nebo semináře – je z principu hlavně o komunikaci. Přicházím do firem, kde je zajímavá platforma pro setkávání lidí napříč průmyslem, státní i akademickou sférou. Ať už se budou chtít prezentovat v časopise nebo na konferenci, těším se, že se dokážeme oboustranně posunout.

Je pro vás mediální dům v něčem specifický?
Za svou mnohaletou praxi jsem zjistila, že ve všech oborech a oblastech, ať už se jedná o firmu potravinářskou, energetickou nebo mediální, jsou principy obchodu a personálního řízení stejné. Budu se snažit, aby fungovaly i tady a podařilo se nám vytvořit nové platformy pro produktivní setkávání.

Co je pro vás jako manažera klíčové?
Pokora a zodpovědnost. Osobně i profesně je mi blízký přístup, který snad nejvýstižněji vyjádřím parafrází citátu známého amerického manažera Jacka Welche: Tím, že jsem se stala výkonnou ředitelkou, jsem nezískala korunu, ale hlavně zodpovědnost. Nejsem technik ani stavař, ale cítím, že se přede mnou otevírá paleta zajímavých kontaktů a musím přiznat, že práce pro stavebnictví mě opravdu přitahuje.

Konferenční byznys dostal v pandemii tvrdý zásah „na solar“, kam chcete firmy kormidlovat, aby těžkou dobou propluly se ctí?
Je jasné, že hlavně Sekurkon dostává zabrat. Takže mým prvořadým úkolem bude stabilizace a konsolidace stávající situace, abychom se co nejdříve dostali na obvyklá čísla. Mé první kroky tak povedou v uvozovkách k restartu, což je podmínka pro utváření nových strategií. V každém případě chci rozšiřovat klientskou základnu, nacházet pro zákazníky nové příležitosti k rozvoji obchodu a spolupráce, nové partnery a podoby synergie. Konkrétně bych chtěla naši širokou síť kontaktů rozšířit o zástupce bankovního segmentu a o dopravce.

Mění se i formáty konferencí, čeká nás v tomhle směru kompletní přechod na online?
To si nemyslím. Ale samozřejmě jsme na nemožnost setkávání zareagovali. Například tradiční konferenci Ocelové konstrukce děláme v hybridním formátu, tedy v kombinaci online a prezenční účasti. Tím se konference bude moci odehrát jak lokálně, tak celoplošně. Musím ale zdůraznit, že tvorbu nových konferenčních formátů nevnímám jako vynucenou pandemií a návaznými vládními opatřeními, ale jako současný trend a vhodný nástroj ke komunikaci se širším spektrem veřejnosti. Osobně si ale počkám, jakého hodnocení – co do kvality i efektivity komunikace – se nové hybridní anebo výlučně internetové platformy dočkají. Nebude ze mě mluvit sentiment, ale bohaté manažerské zkušenosti, když přiznám, že za nejefektivnější považuji stále komunikaci osobní, ze které se nevytratí lidský rozměr. Nové formy setkávání a sdílení poznatků tedy vítám, ale budu vždy hledět na to, aby nešla snaha o co nejširší pokrytí proti kvalitě a hladkému průběhu komunikace. To zahrnuje i nutnost bližší identifikace potřeb, zájmů, ale i třeba věkové skupiny našich zákazníků. A podle nich činit rozhodnutí o podobě platformy, na níž se s nimi budeme potkávat.

Chcete více oslovit mladé?
Jednoznačně. Spolupráce se středními a vysokými školami je pro mě klíčová. Zasadím se o to, abychom oslovili ještě širší skupinu mladých techniků a inženýrů. A případně je propojili se vzdělávacími institucemi i komerčními subjekty a zpřístupnili jim další možnosti, jak se odborně a profesně realizovat. Obecně pro mě ale zůstává otázkou, kdo ve vzájemném kontaktu odborné a komerční sféry udává trend. Dovolím si tvrdit, byť se vší opatrností, že trend určuje trh. I proto vidím své další působení v tom, tyto nerovnosti vyvážit a rozprostřít důrazy rovnoměrně mezi odbornou veřejnost, komerční subjekty a nastupující generaci mladých expertů. Jednoduše řečeno předávat vysokým školám informace, o jaké lidi firmy stojí. Díky tomu, že dlouhodobě spolupracujeme s oborovými svazy, jako je Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká asociace ocelových konstrukcí, tak máme o potřebách firem solidní přehled. A snad se před námi otevírá i možnost vzdělávání mladých lidí v jemných dovednostech (soft skills), a tak jim pomáhat s uplatněním v příslušných oblastech.


Mgr. Dagmar Paličková, od 1. 5. 2021 výkonná ředitelka společností KONSTRUKCE Media a Sekurkon

Vystudovala andragogiku. V B2B byznysu se na různých pozicích pohybuje přes 25 let. Řídila B2B prodej v regionu celé České republiky. Zkušenosti má z velkých i středních výrobních a průmyslových podniků, finančních institucí, státní správy i společností v oboru FMCG. A to v oblasti energetiky, potravinářství, médií a vzdělávání. Primárně se zaměřuje na budování a rozvoj obchodních vztahů a kontaktů. V pozici projektového a manažerského řízení vedla projekty v oblasti obchodu, retence a akvizic i vzdělávání. Za klíčový považuje balanc mezi profesním a soukromým životem. Nesnáší lež a pasivní agresivitu, papalášství, byrokracii a korupci.