Modernizace rejd plavební komory Praha‑Štvanice je dokončena

publikováno:
autor:

Přestřižením pásky na lodi Najade byl v polovině června za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka slavnostně zakončen projekt Modernizace rejd plavební komory Praha-Štvanice. Lodě proplouvající druhou nejzatíženější plavební komorou v České republice mohou nyní bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla přitom nebudou ohrožena velkými loděmi.

Cílem modernizace rejd plavební komory bylo vybudování nových krátkodobých čekacích stání pro malá i velká plavidla v horní i dolní rejdě plavební komory. „Díky nové nábřežní zdi navazující na slavný Negrelliho viadukt nyní mohou lodě bezpečněji a pohodlněji zaplouvat do zdymadla, kterým ročně propluje více než 12 300 lodí. Namísto vyčkávání na motorech na řece se dnes lodě vyvazují ke břehu a pro malá plavidla je k dispozici samostatný prostor, kde je při manévrování velké osobní a nákladní lodě neohrozí,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Modernizaci rejd plavební komory Praha‑Štvanice realizovala „Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia“ se stavebními náklady 132 mil. Kč včetně DPH a práce byly dokončeny v březnu 2020.

„Jedná se o první vodocestný projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF v České republice, kdy společně s dalšími stavbami zejména na plavebním kanále Vraňany – Hořín dojde ke zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy a vytvoří se tak podmínky pro intenzivnější využití vodní cesty pro zásobování metropole náklady i pro atraktivní plavbu osobních lodí,“ uvedl ředitel investorské organizace Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

V horní rejdě směrem do centra města bylo vybudováno nové samostatné čekací stání pro malá plavidla celkové délky 40 m se 7 dalbami umožňující bezpečné vyčkávání rekreačních plavidel na proplavování mimo prostor pro velké osobní a nákladní lodě. U stávajících daleb pro velká plavidla došlo k prohloubení na hloubku 2,50 m, která umožní ponor lodí 2,20 m. V celé rejdě bylo instalováno nové osvětlení a informační a komunikační zařízení.

V dolní rejdě proběhly podstatně rozsáhlejší práce. Stávající úzký plavební kanál bez jakéhokoliv čekacího stání byl po proudu od Negrelliho železničního viaduktu rozšířen do levého břehu ostrova Štvanice pomocí téměř 200 m dlouhé svislé pilotové stěny. Došlo k rozšíření manévrovacího prostoru k bezpečnému zaplouvání do plavební komory. Dále vzniklo u svislé stěny samostatné čekací stání pro velké lodě délky až 137 m (maximální užitná délka lodě na tomto úseku vodní cesty) a 20 m dlouhého stání pro rekreační lodě. Rovněž zde je nové osvětlení, světelná signalizace vjezdu do plavebního kanálu a informační systém.

Projekt zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy, včetně rekonstrukce 10 mostů a prohloubení koryta na ponor 2,20 m, s celkovými náklady kolem 2,5 mld. Kč bude dokončen v roce 2022. Kromě peněz z fondů EU bude financován i prostředky ze SFDI.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY V BODECH

Horní rejda PK Štvanice:

 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla
 • zajištění plavebních hloubek prohrábkou u stávajícího čekacího stání pro návrhová plavidla
 • osvětlení celé rejdy
 • nové plavební značení a informační systém

Dolní rejda PK Štvanice:

 • vybudování nového čekacího stání pro malá plavidla
 • vybudování nového čekacího stání pro návrhová plavidla
 • zajištění plavebních hloubek prohrábkou dna
 • osvětlení rejdy
 • nové plavební značení a informační systém Parametry:
 • rozměry návrhového plavidla: 137,0 × 10,6 m (výhledově 137,0 × 11,4 m)
 • rozměry malého plavidla: 20,0 × 3,5 m
 • minimální plavební hloubka pro návrhová plavidla: 2,5 m (2,2 m ponor + 0,3 m marže), přičemž veškeré nově zřizované stavební konstrukce budou umožňovat zvýšení plavební hloubky na 3,3 m (2,8 m ponor + 0,5 m marže)
 • minimální plavební hloubka pro malá plavidla: 2,1 m (1,8 m ponor + 0,3 m marže)

Zdroj: ŘVC ČR