Nečekané červnové přívalové deště zaskočili silničáře Pardubického kraje, způsobily škody na silnicích

publikováno:
autor:
Silnice II 360, Litomyšl Silnice II 360, Litomyšl

Pardubický kraj zasáhly v červnu ve dvou vlnách přívalové deště a bouřky. První v neděli 14. 6. odpoledne a v podvečer, druhá v pondělí 29. 6. Postiženy byly silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje, jejich součásti a příslušenství.

„Kromě zastavěných území byly zaplaveny také úseky silnic v extravilánu. Správa a údržba silnic vyrazila do terénu a ihned začala vypomáhat s odstraňováním napáchaných škod. Zaplavené úseky byly dopravně označeny a prakticky ihned po poklesu vody bylo zahájeno odstraňování bahna a nánosů. Moc děkuji všem silničářům, kteří se přidali ke složkám IZS a pomáhali, kde se jen dalo,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Dle vývoje situace byly postupně ve spolupráci s IZS ČR uzavírány silnice z důvodu jejich zaplavení, vyvrácených stromů, podmáčeným stromům hrozících pádem do vozovky, naplaveninami. Uzavřeno bylo více jak 10 úseků silnic, mnoho dalších bylo průjezdných jen s omezením rychlosti či průjezdního profilu. Nejhorší situace byla v okresech Chrudim a Pardubice, v menší míře v okresech ostatních. V okrese Svitavy došlo v neděli 14. 6. k zaplavení bahnem a kamením několika ulic přímo v Litomyšli. Pro dopravu to bylo velmi citelné zejména na hlavním tahu silnice II/360 na Poličku podél areálu nemocnice. Správa a údržba silnic Pardubického kraje zároveň okamžitě začala s označováním poškozených silnic dopravním značením, odstraňováním škod a jejich monitoringem.

„Pro řešení velmi naléhavé situace v Litomyšli byli povoláni do práce pracovníci hned po zjištění naléhavé situace. Nedělní odpoledne a podvečer pracovali na obnově provozu významných úseků silnic s nutností nasazení těžší techniky – nakladačů a nákladních vozidel,“ dodal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Následně byla provedena revize silničních kanalizačních vpustí, v případě nálezu byly vyčištěny.

Správa a údržba silnic eviduje cca 80 úseků v celém Pardubickém kraji, na kterých došlo k poškození krajského majetku. Nákladnější opravy čekají úseky poškozených povrchů a těles komunikací, podemletých vozovek a jejich krajnic. Škody jsou také na cca 20 propustcích a několika mostních objektech. Vzhledem k množství mostních objektů a nutnosti důkladné prohlídky každého z nich se může počet a rozsah poškozených mostů ještě navýšit. Dále jsou evidovány zanesené a poškozené příkopy, polomy stromů, znečištěné komunikace, odvodňovací vpustě a poškozené krajnice. Na silnicích se často vyskytují zátrže, stržení příkopů a jiných odvodňovacích zařízení.

Ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec říká: „Doposud vyčíslené odhadované náklady na odstranění škod po přívalových deštích se blíží 20 mil. Kč. Nejvíce byla zasažena oblast Třemošnicka, kde Správa a údržba silnic předpokládá provedení oprav a většího rozsahu údržby ve 30 lokalitách v objemu cca 15 mil. Kč.“

Nejhorší situace byla v obci Libkov, na silnici III/33762, kde došlo k poškození 2 propustků a odplavení částí povrchu komunikace s narušením její konstrukce a další značná škoda je na silnici III/33749 mezi obcemi Sušice a Vyžice došlo k poškození krajnic a povrchu vozovky. Náklady na opravu těchto dvou úseků jsou odhadovány v řádech miliónů korun.

Průběžné vyčíslení škod v jejich monitoringu dosáhlo téměř 20 mil. Kč. Po opadnutí vody pod mosty bude poškození ještě upřesněno. Očekává se nárůst vyčíslení škod. Ty Pardubický kraj, respektive správa a údržba silnic uplatní na fondu dopravní infrastruktury, kde je již vyčleněno 250 mil. Kč.

Pardubický kraj v letošním roce investuje do svých silnic částku 2,5 mld. Kč. Je to čtyřikrát tolik, než v letech do roku 2015.

Škody po povodních ještě výrazně zvýší zátěž majetkové správy SÚS Pk, která bude muset zajistit mimořádné mostní prohlídky. Provozní úsek bude odstraňovat drobnější škody převážně ve své činnosti. Škody na mostech, propustech a opěrných zdech bude zajišťovat dodavatelský technický úsek správy silnic. Práce na označení a odstraňování škod byly zahájeny prakticky okamžitě.

Správa silnic v současné době spravuje přes 80 velkých staveb, provozní úsek provádí běžnou zimní a letní údržbu v hodnotě přes 700 mil. Kč. Pardubický kraj je stavebníkem zhruba 10 velkých staveb z prostředků EU. Povodňové škody jsou práce navíc.