Ochrana průhledných výplní před kolizí s ptáky

Polep siluetami dravců – degradace fólie Polep siluetami dravců – degradace fólie

S měnícím se reliéfem krajiny se objevuje řada nových hrozeb, které vedou ke zhoršování stavů populací volně žijících živočichů. Jedním z ohrožených živočichů jsou ptáci, kteří narážejí do prosklených ploch – na liniových stavbách to jsou protihlukové stěny (PHS) podél dálnic, silnic vyšších tříd, železničních tratích a koridorů městské hromadné dopravy.

STAV MINULÝ A SOUČASNÝ

Transparentní panely PHS se donedávna polepovaly siluetami dravců (obr. 1). Toto opatření bylo ornitology i MŽP ČR vyhodnoceno jako nedostačující (lit. 2, 3), protože se denně nacházejí desítky uhynulých ptáků po nárazu do průhledných výplní. Proto se od roku 2016 řeší ochrana průhledných výplní formou svislých či vodorovných pruhů. TP MD č. 104 popisují 2 varianty ochrany:

a) na nově budovaných PHS – ochrana průhledných výplní je řešena přímo ve výrobně a obecně vychází levněji, než dodatečná opatření na stávajících PHS,

b) ochranu stávajících objektů, vybudovaných před platností TP MD č. 104/2016 – doporučení je použít polep proužky š. 20 – 30 mm v rozteči maximálně 100 mm pro svislé pruhy a v rozteči maximálně 50 mm pro vodorovné pruhy.

Zhotovené pruhy na průhledných výplních by měly být:

  • trvanlivé = srovnatelné s životností podkladu (výplně) a současně
  • odolné při odstraňování graffiti

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Protože se dlouhodobě zabýváme odstraňováním graffiti na dopravních stavbách, upozornili jsme ŘSD ČR na skutečnost, že uvedené podmínky pruhy z fólie nesplňují, tj. že:

  • pruhy z fólie se někdy odstraní současně s graffiti. Je to způsobeno tím, že řada dodavatelů polepů používá fólii nízké životnosti (3 – 5 let), kde hlavním kritériem je nízká cena. Požadovaná životnost fólie není totiž nikde stanovena, a tak se v nabídkách různých zhotovitelů objevují ceny ve velkém rozpětí – dražší cena polepu však neznamená použití kvalitnější fólie…
  • i kvalitní fólie (s životností max. 7 let) po uplynutí životnosti degraduje a na průhledné výplni zbydou nehezké zbytky fólie a lepidla (obr. 2)…
  • při následném poškození graffiti se barva vsákne do pruhů fólie, takže po odstranění graffiti zůstávají pruhy různě barevné (obr. 3). Fólie je tvořena z polymerních materiálů, jejichž chování vůči nátěrovým hmotám i odstraňovačům graffiti se liší – barva graffiti zpravidla zanechává stopu na těchto proužcích, byť okolní plochy jsou po vyčištění průhledné a čisté.

Nabídli jsme proto vyzkoušet i jiné technologie zhotovení svislých pruhů na průhledných výplních (než polep fólií) a současně ověřit stav pruhů po odstranění graffiti.

ZHOTOVENÍ PRUHŮ MECHANICKY

Pokusy probíhaly v 04/2019 na 13 výplních z PMMA na mostě na D5, km 4P. Z řady nápadů se ukázala jako nejlepší technologie zhotovení pruhů mechanicky – pískováním s odtahem či broušením (obr. 4 a obr. 5).

Zhotovené pruhy těmito technologiemi:

  • mají dle TP MD č. 104 vysokou životnost, srovnatelnou s životností podkladu,
  • jsou po případném posprejování graffiti nepoškozeny, oproti lepeným pruhům z fólií.

Pro obě technologie jsme vyvinuli mobilní zařízení – je třeba souprava s ohřevem vody, elektrocentrála, kompresor, pískovací zařízení a šablony/zařízení s řízeným pojezdem.

Provedením pruhů jednou či druhou technologií nevzniká žádný odpad a obě technologie jsou použitelné nejen pro PMMA, PC, ale i bezpečnostní sklo, u které jsou výsledky srovnatelné. Cenové položky budou uvedeny v ceníku URS od roku 2020.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM

Především poděkovat provoznímu úseku ŘSD ČR, které reaguje rychle na podněty ke zkvalitnění provádění prací, ať už se jedná o čištění graffiti a následnou antigraffiti ochranu ploch na liniových stavbách (viz článek Silnice železnice 2/2018) či právě navrženou technologii mechanického zhotovení pruhů, kterou se ještě v letošním roce podaří zrealizovat pruhy na několika dálničních úsecích. Bohužel takovouto odezvu nenacházíme na SŽDC…

Ing. Ivana Hrazdilová

SEZNAM LITERATURY:
[1] L. Viktora, 2013, Česká společnost ornitologická: „PHS ohrožuje ptáky“
[2] L. Viktora , 2017, Česká společnost ornitologická: „Ptáci a skla“
[3] L. Viktora, V. Dolejský, 2017, MŽP ČR: „Kolize ptáků s transparentními a reflexními plochami, hlavní zásady prevence“
[4] Technické podmínky ministerstva dopravy č. 104/2016 , str. 32
[5] I. Hrazdilová, 04/2019, Inprokom s. r. o.: „Provozní ověření životnosti ochranných prvků průhledných výplní PHS proti kolizím s ptáky“