O hrochovi v logu jsme měli jasno hned

publikováno:
autor:
Jaroslav Tintěra Jaroslav Tintěra

Jaroslav Tintěra a Ing. Ondřej Chládek založili v Litoměřicích v roce 1990 stavební firmu jako jednu z prvních ryze soukromých firem v tehdejším Československu. Hlavním impulsem byl podnikavý duch Jaroslava Tintěry, který již za socialismu měl v širokém okolí pověst člověka, který dokáže sehnat i nemožné. Ing. Ondřej Chládek zase patřil k nejuznávanějším odborníkům v oboru železničního stavitelství, takže cílem jejich podnikání se zákonitě staly dopravní stavby.

Jak jste na železnici začínali?
První zakázku, kompletní rekonstrukci Bezručovy ulice v Křešicích, jsme zrealizovali v roce 1990 s několika nadšenými kolegy. Krátce poté, kdy jsme já a Ondřej opustili tehdejší traťovou distanci v Litoměřicích. V té době jsme se již oba rozhodli naplno rozjet vlastní podnikání jako fyzické osoby. Šli jsme do rizika a započali velkou neznámou budoucnost. Pro svou myšlenku jsme ale brzy získali řadu dalších odborníků (nejen) z Československých státních drah, ale i stejně zapálené lidi z různých dalších oborů.

Jak jste přišli na logo hrocha?
O firemním logu měl Ondřej Chládek jasno od počátku. Známého hrocha s otevřenou tlamou již od raného mládí kreslil nejraději. Byla to vlastně jedna z mála podmínek ze strany Ondřeje, aby firma měla tohle velmi nevšední logo.

Kde jste začínali?
Prvním sídlem firmy se nejdříve stal soukromý byt Ondřeje Chládka. Posléze se firma již musela přestěhovat a zázemím se stalo několik pronajatých kanceláří v přízemí budovy tehdejšího státního podniku Oseva v Nerudově ulici v Litoměřicích, kterou jsem později odkoupil. V nedávné době prošla budova nákladnou rekonstrukcí do podoby dnešního moderního sídla společnosti.

V letech 1990 až 1995 prošla společnost několika právními formami. Od fyzických podnikatelů, přes veřejnou obchodní společnost, společnost s ručením omezeným až k akciové společnosti, která byla právně založena koncem roku 1995, ale fakticky začala fungovat v roce 1997 pod názvem Chládek & Tintěra, a. s.

Jak jste se rozvíjeli po stavební stránce?
Od založení se firma – postupně po jednotlivých krocích – rozvíjela a rozšiřovala a to nejen počtem zaměstnanců a zvyšujícím se objemem výkonů, ale i rozsahem působnosti a především rozsahem prováděných výkonů v jednotlivých odbornostech. Počáteční výstavba ulic, chodníků a inženýrských sítí se brzy rozšířila o závod kolejových staveb a mostní středisko. Později přibyla střediska pozemních staveb a elektrostaveb a od roku 2008 i středisko kolejové a mostní údržby se sídlem v Plzni. Pro realizaci velkých stavebních projektů bylo založeno projektové středisko vybavené zkušenými odborníky s potřebnou kvalifikací a praxí. V současné době akciová společnost realizuje širokou škálu výkonů téměř ve všech oborech stavební činnosti, ke které patří i nezbytné zázemí obslužných činností, především středisko autodopravy a mechanizace, drážní dopravy a kolejové mechanizace a v neposlední řadě rozsáhlé skladové a manipulační prostory.

Jak velcí jste teď?
V hospodářském roce 2018/2019 dosáhla firma Chládek & Tintěra, a. s. největšího obratu ve své historii, téměř 2,5 miliardy Kč, což je úctyhodný výkon pro společnost naší velikosti, která realizuje zejména vlastními kapacitami. Přes současné problémy s nedostatkem práceschopných lidí se daří dlouhodobě stabilizovat počet okolo 350 zaměstnanců. 

Jak se rozvíjíte technologicky?
Kromě pravidelné modernizace strojního a mechanizačního vybavení se firma rozhodla investovat do těžké kolejové mechanizace a podepsala s firmou Plasser & Theurer kontrakt na dodávku automatické strojní podbíječky a kolejového pluhu. Tento stroj bude nasazen již v roce 2020.

Můžete říci, jaké stavby považujete za milníky v historii společnosti?
Historicky nejvýznamnější stavbou z počátků existence byla účast na koridorové stavbě „Děčín – státní hranice se SRN“. Na této stavbě společnost prokázala, že má dostatečné schopnosti a znalosti, aby se mohla v budoucnu účastnit na stavbách podobného rozsahu.

Nejvýznamnějšími stavbami posledních let pak byla „Rekonstrukce železniční stanice Strakonice“ v roce 2015, „Rekonstrukce trati mezi Rokycany a Příkosicemi“ v roce 2017, „Peronizace železniční stanice Chodov“ v roce 2018.

Největší stavbou současnosti je „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, která byla dokončena v roce 2019 a cena stavby je ve výši 1,4 miliardy Kč.

Jak vnímáte postavení společnosti v předvečer třicátého výročí vzniku?
V současné době jsme stabilní, ryze česká společnost, která má jasnou vizi svého působení na českém stavebním trhu. Ukazuje se, že naše cesta spolehnout se sami na sebe, je ta správná.

Umíme postavit prakticky cokoli, co si jen investor dokáže představit. Vytvořili jsme tým lidí, který jde správným směrem. To potvrzují i úspěchy společnosti Chládek & Tintěra, a. s. v posledních letech.

V roce 2020 slaví naše společnost 30 let od založení. Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.