Po prodloužení metra v Karlsruhe se bude dceřiná firma Metrostavu podílet i na metru v Hamburku

Ražba štítem TBM v extrémně náročné nesourodé geologii a pod rekordně nízkým nadložím kolem pěti metrů nebo práce v prostředí s přetlakem vzduchu, do nějž se musí vstupovat přes hyperbarickou komoru. Takové zážitky přinesla mezinárodnímu týmu stavbařů nedávno dokončená výstavba prodloužení metra v německém Karlsruhe. Rakousko-německá společnost BeMo Tunnelling, kterou vlastní česká Skupina Metrostav, nyní v Německu stojí před další výzvou. Získala totiž zakázku na výstavbu hloubené stanice metra v Hamburku. Souběžně razí například silniční tunel na obchvatu známého lyžařského střediska Garmisch-Partenkirchen.

Projekt BeMo Tunnelling v Karlsruhe zahrnoval dohromady 3,4 km traťových tunelů a 7 stanic. Technologickou zajímavostí bylo použití razicího štítu s průměrem 9,3 m (pro srovnání: razicí štíty, které naposledy prodlužovaly metro v Praze, měly průměr 6 metrů). Stroj pojmenovaný „Giulia“ musel mít čelbu podepřenou tzv. bentonitovou suspenzí, aby dokázal stabilizovat náročné geologické prostředí, které se skládá z ledovcových a říčních usazenin, a dominují mu tedy štěrkopísky. Přes obtížné podmínky se razičům podařilo dosáhnout výkonu i 30 m za den. Poklesy nadloží se jim přitom podařilo udržet v úrovni do 5 mm. Poznámky.    

Zakázku v Karlsruhe považuji za velký úspěch. Firma BeMo Tunnelling měla původně zajišťovat pouze ražbu tunelů a hloubení stanic, ale kvůli problémům partnerů na ni nakonec přešla celá stavba včetně speciálního zakládání. V tomto případě se naplno projevily synergie Skupiny Metrostav, díky nimž jsme dokázali sdílet zaměstnance, know-how i technologie. V rámci BeMo Tunnelling dokonce vzniklo vlastní oddělení speciálního zakládání, které těžilo ze spolupráce s kolegy z Prahy,“ prozrazuje Robert Dostál z útvaru zahraničního podnikání společnosti Metrostav a člen dozorčí rady BeMo.

Společnost BeMo Tunnelling na konci loňského roku v Karlsruhe prováděla už jen dokončovaní práce na povrchu a pomáhala v tunelu s montáží technologií. Nyní dává dohromady realizační tým a zahajuje technickou přípravu na prodloužení dalšího metra v Hamburku. Za úkol bude mít výstavbu hloubené stanice s železobetonovou konstrukcí. Velkou výzvou bude opět speciální zakládání, protože město leží stejně jako Karlsruhe ve značně zvodnělém písčitém geologickém prostředí.

Ve spolupráci s další dceřinou společností Metrostavu Subterra buduje firma aktuálně 3609 m dlouhý jednotubusový tunel Kramer v Bavorsku. Úsek je součástí dálnice B23, která tvoří severozápadní obchvat alpského střediska Garmisch-Partenkirchen. Stavbu extrémně komplikují aktuální protiepidemická opatření, díky enormnímu nasazení pracovníků se však zatím přesto daří postupovat podle harmonogramu.

Rakouská společnost BeMo Tunnelling spadající do české Skupiny Metrostav v posledních letech vybudovala a buduje řadu významných infrastrukturních staveb v Německu i Rakousku: tunely Herrschaftsbuck, Spitzenberg a Bertoldshofen, logistickou halu v Hannoveru, přívodní tunel vodní elektrárny Argenbach ve Vorarlbersku a či mosty Volmarstein a Hengstey v Severním Porýní - Vestfálsku. V návaznosti na předchozí úspěchy se firma hlásí do řady dalších výběrových řízení na podzemní stavby v Německu i Rakousku.