Provoz Posázavského pacifiku je plně obnoven

Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy byla trať kvůli špatnému technickému stavu uzavřená.

Opravu přibližně třicetikilometrového úseku trati č. 212 provedlo v rekordním čase sdružení firem EDIKT, a. s. a Chládek & Tintěra, a. s., které vyhrálo výběrové řízení. Společnosti si práce rozdělily tak, že EDIKT opravil úsek z Ledečka do Kácova, který je přibližně v polovině řešené opravy, a Chládek & Tintěra úsek z Kácova do Zruče nad Sázavou.

Přípravné práce byly zahájeny loni na přelomu října a listopadu. Stavbaři začali s rekonstrukcemi mostních objektů, opěrných zdí a rozsáhlými sanacemi skal podél trati. „Technicky nejnáročnější byl asi 600 metrů dlouhý úsek trati mezi Chabeřicemi a Zručí nad Sázavou, kde trať kopíruje na úbočí skal ve výšce několika desítek metrů meandr Sázavy. Kvůli rozšíření štěrkového lože jsme tam museli vybudovat na skalách další opěrné zdi,“ říká zástupce hlavního stavbyvedoucího Pavel Vlček ze závodu kolejových staveb. Právě tyto zdi a některé další práce, na něž již nemá vliv výluka, budou stavbaři dokončovat ještě v průběhu prázdnin.

Hlavní stavební nápor začal s novou stavební sezónou. V celém třicetikilometrovém úseku byl během asi tří měsíců kompletně zrekonstruován železniční svršek včetně strojního čištění štěrkového lože a odvodnění. Opraveny jsou také desítky železničních přejezdů. Ve stanicích a zastávkách stavbaři vybudovali nová normová nástupiště a někde i osvětlení. „Využili jsme jednak regenerovaných pražců a jednak jsme použili nové ocelové pražce ve tvaru písmene ypsilon. Vzhledem ke klikatosti trati, která vesměs kopíruje řeku Sázavu, se jednalo o nejlepší možné řešení. Ypsilony jsou totiž v porovnání s příčnými pražci kratší, mají nižší konstrukční výšku a nižší hmotnost,“ vysvětluje vedoucí projektu Martin Hůlka. Kolej je v celém úseku bezstyková. Součástí projektu byla také menší či větší oprava na pěti mostech a propustku. Mostní nosné konstrukce v km 7,060; 10,848 a 13,424 stavbaři snesli a nahradili je zcela novými. Spodní části mostů (tj. kamenné opěry a křídla) byly odbourány a nahrazeny taktéž novými železobetonovými. U mostu v km 5,783 zůstaly opěry ponechány, jsou opraveny a doplněny novými železobetonovými úložnými prahy, závěrnými zídkami a římsami.

Na více než 115 let staré trati byl předloni provoz v úseku Kácov – Zruč nad Sázavou kvůli špatnému stavu nejprve omezen, nakonec úplně zakázán. Stěžejním důvodem byl zvýšený výskyt defektoskopických vad kolejnic, které nebylo možné odstranit prostou údržbou a opravami. Také větší počet pražců dosáhl hranice své životnosti, což mělo přímý vliv na stabilitu a kvalitu geometrické polohy koleje. Dalším důvodem mimořádných výluk byly nestabilní skalní stěny v bezprostřední blízkosti trati, z nichž docházelo k uvolňování částí skalního masivu, který ohrožoval železniční provoz.

Trať z roku 1901 prošla za dobu své existence mnoha dílčími opravami, nikoli však souvislou obnovou. Posázavský pacifik je železniční trať z Prahy přes Vrané nad Vltavou a Čerčany do Světlé nad Sázavou. Je dlouhá 157 kilometrů. Kolejovou úvratí je v Čerčanech rozdělena na dva úseky, dolní a horní. Dolní úsek vede z Prahy do Davle po pravém břehu Vltavy, z Davle pak směřuje proti proudu Sázavy horní úsek – trať č. 212. Ta je dlouhá 91 km a vede z Čerčan přes Ledečko, Kácov a Zruč nad Sázavou do Světlé nad Sázavou. Trať probíhá údolím řeky Sázavy a prochází osmi tunely.