Nový krok k záchraně Libeňského mostu

publikováno:
autor:
Dílo architekta Pavla Janáka si zachová svůj charakter i po rekonstrukci. Dílo architekta Pavla Janáka si zachová svůj charakter i po rekonstrukci.

20. září spustila Technická správa komunikací (TSK) první stavební práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. Týkají se budoucího proplachovacího kanálu a havarijní nádrže na Rohanském ostrově u inundačního mostu X656 v blízkosti komplexu budov DOCK.

V lednu 2022 podepsala TSK smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí s nejúspěšnějším uchazečem, společností Metrostav TBR, a. s., s nabídkovou cenou 2,181 miliardy korun bez DPH a navrhovanou dobou výluky tramvajových tratí 365 dnů. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem stavby.

OD MANIN PO PALMOVKU V NOVÉM

Přestože Libeňský most fungoval bez zásadních oprav 92 let, zvládl bez problému zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je jeho rekonstrukce. Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby. V současnosti probíhají projekční práce pro celé soumostí. Samotné zahájení stavebních prací na Libeňském mostě se předpokládá v roce 2024. Obnoveno bude celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1200 metrů včetně protipovodňových opatření a novou tvář dostane také nejbližší okolí Libeňského mostu.

Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a obloukového inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická–Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou bude realizovat Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou proplachovacího kanálu, retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

POD MOSTEM BUDOU KAVÁRNY I OBCHODY

Na začátku srpna byla také schválena nová Dopravně – architektonická studie Libeňského soumostí pro potřeby zakázky Design & Build. Dopady této studie do zadávací dokumentace projektu nyní zhotovitel analyzuje.

„Je velmi důležité vnímat Libeňské soumostí nejen jako dopravní stavbu, ale také jako liniový urbanistický prvek města, který musí fungovat i v úrovni pod mostem. Proto jsme navrhli v rámci zakázky Design & Build do všech opěr mostní konstrukce podle vzoru Berlína a Vídně prostory pro občanskou vybavenost, jako jsou kavárny a obchody. Pod jednoobloukovým mostem, kde je stavba zahájena, vznikne piazzetta, náměstíčko určené pro různé scénáře využití, jako je skatepark, stage pro koncerty nebo ledová plocha pro bruslení,“ dodává Petr Tej, architekt a spoluautor koncepce rekonstrukce Libeňského mostu.