SWIETELSKY Rail CZ na extrémně vytíženém Novém spojení v Praze nasadil nejmodernější techniku. Pracuje se pouze v noci

Strojní linka ASP Unimat 09-32/4S DYNAMIC + BDS 2000-4 na Novém spojení Strojní linka ASP Unimat 09-32/4S DYNAMIC + BDS 2000-4 na Novém spojení

Při kompletní úpravě geometrické polohy koleje v extrémně vytíženém úseku tzv. Nového spojení v Praze společnost SWIETELSKY Rail CZ nasadila nejmodernější techniku. Práce probíhají při 45 nočních výlukách od 19. dubna do 27. července.

„Organizačně i technicky jde o ojedinělou akci, při které jsou nasazeny v některých nočních směnách současně až tři strojní linky. Využíváme své nejvýkonnější a zároveň nejmodernější dostupné technologie,“ říká Lukáš Vostrý, ředitel závodu Stroje a mechanizace SWIETELSKY Rail CZ. Právě práce v noci minimalizují dopady na provoz a kvalitu osobní dopravy v této části nejvytíženějšího koridorového uzlu.

Projekt připravený Správou železnic zahrnuje úseky Praha hl. n., Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice a úsek trojkolejné trati Praha-Libeň – Praha-Běchovice. Celkem jde o 79 kilometrů kolejí se 117 výhybkami, které procházejí systémovou údržbou. Práce za 92 milionů korun zahrnují také údržbu vegetace a pročištění odvodnění.

K cyklické úpravě geometrické polohy koleje a výhybek v tomto rozsahu dochází poprvé od zprovoznění nových úseků.

SWIETELSKY Rail CZ, patřící mezi lídry tuzemského železničního stavitelství, dokáže díky strojnímu zázemí mateřského koncernu do Česka přivézt technologie, které výrazně zkracují čas prací. Ať již na své stavby nebo formou subdodávky. Firma přitom postupně buduje i vlastní silné technické a technologické zázemí přímo v České republice.

„Špičkové stroje a technologie šetří čas a peníze. Jsou mnohem efektivnější než ty klasické. Od vlastníků železniční dopravní infrastruktury cítíme velký tlak na rychlost oprav a zkrácení výluk a maximálně se tomu snažíme vyhovět,“ vysvětluje Lukáš Vostrý.

Při pracích na pražském Novém spojení společnost SWIETELSKY Rail CZ nasazuje například tuto techniku:

ASP Unimat 09-32/4S DYNAMIC + BDS 2000-4

Dvoupražcová kontinuální výhybková strojní podbíječka s integrovaným dynamickým stabilizátorem + stroj na distribuci a úpravu štěrkového lože včetně úpravy štěrku ve výhybkách.

ASP Unimat 09-32/4S + DGS 62N + SSP 121 D

Dvoupražcová kontinuální výhybková strojní podbíječka + dynamický stabilizátor a stroj na úpravu štěrkové lože.

ASP Unimat 09-475/4S + DTS

Jednopražcová kontinuální výhybková strojní podbíječka s integrovaným kartáčem a zásobníkem na štěrk + dynamický stabilizátor.

ASP Stopfexpress 09-4X DYNAMIC + BDS 2000

Čtyřpražcová kontinuální traťová strojní podbíječka s integrovaným dynamickým stabilizátorem + stroj na distribuci a úpravu štěrkového lože.

Zdeněk Zuntych