Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci dálnice D1

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo poslední modernizovaný úsek dálnice D1. Modernizace D1 mezi Mirošovicemi (EXIT 21) a Kývalkou (EXIT 182), která byla stavebně zahájena v květnu 2013 a trvala celkem devět stavebních sezón, tím byla dokončena.

  • počet / délka modernizovaných úseků: 20 / 160,2 km
  • celkem cementobetonového krytu: > 900 000 m3
  • výstavba a rekonstrukce protihlukových stěn: 12,3 km
  • délka svodidel: 371 km
  • odpočívky – oprava vozovek / modernizace: 9 / 3
  • kamery / SOS hlásky / meteostanice: 90 / 195 / 26
  • celkový počet modernizovaných mostů: 92 (25 nových)
  • modernizovaných nadjezdů: 35
  • předpokládané (rok 2012) / aktuální stavební náklady (rok 2021): 21,6 / 21,8 mld. Kč bez DPH

„Jednalo se o největší a z pohledu organizace postupu výstavby nejnáročnější projekt, který kdy Ředitelství silnic a dálnic realizovalo. V rámci modernizace došlo k rozšíření dálnice o 0,75 metrů na každé straně, což výrazně zvyšuje bezpečnost při odstavení vozidla a dále umožňuje v případě uzavření jednoho jízdního pásu vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy na pásu druhém. Byla provedena kompletní rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou směrech, a to včetně mostů (92 dálničních mostů, 35 nadjezdů), mimoúrovňový křižovatek, středního dělícího pásu dálnice, kanalizace a několika odpočívek. Došlo k doplnění telematických zařízení a v celé délce byl položen optický kabel. V rámci modernizace bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání. Významně vzrostla také bezpečnost díky instalaci nových svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizací stávajícího systému tísňového volání SOS a výstavbou oplocení. Snížen byl negativní vliv dálnice na okolí doplněním protihlukových opatření a výstavbou 4 nových ekoduktů pro migraci zvěře.

Návrhové parametry dálnice D1 (rozhledové poměry, příčný sklon vozovky, délky připojovacích/odbočovacích pruhů) byly uvedeny do souladu s platnými technickými předpisy.

V rámci projektu modernizace byla použita řadu inovativních postupů či technologií – cementobetonový kryt s obnaženým kamenivem, který zajistí dlouhodobě trvanlivé protismykové vlastnosti vozovky; mobilní svodidla pro oddělení protisměrných jízdních pruhů po dobu realizace; zálivy pro nouzové zastavení vozidel; nouzové sjezdy pro vozidla integrovaného záchranného systému; svodidla s vysokou úrovní zadržení ve středním dělicím pásu dálnice; velká část stavebních prací probíhala v noční době (pokládka cementobetonového krytu, přestavba přechodného značení, snášení nadjezdů, a řada dalších), plošné nasazení úsekového měření rychlosti pro zvýšení bezpečnosti provozu v uzavírkách“ shrnul základní výčet prací, které proběhly v rámci modernizace D1, generální ředitel ŘSD Radek Mátl.