V Brně probíhá náročný projekt rozšíření Žabovřeské ulice

Rozšíření Žabovřeské ulice Rozšíření Žabovřeské ulice

První nutné odstřely skály proběhly v souvislosti se stavbou další části Velkého městského okruhu (VMO) v Brně. V Žabovřeské ulici již na‑ plno běží technicky složitá stavba 920 m dlouhé etapy II. Během ní dochází na rozšíření stávající silnice I/42 ze dvou na čtyři pruhy, čímž se zásadně zlepší plynulost dopravního proudu v této části Brna. Úzký stavební prostor je vymezený řekou Svratkou na jedné straně a kopcem se skálou pod Wilsonovým lesem na straně druhé. Aby bylo možné silnici zkapacitnit na požadovanou šířkovou kategorii, je nutné přeložit tramvajovou trať. Koleje nově povedou v tunelu, který se začal tvořit ve skalním masivu pod Wilsonovým lesem.

První odstřel byl proveden počátkem května a do 56 připravených vrtů bylo uloženo 100 kg trhavin. Odstřelila se plocha řádově 100 m2 . Aby nedošlo k nežádoucímu odletu kameniva do okolí, zakryli střelmistři místo odstřelu speciálními gumovými rohožemi. Původně měly odstřely začít už v březnu, ale stavbařům podařilo část masivu rozebrat bagrem (bez nutnosti použití výbušniny).

Na stavbě však probíhaly i další práce. Kromě snesení původního tělesa tramvajového kolejiště a trolejí zhotovitel postavil přístupové cesty k budoucímu portálu tunelu. Dále byl očištěn skalní masiv a nainstalován základní seismický monitoring. Odstřelů bude provedeno kolem 350 a k souvisejícímu nutnému omezení dopravy dojde v červnu a během dalších letních měsíců. Ukončení odstřelů se předpokládá v prosinci.

Tramvajový tunel bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části činí tři m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části činí 164 m. Šířka tramvajové trati v tunelu je 7 m a šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu je minimálně 1,43 m. Úniková štola z tunelu vedoucí kolmo k VMO má délku přibližně 50 m a šířku 2,6 m. Po dokončení tunelu plánovaném na přelom let 2022 a 2023 budou moci tramvaje tunelem projíždět rychlostí 50 až 60 km/h.

Od dob stavby Královopolského tunelu se jedná o nejnáročnější stavbu na území jihomoravské metropole. Provozu v úzkém hrdle brněnské dopravy sice částečně pomohlo již prosincové zprovoznění I. etapy, ovšem zcela plynulý a bezpečný průjezd zajistí až zprovoznění zbytku celé trasy v úseku Žabovřeské ulice, kterým denně projede v průměru na čtyřicet tisíc aut. Celková dostavba této části VMO potrvá zhruba do poloviny roku 2024. Náklady činí dle smlouvy 2,03 miliardy Kč. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia, Hochtief a Subterra.

Ředitelství silnic a dálnic ČR