Elegancí proti hluku

Celkový pohled na montáž panelů Celkový pohled na montáž panelů

S postupným rozvojem infrastruktury se musíme potýkat se stále větší hlukovou zátěží ve městech i mimo ně. Tento problém se dotýká prakticky každého obyvatele. Jak ale tuto hlukovou zátěž snížit, aby byla opravdu účinná?

HLUČNÉ PROSTŘEDÍ

Míra hlukové zátěže je závislá jak na zdroji hluku, tak i na prostředí. Pokud se budeme zabývat dopravou, tak prostředí můžeme rozdělit do dvou kategorií: na města a volnou krajinu. Ve městech je mnoho způsobů, jak čelit hlukovému znečištění, jako například tiché povrchy vozovky, snížení rychlosti vozidel, plastová okna, nebo akustické obklady budov, aby se hluk neodrážel a po městě dále nešířil. Tato opatření jsou často nákladná, a aby byla účinná, musí se nezřídka kombinovat. Co ale s hlukem ve volné krajině, kde by tato řešení byla značně neekonomická?

Jedním z nejúčinnějších opatření současné doby jsou protihlukové stěny. Staví se nejen na silnicích, dálnicích a železnicích, ale i kolem tramvajových tratí, klimatizačních jednotek kancelářských budov a v těžkém průmyslu. Jejich instalace oproti jiným řešením je cenově přijatelná, neomezuje dopravu (jako by bylo například snížení rychlosti) a jsou bezesporu nejúčinnější variantou.

HLINÍK TÁHNE EVROPOU

Hitem moderní doby jsou akustické stěny z hliníku. Kvůli jejich vysoké pohltivosti (kategorie A5), nízké hmotnosti a rychlosti montáže se již několik desetiletí staví napříč Evropou a v poslední době si konečně nacházejí cestu i do Čech a na Slovensko. Díky snadné instalaci se tyto panely hodí jak do nových protihlukových stěn, tak i tam, kde jsou staré výplně již po době životnosti a je nutné je vyměnit.

PROČ STAVĚT V HLINÍKU?

Protihlukové stěny u nás nejsou novinkou. Dříve prosazované materiály se po letech ukázaly jako nepraktické, a to v mnoha ohledech. Dřevěné panely nemají dlouhou životnost, jejich údržba je náročná a mají vysokou hořlavost, což někdy bývá problémem u dopravních nehod. Panely betonové mají vysokou hmotnost znemožňující jejich instalaci bez těžké techniky a pro integrovaný záchranný systém jsou prakticky neprůchozí. Panely z recyklovaného plastu mají omezenou barevnou škálu, transparentní materiály jsou až na výjimky odrazivé a najít vhodný materiál je proto nesnadné. Po zkoumání, jak se s těmito obtížemi vypořádávají naši evropští sousedé, upoutal naši pozornost revoluční panel z hliníku. Jejich životnost deklaruje např. společnost Inprokom s. r. o. na 50 let, jsou nehořlavé a mohou se vyrábět v jakémkoliv barevném odstínu.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nespornou výhodou hliníkových panelů oproti ostatním materiálům je rychlost prostupnosti pro záchranné složky. Při praktických testech se skrze panely dokázali hasiči s běžnou výbavou dostat na druhou stranu do 2 minut! Další důležité kritérium je, že panel je homogenní, a tudíž z něj po letech neopadávají jeho součásti. Vlivem povětrnostních podmínek a ostatních faktorů se z ostatních materiálů uvolňují latě, odpadávají lepené materiály ve velkých kusech, a to i u materiálů, u kterých by se to normálně nepředpokládalo. Dále, jak již bylo zmíněno, se v případě dopravní nehody po hliníkové stěně nešíří oheň a stěny bývají doplněny bezpečnostními prvky, jako např. únikové dveře (opět v hliníkové variantě). Proti odcizení (ke kterému zatím nedošlo), jsou tyto panely zabezpečeny krytkami stojek, které se bez speciálního vybavení nedají demontovat.

ELEGANCÍ PROTI ŠEDI

Hliníkové panely lze vyrábět v celé škále RAL, proto záleží jen na architektech, zda se rozhodnou pro moderní barvy do městské výstavby a zda do přírody zvolí uklidňující zelenou, či hnědou. Společnost Inprokom s. r. o., která se řadí mezi nejstarší firmy zabývající se touto problematikou v ČR, přišla s inovací, která stojí za zmínku. V září letošního roku představil její jednatel Bc. Petr Hrazdil hliníkový panel s texturou dřeva (viz obrázek). U veškerých hliníkových stěn u své společnosti současně garantuje odstranění graffiti, a to až 10× z jednoho místa, proto i po mnoho let mohou tyto stěny stále vypadat jako nové. Poslední věcí, která v rámci elegance stojí za zmínku, je jejich ozelenitelnost. „Když jsme si po roce jeli udělat několik fotek na internetové stránky, stěnu jsme na první pohled nepoznali, jelikož byla celá porostlá vegetací. Úsměvné je, že kolem této stěny jsme nic nevysazovali, ale s výsledkem jsem spokojen, jelikož nejhezčí stěna je, která splyne s prostředím,“ uvádí pan Petr Hrazdil.

FUNKČNÍ A PŘESTO EKOLOGICKÉ

O čem se již tolik nemluví, co se děje s protihlukovými stěnami po jejich dožití? U hliníku máme opět jasno. Společnost Inprokom s. r. o. uvádí, že 100 % použitých materiálů na hliníkový panel lze po skončení životnosti recyklovat. Také veškeré hliníkové panely demontované touto společností se k recyklaci posílají. Dále je zajímavé, že 26 % hliníkového granulátu, který vzniká při výrobě těchto panelů, se odváží zpět do hutí, kde je z něj vyroben materiál pro nové panely. Proto můžeme s jistotou tvrdit, že hliníkové panely firmy Inprokom jsou jak 100% recyklovatelné, tak i z recyklátu.

CO DODAT ZÁVĚREM?

Hliníkové panely jsou nejen nejlevnějším produktem ve své třídě, ale díky svému šetrnému vztahu k ekologii, nízké váze a barevné škále stále častěji prosazovaným řešením. Navíc svádí k různým kombinacím, například s oktagony (dávají se tam, kde je omezená výška stěny a je nutné zvýšit její účinnost), nebo transparentními panely, aby bylo dosaženo příznivějšího světelného efektu. Pokud Vás trápí podobný problém, pamatujte: „I hluk má své řešení – Inprokom s. r. o.“

Bc. Petr Hrazdil,
jednatel společnosti
INPROKOM s.r.o.