Rychlovlakem po Moravě ve 3D: AFRY CZ začíná projektovat VRT

publikováno:
autor:
Obrázek pořízený v 3D prezentačním modelu s využitím Unreal Engine (zdroj: AFRY) Obrázek pořízený v 3D prezentačním modelu s využitím Unreal Engine (zdroj: AFRY)

Mezinárodní tým vedený společností AFRY CZ vyhrál stěžejní zakázku na další fázi přípravy vysokorychlostní tratě Moravská brána I. Jde o jeden z prvních projektů, který zcela zásadně a revolučně promění podobu české vlakové dopravy. AFRY CZ je ve sdružení se společnostmi AF-Infrastructure a SAGASTA. Nejvýznamnějším poddodavatelem bude SYSTRA, světová špička segmentu. O vítězi ze 70 % rozhodovala kvalita uchazeče.

AFRY CZ je vedoucím subjektem mezinárodního týmu, který získal zakázku Správy železnic na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána I. Jde o úsek rychlého spojení mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě, který bude součástí spojení RS1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Trať je jedním z vybraných pilotních úseků výstavby VRT v ČR. Veřejnou zakázku získalo sdružení složené z projekčně-inženýrských společností AFRY CZ, AF-Infrastructure a SAGASTA. Česká AFRY CZ a švédská AF-Infrastructure jsou sesterské společnosti patřící do velké mezinárodní skupiny AFRY. Zásadním partnerem pro tuto zakázku je také poddodavatel, francouzská společnost SYSTRA.

„Naše sdružení přináší do České republiky znalosti a zkušenosti dvou globálních hráčů v oblasti VRT. Sesterská společnost AF-Infrastructure je etablovaným partnerem projektů rychlých železnic v Německu, Švédsku a Švýcarsku. SYSTRA je číslo 1 dokonce ve světovém měřítku. Investorovi, Správě železnic, tak na český trh přivádíme skutečnou odbornou špičku,“ říká Ivo Šimek, country manager pro ČR/SR AFRY CZ a člen mezinárodního projektového týmu pro VRT v rámci skupiny AFRY.

Správa železnic spolupracuje při tvorbě předpisů výstavby VRT s francouzským správcem železniční infrastruktury SNCF Réseau. Bude tak využívat normy pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV. „Spolupráce se SYSTROU, která se na mnoha projektech pro TGV významně podílela, českou přípravu VRT velmi zefektivní. Je zárukou úspěchu,“ doplňuje Šimek. Podobně jako ve Francii jsou české VRT připravovány především pro osobní dopravu.

Sdružení vedené AFRY CZ se stalo vybraným dodavatelem zakázky na základě nejlepšího poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídková cena, 139 500 000 Kč bez DPH, byla dílčím hodnotícím kritériem s 30% vahou. „Naše sdružení zvítězilo v soutěži, kde ze 70 % rozhodovala kvalita uchazeče. Toto kritérium bylo hodnoceno ve čtyřech kategoriích. Schopnost manažera projektu přispět k naplnění projektových cílů měla váhu 25 %, odborná úroveň sdružení 20 %, identifikace a řízení rizik 15 % a invence dodavatele 10 %,“ říká k hodnocení zakázky László Szíkora, vedoucí ateliéru Kolejových a inženýrských staveb AFRY CZ, jehož tým projekt povede.

PREZENTACE ZA VYUŽITÍ VIDEOHERNÍHO SW

V kategorii „invence dodavatele“ vítězný tým nabídl inovativní a efektivní způsoby představení projektu VRT veřejnosti. Staví na třech pilířích, které se vzájemně doplňují. Jde jak o klasické propagační platformy jako web, digitální diskuzní formáty, sociální média či setkávání s veřejností, tak o dva moderní prezentační nástroje. Těmi jsou přehledný 2D interaktivní nástroj GIS portál a 3D virtuální realita daného úseku tratě vytvořená za využití robustního videoherního SW Unreal Engine. „Chceme prezentovat technologicky špičkový projekt budoucnosti za využití nejmodernějších technologií dneška. Rádi bychom veřejnosti umožnili 3D výlet do světa rychlovlaků. Konkrétně do virtuální reality budoucího koridoru VRT Moravská brána I. a jeho okolí,“ říká Szíkora.

Systém velmi rychlých vlakových spojů je součástí běžného života ve většině vyspělých zemí, v některých již desítky let. „Naši zahraniční partneři se v Evropě podíleli na celé řadě projektů železničních úseků, kde vlaky dosahují rychlosti až 320 km/h. Jsme připraveni posunout Českou republiku do železničního standardu západní Evropy. Nejen v rámci tohoto aktuálního projektu, ale i v případě dalších budoucích úseků VRT. Máme proto připraveny jasné metodiky, technologické nástroje a zejména know-how zkušených odborníků,“ vysvětluje Szíkora. „Projekty VRT nás zajímají z hlediska jejich strategičnosti pro celkový rozvoj ČR a z hlediska požadavků na digitalizaci jejich zpracování. Chceme výrazně přispět i k zefektivnění celého průběhu projekčních, schvalovacích a povolovacích procesů, a zkrátit tak dobu celé projektové přípravy,“ doplňuje Szíkora obecně k zakázkám VRT.

Rychlá spojení radikálně zkrátí dobu cestování a jsou jednoznačným zlepšením železniční infrastruktury. Zvyšují její bezpečnost a jsou šetrná vůči životnímu prostředí. Na mezinárodní úrovni jsou rychlovlaky schopny konkurovat i přepravě letecké. Na domácím poli se zpravidla stávají páteří dopravy, na kterou navazuje přeprava další – ať už běžná vlaková, autobusová, nebo městská. Protože značně zrychlují každodenní dojíždění za prací a vzděláním do velkých měst i z velmi vzdálených regionů, pomáhají i zpomalovat migraci z menších obcí do aglomerací. Zkracováním vzdáleností mezi regiony tak VRT přispívají k hospodářskému rozvoji všech regionů, do kterých vlaky rychlé železnice směřují.

O zakázce:

  • Název nadlimitní veřejné zakázky: Zpracování dokumentace pro územní řízení „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě“.
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, veřejná zakázka na služby
  • Nabídková cena (bez DPH): 139 500 000 Kč