„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“

publikováno:
autor:
Michal Blahovič Michal Blahovič

říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební.

V dubnu uplyne rok od obnovení závodu Mosty. Jak tento krok nyní hodnotíte?
Jednoznačně pozitivně. Restart, který u nás v závodě probíhá, vede ke zlepšení pozice mostařů uvnitř naší firmy a investorů. Také konkurence si nás už bezesporu všimla. Ještě nás ale čeká spousta práce. Když ale budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme. Swietelsky stavební je kapitálově silná a prosperující firma, která na českém stavebním trhu úspěšně podniká už přes čtvrt století a tímto krokem své postavení jen posiluje.

Naplňují se tedy podnikatelská očekávání?
Zatím je na takové hodnocení brzo, ale nastolený trend je pozitivní.

V čem je pro firmu lepší mít závod a ne pouze technologickou oblast?
Reagovali jsme na aktuální situaci na stavebním trhu, kde mostní objekty začaly pod tlakem jejich zanedbávaného stavu získávat na prioritě. Objevují se a připravují velké projekty a pro řadu firem ro jsou další podnikatelské výzvy. A závod má samozřejmě uvnitř firmy lepší postavení i možnosti.

Swietelsky stavební se stavbě mostů v Česku věnuje už sedmnáct let, od dubna 2002 a na svém kontě má přes sto mostních a podobných konstrukcí, včetně velkých dálničních mostů, zejména na D1 a D8. Někdy šlo o závod, v posledních osmi letech pak o technologickou oblast. V době největšího rozmachu v letech 2008 až 2010 měla mostní skupina roční výkony přes 300 milionů korun. Se stagnací mostního stavitelství její význam i výkony klesly, ale je na co navazovat. Loni jsme se tedy vrátili jen k tomu, co zde již existovalo. Minimálně na úroveň z nejlepších let by se měl závod postupně dostat.

Jaká je struktura, vybavení závodu?
Závod tvoří ekonomický úsek, obchodní úsek s obchodní a realizační přípravou, a výrobní úsek. Ten řeší prostřednictvím stavbyvedoucích samotnou realizaci zakázek a správu hmotného majetku závodu. Chceme, aby vzájemná spolupráce úseků byla efektivní, nekonfliktní a pomáhala realizaci staveb. Hodně úsilí proto věnujeme i optimalizaci organizační struktury a posílení oddělení přípravy a kalkulací.

Pokud jde o vybavení, v současné době doplňujeme drobné vybavení především pro samotnou realizaci. Za velkou výhodu přitom považuji vlastnictví skružového materiálu, které nám umožňuje zajistit podskružení mostů velkého rozpětí. Některé i velké společnosti nás proto žádají o výpomoc v této oblasti. Dále lze zmínit třeba i lisy s příslušenstvím, umožňující provádět „specializované“ práce jako je zvedání nosných konstrukcí mostu.

Kde hledáte zakázky? Samostatně nebo v rámci skupiny Swietelsky?
Zakázky hledáme, kde se dá. I když našim cílem je především působení v rámci skupiny Swietelsky, stavící silniční i železniční dopravní infrastrukturu. Ale samozřejmě soutěžíme i o státní nebo veřejné zakázky přímo jako závod.

Které projekty pokládáte letos za klíčové?
Vzhledem k tomu, že jsme znovuzrozený závod, jsou pro nás důležité všechny stavby. I když stěžejní jsou samozřejmě oba úseky D6 Lubenec a Řevničov, a také most v Mariánských Lázních, který vyniká svou délkou.

Mění se situace na trhu? Tedy jinak řečeno: objevují se nové poptávky, řešící neutěšený stav lávek a mostů v Česku?
Zjevný je růst poptávky po rekonstrukcích lávek. Některé lávky a mosty jsou velice technologicky i architektonicky zajímavé a jejich rekonstrukce ztrácí punc všednosti.

Je vůbec v silách státu, krajů a obcí, které je vesměs vlastní, stav radikálně zlepšit?
V silách to jistě je, ale zádrhelem může být nedostatek odborně vzdělaných lidí. Posuzovat a vyhodnocovat stav mostů je náročná práce, doslova věda, kterou nemůže dělat každý. A i když je v Česku řada fundovaných lidí, mostů ve špatném stavu je stále víc.