Komfort obyvatel zajišťuje v Sedlci u Prahy unikátní protihluková stěna

publikováno:
autor:

V dnešní zrychlující se době neustále rostou i nároky na rychlost a hustotu dopravy. Ta však přináší do okolí dopravních staveb i stoupající hladinu hluku a je nutno neustále hledat nová řešení tohoto problému.

Na trati z Prahy do Ústí nad Labem obyvatelé pociťují hluk zvlášť naléhavě v Praze 6 – Sedlci, kde se vlaky pohybují v bezprostřední blízkosti husté rezidenční zástavby včetně mateřské školy. SŽDC v tomto úseku nasadila na omezení hluku celou řadu opatření. Broušení hlav kolejnic, které snižuje valivý odpor, obložení kolejnic pryžovými absorbéry, které tlumí chvění a rezonanci, a samozřejmě instalaci protihlukových stěn. Ty ale musí být konstrukčně uzpůsobeny aktuálním prostorovým podmínkám a profilu trati.

V úseku Praha-Sedlec – Roztoky jde o komplikovaný terén: trať je obklopena prudkými srázy a je zde několik mostních konstrukcí. SŽDC ve spolupráci s generálním dodavatelem Skanska a. s. vsadila tedy hned na tři druhy protihlukových stěn.

U první traťové koleje je realizována protihluková stěna noba+ tvořená ocelovými nosnými sloupky a lehkými sendvičovými panely s absorbérem z recyklované pryže a lisované netkané textilie. Stěna má výšku dva metry a zejména z estetických důvodů je její horní část průhledná. Protihlukový panel vyráběný společností mmcité+ a. s. dosahuje špičkových akustických parametrů A4.

Na mostě přes místní pozemní komunikaci jsou nainstalovány průhledné protihlukové stěny. Tyto panely jsou montovány do ocelových sloupků uchycených na betonové mostní konstrukci.

Nejzajímavější je ale unikátní nízká protihluková stěna loba. Vzhledem ke své výšce nevstupuje rušivě do estetiky železnice a umisťuje se do bezprostřední blízkosti kolejí, takže je v pohlcování hluku velmi účinná. Clona je opatřena speciálním nátěrem proti korozi a vandalismu.

„Jedná se o zcela novou koncepci, kdy je možné v případě potřeby clonu sklopit ve směru od koleje. Toho lze využít například při opravných a údržbových pracích železničního svršku nebo při přepravě mimořádných zásilek s překročenou ložnou mírou, případně při odstraňování následků mimořádné události v drážní dopravě,“ uvedl ředitel Stavební správy západ SŽDC, Petr Hofhanzl.

Systém protihlukové clony loba dodává bílovická společnost mmcité+, která věří, že takové řešení je vhodný doplněk do zastavěných aglomerací a urbanisticky citlivých míst.

„Sklopná protihluková clona obstála v náročných zátěžových testech a nyní jsme ji poprvé v ČR instalovali u vlakové zastávky Sedlec. Její předností je, že umožňuje jako jediná umístění velmi blízko ke koleji a je výrazně nižší než běžné protihlukové stěny. Přitom značně snižuje hlučnost a zároveň nenarušuje estetické vnímání železniční trati a jejího okolí. Věříme, že se v praxi osvědčí a rozšíří se v celé ČR,“ říká Jakub Březina ze společnosti mmcité+.

Zajímavým aspektem nových protihlukových stěn firmy mmcité+ je jejich ekologičnost. Protihluková stěna noba+ má absorbér z lisované pryže, takže na 1 m2 jsou recyklovány čtyři pneumatiky a nízká protihluková stěna loba má jádro z PET recyklátu.