Valbek slaví 30. výročí svého založení

publikováno:
autor:
Ing. Roman Lenner Ing. Roman Lenner

Společnost VALBEK – EU, a. s. je uznávaným evropským konzultantem v oblasti projektování infrastruktury. Tato projektová kancelář se zaměřuje na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských i pozemních staveb. Dále se zaměřuje na vizualizace, inženýring, geodézii, posuzování vlivu na životní prostředí a dopravní inženýrství. V letošním roce slaví 30. výročí svého vzniku, což je jistě příležitost k malému bilancování s předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Romanem Lennerem.

Pane generální řediteli, co byste řekl o vzniku a vývoji společnosti VALBEK?
Společnost vznikla v listopadu roku 1990 a založilo ji 6 lidí, kteří tehdy odešli z projekční kanceláře Pragoprojekt. Zpočátku jsme pracovali na malých projektech na Liberecku a postupně se vypracovávali. V roce 2005 pracovalo ve firmě 120 lidí a dnes je nás 360. Tento trojnásobný nárůst zaměstnanců během 15 let možná nejlépe dokumentuje rozvoj společnosti. V současné chvíli patříme mezi největší projekční organizace na území České republiky, máme pobočky na Slovensku, na Ukrajině, v Rusku a snažíme se prosadit také ve Švédsku a v Německu. Centrála společnosti sídlí v Liberci a v České republice máme ještě pobočky v Ústí nad Labem a v Plzni. Zastřešující společností je VALBEK‑EU, který se dělí na VALBEK CZ, VALBEK a PRODEX SK. Pod těmito společnostmi fungují další 4 společnosti. V současné chvíli ale probíhá jejich fúze a do budoucna bychom se chtěli prezentovat pouze pod názvy VALBEK CZ a VALBEK SK.

Všude se hovoří o tom, že sehnat nové, dobré zaměstnance, je problém. Jak se to daří vám a jak mladý nebo starý je váš pracovní kolektiv?
My jsme od začátku činnosti měli vždy velice mladý kolektiv a na tom se nic nezměnilo. Já již v něm dnes patřím mezi ty nejstarší. Nabíráme mladé lidi přímo ze škol, které si vychováváme k obrazu svému. Hotoví lidé na trhu práce opravdu nejsou, ale přesto v tomto ohledu netrpíme žádnou nouzí. Nesnažíme se přetahovat lidi konkurenčním společnostem, raději si je vychováváme.

Čím vším se společnost VALBEK zabývá?
Komplexní portfolio našich činností nám umožňuje věnovat se projektům v oblasti mostů, silnic, tunelů, železničních koridorů, ale také kolejové dopravy, dopravního inženýrství, ekologických služeb, vodohospodářských staveb, geodézie i pozemních staveb. Provádíme technický dozor, vizualizace, řízení a realizaci projektů, stavební výrobu i technologické celky.

Na které významné stavby z dávnější minulosti byste rád zavzpomínal?
Jedním z těch grandiózních projektů, kde se nám hodně dařilo, byla realizace dálnice D8 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice. Na této stavbě bylo realizováno celkem 191 objektů a získali jsme za ni řadu ocenění, protože tyto objekty byly na vysoké technické a technologické úrovni a celá stavba byla velice dobře začleněna do okolní krajiny. Zajímavé bylo propojení tramvajovou tratí mezi městy Libercem a Jabloncem nebo městy Plzní a Bory. Z tunelů asi nelze opomenou tunel Panenská, který je nejdelším dálničním tunelem na území České republiky a je to vůbec první ražený dálniční tunel u nás. Na Slovensku jsme byli velice úspěšní na stavbě D1 Mengusovce – Janovce. Stavbu roku 2007 jsme získali za dálniční, hraniční most mezi ČR a Německem, který byl realizován v komplikovaných geologických, technických a ekologických podmínkách v rekordně rychlém čase.

Na kterých zajímavých projektech se podílíte nyní?
V současné době děláme na dálnicích D3, D11 a D4, takže se dá říct, že v dálničních stavbách jsme již dlouhodobým partnerem investora. Na Slovensku jsme nedávno dokončili opravdu hezký kus dálnice D1 kolem Popradu a teď provádíme obchvat Košic. Z železničních staveb projektujeme Litoměřice – Mělník nebo Týniště nad Labem – Hradec Králové. Na Slovensku pak stavbu Poprad – Krompachy, což je krásný projekt o délce 80 km. Projektujeme také testovací okruh pro BMW za cca 10 miliard korun, kde právě nyní by mělo nabýt právní moci stavební povolení a v srpnu by se mohlo začít stavět. Na Plzeňsku provádíme projekty průmyslových hal. Projektujeme také tunely Poříčí a Opevnění na dálnici D11 Trutnov – státní hranice a teď se chystáme na železniční tunel pod Krušnými horami. Vloni získala cenu Stavba roku Libereckého kraje 2019 nově zrekonstruovaná budova České besedy. Paleta našich prací je opravdu široká. Podílíme se na velkých projektech, což nás uspokojuje a naplňuje hrdostí.

Jak jste byl spokojen s hospodářským výsledkem roku 2019 a jak se vůbec vyvíjí obraty společnosti?
S výsledkem roku 2019 jsme byli určitě spokojeni. Stejně jako v předchozích letech. Naše obraty se vyvíjejí celkem rovnoměrně a každý rok hospodaříme s přiměřeným ziskem. Nemíváme žádné velké výpadky ani extrémní nárůsty. Každý rok o kousíček rosteme, takže vývoj našich obratů lze nazvat stálým a pozvolným růstem.

Jak se vám podařilo zvládnout velice nepříjemnou koronavirovou krizi?
Myslím, že relativně dobře. Máme dobře postavený systém řízení a máme lidi, kteří jsou normální a se kterými se dá velice dobře domluvit. Samozřejmě, že jsme dodržovali povinné karantény, využívali home office, a kdo mohl a chtěl, chodil do práce. Zatím se dá říct, že nemáme žádné velké problémy. Vzali jsme to spíše pozitivně. Koronavirová krize pro nás znamenala trochu oddechového času, udělali jsme si pořádek a dali firemní procesy dohromady. Postupně restrukturalizujeme. Tuto krizi bereme spíše jako odrazový můstek do budoucna. Doba před koronavirem byla již opravdu hodně, až přímo nesmyslně přehřátá. Vše bylo vybičováno na maximum, což nikdy není dobře.

Jak tedy vidíte výhled roku letošního?
Určitě dojde k určitému zpomalení, ale nemyslím si, že se je čeho obávat. Trochu se uklidní i trh s pracovní silou a zřejmě dojde k ochlazení nároků na mzdy, které již mnohdy neodpovídaly odvedené práci. Z prohlášení vládních činitelů je zřejmé, že stát se bude i nadále snažit zajistit finance, které by měly jít dopravní infrastruktury, takže se usilovně připravujeme a v budoucnu chceme na trhu projekčních prací uspět. Devastující propad proto neočekávám.

Proč by se společnost VALBEK měla být pro investory nacházet na předních místech jejich zájmu?
Možná proto, že spíše než za zvýšením obratů se ženeme za kvalitou a vývojem nových produktů pro projektování. Hodně investujeme do vývoje nových technologií a chceme na trh uvést produkty jako je projektové řízení staveb, kontroling, harmonogramy, projektováni v BIM, digitalizaci, scanování atd. Chceme se věnovat užitné hodnotě stavebních děl, neboli vysoké udržitelnosti projektu a schopnosti ji spočítat a prokázat tím, že naše řešení přinese do budoucna investorům úspory. Zatím se nám to ne zcela daří prosadit u všech investorů, ale jsme přesvědčeni, že je to správná cesta a trend k úspěchu. A proč ještě si vybrat zrovna nás? Protože jsme férová firma a na naše slovo se lze spolehnout. Jsme fér nejen k investorům, ale také ke krajině, lidem a místům, kterých se naše práce dotýká.

Kde vidíte VALBEK za dalších 10 let?
Tím vším, co nyní zavádíme a chceme zavádět i do budoucna, si myslím, že se VALBEK stane ještě profesionálnější. Měl by se profilovat do kvality, sledovat udržitelnost investice a rozvíjet infrastrukturní projekty. Tam vidím naši budoucnost. Hodně jsme investovali do vodního hospodářství a v oblasti udržitelnosti vody v krajině bychom se chtěli stát lídry trhu. Dále bude nutné hodně investovat do vývoje a výzkumu, zkoušet a používat nové materiály i nové typy konstrukcí. Investovat do modelování. Přejít na centrální počítač a mnohem více se zabývat ekologií. Nápadů máme spousty. A zrealizujeme je. Zjednodušeně lze říct, že naším dlouhodobým cílem by se mělo stát neustále posunování našeho oboru na ještě vyšší standard, než je tomu doposud.